Her kan Norges største bompengepakke ende i grøfta

En veitunnel under Røa på Oslos vestkant kan ødelegge det skjøre kompromisset om Oslopakke 3.

Røakrysset

RØA: Her har lokalbefolkningen ønsket tunnel i 30 år. De risikerer å vente i mange år til.

Foto: Thomas Martinsen / NRK

Alle partier unntatt Fremskrittspartiet og Rødt har til nå stått last og brast med Norges største bompengepakke, Oslopakke 3.

Nei til Oslopakke 3

I dag sa Høyre og Venstre nei til å vedta handlingsprogrammet for Oslopakke 3 i perioden 2020-2023.

Grunnen er at byrådet kun vil bruke midler på planlegging av Røatunnelen og dermed utsetter tunnelen på ubestemt tid.

Dette er stikk i strid med kompromisset om Oslopakke 3 fra 2016. Den store vei- og kollektivpakken er et spleiselag mellom staten, Oslo og Akershus. Den lokale andelen består alt vesentlig av bompenger.

Det forutsettes at planleggingsarbeidet for Røatunnelen videreføres slik at prosjektet igangsettes og finansieres med Oslopakke 3-midler senest fra 2020.

Revidert avtale om Oslopakke 3 i 2016

– Avtalebrudd

– I avtalen om Oslopakke 3 fremgår det krystallklart at Røatunnelen skal settes i gang og finansieres fra 2020, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

– Det har ikke byrådet lagt opp til. De har heller ikke lagt opp til at det skal skje i 2021, 2022 eller 2023. De har derimot skjøvet tunnelen ut i en uviss fremtid, og det kan ikke Høyre akseptere.

– Oslopakke 3 består av mange ulike elementer. Det som har vært viktig i avtalen, er at vi har respektert og fulgt opp alle elementene.

– Byrådet kan ikke opptre som om Oslopakke 3-avtalen er en buffé der de forsyner seg av det de selv har lyst på, sier Lae Solberg.

Flertall mot?

I samferdsels- og miljøkomitéen onsdag ettermiddag ba Høyre og Venstre om et nytt handlingsprogram der veitunnelen i Oslo vest er med.

Hvis ikke truer de med å stemme imot det videre opplegget for Oslopakke 3 når saken kommer opp i bystyret onsdag om en uke.

Eirik Lae Solberg og Hallstein Bjercke på Oslo Havn

Eirik Lae Solberg (H) og Hallstein Bjercke (V) anklager byrådet for å sette Oslopakke 3 på spill.

Foto: Olav Juven / NRK

Hvis Fremskrittspartiet og Rødt sin vane tro stemmer imot handlingsprogrammet, har ikke Oslopakke 3 lenger flertall.

– Det vil være veldig uheldig. Hvis det at byrådet nå har brutt Oslopakke 3-avtalen fører til at vi ikke lenger har noen Oslopakke 3-avtale, vil det gå utover kollektivsatsingen. Og det vil gå utover viktige nærmiljøprosjekter som Røatunnelen og Manglerudprosjektet, sier Lae Solberg.

Han frykter også at staten på lang sikt ikke vil prioritere Oslopakke 3 og prosjektene i Oslo og Akershus hvis det ikke lenger er bred lokalpolitisk enighet.

– Oslopakke 3 på spill

Også Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke er klar på byrådet har begått et avtalebrudd.

– Oslopakkene har tjent byen godt. Uten Oslopakkene hadde vi hatt åtte-felts motorvei over Rådhusplassen, og vi ville definitivt ikke hatt Europas beste kollektivsystem.

– Dette setter byrådet på spill ved ikke å følge opp avtalen slik den er avtalt mellom partene i Oslo, sier Bjercke.

– Useriøst

– Dette er useriøst av Høyre og Venstre, sier miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG).

Han sier at Røatunnelen ikke er skrinlagt, men kan ikke si når det er realistisk å komme i gang.

Han poengterer også at det er mindre bompenger å rutte med enn man trodde da Oslopakke 3-avtalen ble inngått, mens prosjektene blir dyrere og dyrere.

– De vil sette av penger til et prosjekt som vi ikke vet hva koster. De vil hente penger fra å kutte kraftig enten i kollektivsatsinger som Fornebubanen og nye trikker, eller fra den populære sykkelsatsingen som kommer hele befolkningen i Oslo til gode, sier Hermstad.

Raymond Johansen og Arild Hermstad

Raymond Johansen (Ap) og Arild Hermstad (MDG) anklager Høyre og Venstre for å sette Oslopakke 3 på spill.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Hva gjorde H og V?

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at det er Høyre og Venstre som setter Oslopakke 3 på spill, ikke byrådet.

– De truer nå med å stanse hele Oslopakke 3 for en tunnel som er under planlegging. Det bør bekymre også dem som bor på Røa. For uten Oslopakke 3, så stanser alle store vei- og kollektivprosjekter.

– Jeg minner om at Høyre har styrt Oslo i 18 år uten noe annet enn fagre løfter for alle på Røa. I motsetning til dem, har vi satt i gang planlegging av tunnelen, sier Johansen.

Invitasjon

Eirik Lae Solberg vil ikke si hva Høyre vil kutte for å skaffe penger til Røatunnelen.

– Byrådet må synliggjøre hvilke prioriteringer de har gjort. Det fremgår ikke av saken de har lagt fram, sier han.

Lae Solberg inviterer nå samferdselsbyråd og byrådsleder til et snarlig møte for å bli enige om et justert opplegg der Røatunnelen er på plass.

Usikkert anslag

Røatunnelen er 980 meter lang (lang tunnel) og ble i 2015 kostnadsberegnet til 710 millioner kroner. Anslaget er usikkert.