Fastleger føler seg overprøvd av Nav

DRAMMEN (NRK): NAV har strammet inn rutinene for utbetaling av sykepenger. Det har ifølge fastlegene ført til feilvurderinger.

Nav-skilt

NAV har strammet inn rutinene og stiller høyere krav til sykefraværsgrunn. Blant annet er sykefravær forårsaket av arbeidsmiljø ikke god nok grunn til sykemelding.

Foto: Hans Erik Weiby

Hovedverneombud i Drammen kommune, John Ole Olsen

Olsen er oppgitt og mener Nav nå være tydeligere.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Det er ansatte som nær sagt aldri har vært sykemeldt og som kommer i en uheldig situasjon og mister inntekten sin fordi Nav stopper utbetalingen av sykepenger eller ikke gir arbeidsavklaringspenger. Det blir for meg veldig feil, sier hovedverneombud i Drammen kommune, John Ole Olsen.

Flere ansatte i kommunen har fått stoppet utbetalingene av sykepenger, fordi Nav stiller høyere krav til sykefraværsgrunn.

– Vi har alle hørt om at man mener at det er en del ansatte som er sløve i sin jobb. Det er en promille av det norske arbeidslivet vil jeg påstå, forklarer Olsen.

– Angrep på en svak part

Nav skjerpet rutinene for å få ned det høye sykefraværet. Men innstrammingen har i enkelte tilfeller ført til at Nav ikke har godkjent det fastlegen har kommet frem til i sykemeldingen.

Kjartan Olafsson

Olafsson sier en som er 100 prosent sykemeldt er den svakeste parten i samspillet rundt en sykemelding.

Foto: Stein Aase / NRK

– Vi støtter målet om at aktivitet er bra, og at det er bedre med litt aktivitet enn ingen aktivitet. Men dette systemet anser vi for å være et angrep på en svak part, sier Kjartan Olafsson som sitter i styret i Allmennlegeforeningen og Legeforeningen.

Fastlegene opplever det som en overprøving av det de har kommet frem til.

– Vi har eksempler på folk med kreftlidelse eller alvorlig psykisk lidelse, hvor det er gjort vurderinger som sier at man har best av å være hjemme. Allikevel har man fått midlertidig stans. Det er selvfølgelig feilvurderinger, fortsetter Olafsson.

– Vår jobb er å vurdere det faglige rådet som en sykemelding fra en lege er, sier Elisabeth Holen, NAV-direktør i Buskerud.

Mener det ikke er overprøving

Elisabeth Holen

Holen forteller at ved en midlertidig stans av utbetaling, er Nav først og fremst interessert i mer utfyllende dokumentasjon.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– I Nav har vi rådgivende overlege som hjelper oss til å vurdere om en sykemelding er godt nok dokumentert. Det kan kanskje noen ganger oppleves som en overprøving, men vi mener absolutt ikke at det er det, sier Holen.

– Men skal det være slik at en med kreft eller psykisk lidelse skal tilbake i jobb, fordi Nav overprøver fastlegen? Olafsson kaller det en feilvurdering fra Nav sin side.

– Det skal det ikke være, og det mener jeg heller ikke det er. For dersom en diagnose og en sykemelding er godt dokumentert, så er det veldig sjelden at vi i tilfeller med alvorlige sykdommer ikke gjør et unntak. Vi er absolutt interessert i å få utfyllende dokumentasjon. Det er det vi ber om når vi gjør en midlertidig stans.

– Og så er det sånn at man alltid kan bli bedre på dialog og på å finne løsninger. Der skal vi i Nav, som andre, hele tiden være på alerten i forhold til å bli bedre, avslutter Holen.