Hopp til innhold

Den siste godstogruten sørover legges ned

Billigere og bedre veitransport gjør at kundene svikter godstogene sørover mot Europa. Nå legges den siste faste ruten gjennom Østfold ned.

Lokomotiv, CargoNet

CargoNet legger ned sin daglige rute mellom Oslo og Malmö fra neste uke.

I forrige uke skrev NRK.no at godstrafikken på veiene har økt veldig i løpet av de siste 11 årene. Det ruller hundrevis av trailere over grensa på Svinesund med tonnevis av gods hver dag.

Det gjør det vanskelig for godstogene å overleve. Nå forsvinner all daglig godstransport med tog ut av landet, som går gjennom Østfold.

– Kombinasjonen bedre vei, lengre vogntog og billig utenlands arbeidskraft gjør det ikke veldig enkelt for jernbanen å konkurrere, sier informasjonsdirektør i CargoNet, Bjarne Wist.

CargoNet legger ned sin daglige rute mellom Oslo og Malmö allerede fra neste uke.

– Togene har stort sett gått halvtomme

Den 5. desember ruller det siste godstoget fra Oslo, gjennom Østfold og langs svenskekysten til Malmø.

Dermed forsvinner den siste daglige godsruta på jernbane ut av landet i retning Europa.

Bjarne Ivar Wist

Bjarne Wist forteller at godsmengden har gått gradvis nedover.

Foto: Bernt Baltzersen / NRK

Langtransporten på E6 har fullstendig utkonkurrert jernbanen og godsmengden har gått gradvis nedover, forteller Wist.

– Dette er en tendens vi dessverre har sett de siste årene, men spesielt nå i 2012 har det vært veldig vanskelig å få tilfredsstillende belegg på denne strekningen. Togene har stort sett gått halvtomme, sier Wist.

– Et paradoks at alle ønsker mer på bane

Mens E6 er så godt som ferdig utbygd med firefelts motorvei hele veien mellom Oslo og Malmö, kan det gå mange år før jernbanen har tilsvarende dobbeltspor.

Det må imidlertid til for å konkurrere med trailerne.

– Det er et paradoks at alle ønsker mer på bane, men dessverre tar utvikling av infrastruktur og rammebetingelser for jernbanetransport mye lengre tid enn det gjør for å utvikle veisiden, sier West til NRK.

(Teksten fortsetter under bildet)

Trailere på grensa

Det ruller hundrevis av trailere over grensa på Svinesund med tonnevis av gods hver dag.

Foto: NRK

– Må få til utbygging av InterCity

Fylkesordfører Ole Haabeth sier det hadde vært lett å kritisere CargoNet for at de legger ned ruten, men at det ville vært urimelig.

– Når vi hører at togene går halvfulle så skjønner enhver at det er umulig å konkurrere på det, påpeker han.

Fylkesordfører Ole Haabeth

Fylkesordfører Ole Haabeth.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Haabeth ser for seg at kapasiteten på E6 er brukt opp i løpet av 10–12 år og at man dermed vil få sammenhengende kødannelser.

– Vi er helt nødt til å få inn utbygging av InterCity-triangelet i løpet av neste nasjonal transportplanperiode. Da må vi få til en kraftig satsing på jernbane, sier han.