Hopp til innhold

Forklarer lovbrudd ved Oslos sykehjem med underbemanning

Sykepleierforbundet frykter feilbehandling ved sykehjemmene fordi det er for få folk på jobb. Helsebyråden mener liv og helse går foran arbeidsmiljøloven.

Line Orlund, Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Oslo

FRYKTER FEILBEHANDLING: – Alle sykepleieres skrekk er å stå i en akutt situasjon og gjøre en feil vurdering, sier Line Orlund, Oslos fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund.

Foto: Anders Fehn / NRK

Arbeidsmiljøloven brytes i gjennomsnitt 13 ganger hver dag ved de kommunale sykehjemmene i hovedstaden. Det er lovens krav til arbeidstid, overtid og hviletid som blir brutt.

NRK har dokumentert at avdelingslederne begrunner lovbruddene med behovet for å sikre forsvarlig helsehjelp.

– Dette er ganske god dokumentasjon på at bemanningen på sykehjemmene i Oslo er for lav. Hvis grunnbemanningen hadde vært høyere, så hadde man ikke trengt å bryte arbeidsmiljøloven, sier Line Orlund, leder i Norsk Sykepleierforbund i Oslo.

Turnus basert på unntak

Orlund mener ethvert brudd er alvorlig, fordi sykepleiernes turnus er basert på unntaksreglene i arbeidsmiljøloven.

Det betyr at enkelte i utgangspunktet kun har åtte timer fri mellom to vakter.

NRKs analyse viser at ansatte har jobbet opptil 17,5 timer i strekk.

– Alle sykepleieres skrekk er å stå i en akutt situasjon og gjøre en feil vurdering. Faren for det er mye større når du har jobbet så mange timer, sier hun.

Flere forskningsrapporter underbygger dette. De konkluderer med at lange dager med lite hviletid øker risikoen for ulykker og for å gjøre feil.

I 2001 døde en firebarnsmor på Aker sykehus i Oslo, fordi to sykepleiere hadde sovnet på vaktrommet. De var utslitt etter å ha jobbet langt utover arbeidsmiljølovens grenser.

– Kan ikke la avdelingene stå tomme

Orlund får støtte fra Fagforbundet. De organiserer helsefagarbeiderne ved sykehjemmene.

– Vi har etterlyst en høyere grunnbemanning gjentatte ganger. Dette må til for å bli mindre sårbar og unngå å bryte loven, sier Kjartan Goksøyr, hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten.

Han opplever at etaten tar bemanningsproblemene på alvor.

– Vi kan ikke bare gå hjem og la avdelingene stå tomme når vi er ferdige på jobb. Vi er nødt til å ta vare på våre brukere og pasienter, sier han.

 Kjartan Goksør, hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten.

VIL HA FLERE: Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten, Kjartan Goksøyr, ønsker bedre bemanning ved sykehjemmene i Oslo.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Respektløst

Direktør i Sykehjemsetaten, Helge Jagmann, har fortalt til NRK at forsvarlighet er et begrep som blir brukt av avdelingslederne når de skal begrunne hvorfor loven brytes.

Dette er fordi Sykehjemsetaten vil at institusjonene begrunner bruddet på arbeidsmiljøloven.

– Dette er mer en frase som skrives i kommentarfeltet når man registrerer brudd. Det er ikke noe som har betydning for hvordan det er, sa Jagmann.

Jagmann mener at alle 500.000 årlige vakter på kommunale sykehjem handler om å sikre forsvarlig helsehjelp til alvorlige syke pasienter. Ikke kun de vaktene som har ført til brudd.

Dette reagerer Sykepleierforbundet sterkt på.

– Jeg mener det er respektløst å hevde at dette bare en frase. Ekstravakter brukes for å sikre forsvarlig drift. Det er beinharde prioriteringer som gjøres, sier Line Orlund.

– Ingen vil beordre en kollega til dobbeltvakter hvis det ikke er absolutt behov for det.

Stiller ikke til intervju

NRK har i høst avdekket over 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune de siste årene. I oktober ble byrådsleder Raymond Johansen (Ap) intervjuet i Dagsrevyen om bruddene.

Han understreket at de jobber med å kartlegge bruddene og at det trolig vil være stor forskjell på hvor alvorlige de er.

I mellomtiden har NRK analysert tallene fra Sykehjemsetaten, som har flest brudd. Se alle tallene i faktaboks nederst i saken.

Byrådslederen vil ikke svare på spørsmål fra NRK om alvorlighetsgraden i bruddene, og henviser til helsebyråd Robert Steen (Ap).

Mandag ettermiddag skrev Johansen en Ytring om temaet.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap)

INGEN KOMMENTAR: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), vil ikke stille til intervju om saken.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Venter på Arbeidstilsynets konklusjon

– Jeg vil ikke trekke den konklusjonen direkte at sykehjemmene er underbemannet, sier Steen.

Han understreker at kommunen skal følge loven, men sier liv og helse går foran arbeidsmiljøloven.

– Jeg antar at du vil finne det samme på sykehusene i Norge, i brannvesenet og andre steder hvor man har med liv og død å gjøre. Denne typen overtramp vil man oppleve i ethvert samfunn.

Robert Steen

HELSEBYRÅD: Robert Steen (Ap) roser Sykehjemsetaten for å ha fått ned bruddene på arbeidsmiljøloven.

Foto: Anders Fehn / NRK

Glad for at bruddene går ned

Helsebyråden er fornøyd med at Sykehjemsetaten har redusert antall årlige brudd fra over 20.000 i 2013.

– Det er en etat som jobber aktivt med å få ned brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det går i en positiv retning, sier Steen.

Arbeidstilsynet åpnet i oktober tilsyn med hele Oslo kommune. De undersøker nå blant annet Akerselva sykehjem, som har flest brudd blant de kommunale sykehjemmene.

Steen vil avvente tilsynets rapport før han konkluderer med hva som bør gjøres.