Hopp til innhold

Frykter for Oslo-folks sykehustilbud

Oslos helsebyråd ber helseministeren garantere at byens befolkning ikke får dårligere sykehusbehandling i mange år framover.

Høring om ungdomskriminalitet i Oslo.

BEKYMRET: Byråd for helse, eldre og arbeid i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap)

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg er veldig bekymret og vil ikke akseptere et dårligere tilbud, sier helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Det skjer etter at NRK i dag fortalte at Oslo-sykehusene må ta penger fra dagens drift de neste ti årene for finansiere gigantinvesteringene i nye sykehus.

9,4 mrd. dyrere

De nye sykehusene på Aker og Gaustad er beregnet å koste 32,5 milliarder kroner bare i første byggetrinn. Det er 9,4 milliarder kroner mer enn helsebyråkratene trodde bare for et halvt år siden.

– Jeg er litt usikker på om helseminister Bent Høie egentlig kan garantere oss i Oslo at kvaliteten på sykehustilbudet ikke blir dårligere i denne perioden.

– Det er store tall vi snakker om, og det skal effektiviseres i bygg som ikke nødvendigvis er så hensiktsmessige å drive effektiv og god behandling i, sier Tellevik Dahl.

Gaustad trinn 1 med tre tårn

NYE GAUSTAD: Første byggetrinn på Gaustad, med blant annet tre 76 meter høye tårn, har et kostnadsanslag på 15,5 milliarder kroner.

Foto: Ratio/Arkitema

– Blir sparekrav

I økonomisk langtidsplan varsler Oslo universitetssykehus at de utover i neste tiårsperiode vil ta ut 800 millioner kroner mer enn i dag fra driften hvert år. Drøyt halvparten av dette blir rene innsparinger.

Dette medfører at det i større grad enn tidligere forutsettes at produktivitetsforbedringer i perioden 2019-2028 tas ut som ressurssparende produktivitetsvekst.

Økonomisk langtidsplan, OUS

– Det blir sparekrav, sier viseadministrerende direktør Morten Reymert.

– Om de blir mer krevende eller ikke, det får jo tiden vise. Våre beregninger viser at vi er nødt til å forbedre driftsresultatene, og det kommer vi til å jobbe aktivt med.

– Vil pasientene da få et dårligere tilbud?

– Nei, det vil jeg ikke si. Utgangspunktet for sykehuset er at vi skal levere sikker og god pasientbehandling hele tiden, sier Morten Reymert.

– Må si det

– Det tenker jeg nok de føler de er forpliktet til å si. Jeg er likevel ikke trygg på dette, sier Tone Tellevik Dahl.

– Har de store helseforetakene kontroll på disse utbyggingene?

– Jeg er litt usikker, svarer helsebyråden.

Aker sykehus illustrasjon

NYE AKER: Første byggetrinn på Aker, som vil strekke seg 63 meter i været, har et kostnadsanslag på 17 milliarder kroner.

Foto: Nordic - Office of Architecture/AART Architects

Rødt kritiserer Ap

Men heller ikke Tone Tellevik Dahl og Arbeiderpartiet går klar av kritikk. Partiet har ikke vært villig til å støtte en utredning av et større Ullevål i stedet for nytt sykehus på Gaustad.

Det gjør dem til medansvarlige når OUS varsler innsparinger, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Arbeiderpartiet i Oslo har dessverre støttet planene om å legge ned Ullevål og lage et gigantsykehus på Gaustad, sier Moxnes.

– Det viktigste for oss er kapasitet, sier Tone Tellevik Dahl.

– Nytt sykehus på Aker vil gi økt kapasitet. Hvor de andre sengene er, om det er på Diakonhjemmet, Lovisenberg, Ullevål eller Gaustad, der er ikke de viktigste, sier hun.

Foretakenes ansvar

Nye fylkesmenn i Rogaland og Møre og Romsdal.

IKKE BEKYMRET: Helseminister Bent Høie (H).

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Helseminister Bent Høie (H) svarer slik på spørsmål om hvorvidt han kan garantere for sykehustilbudet:

– Det er Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus som har ansvar for å sikre forsvarlig helsetilbud til innbyggerne i Oslo. Dette ansvaret gjelder selvfølgelig også i perioder hvor de gjennomfører større byggeprosjekter.

– Hele utbyggingen av det som skal bli nye Oslo universitetssykehus gjør en jo nettopp for at tilbudet til Oslos befolkning skal bli bedre og at en skal få sykehusbygninger som er tilpasset dagens og framtidens behov, sier Høie.

– Rart å kritisere

Helseministeren sier at det ikke er noe som tyder på at Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus ikke har kontroll på situasjonen.

– Snarere tvert imot. Det som nå skjer er helt nødvendige kostnadsberegninger. En ikke uvesentlig del av kostnadsøkningen skyldes blant annet at en har tatt hensyn til behovet for flere plasser og bedre plass.

– Jeg syns det er rart å kritisere Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst for nettopp å ha lyttet til dem som har ment at man burde planlegge større sykehus, sier Bent Høie.