NAV sparer millioner på skjerpede krav

Arbeidsledige i Hedmark må ta de jobbene de får, og sykmeldte må ut i aktivitet raskest mulig. Ellers mister de dagpenger og sykepenger. Skjerpingen av regelverket har spart NAV for over 80 millioner kroner.

Morten Viken

JOBB: Skjerpede krav fra NAV får en stor del av æren for at Morten Viken på Austmarka til slutt fikk ny jobb.

Foto: Vera Wold / NRK

Regelverket er ikke endret. Men i Hedmark er måten det praktiseres på kraftig skjerpet. I fjor ble Hedmark utpekt som pilotfylke på dette området, etter å ha slitt i mange år med så mange som 15.000 som enten var ledigmeldte, sykmeldte eller på arbeidsavklaring.

– Ifølge regelverket har brukerne ikke bare rettigheter. De har også plikter. Det er brukerne som skal gjøre en jobb for å komme tilbake i arbeid, understreker NAV-direktør i Hedmark, Bjørn Lien.

Flere sykmeldte i aktivitet

Pilotprosjektet startet med skjerpede krav til sykmeldte fra april i fjor. Blant annet må de ut i en eller form for aktivitet gjennom gradert sykemelding etter åtte uker, hvis de ikke kan dokumentere at det er umulig.

– De skjerpede kravene har ført mange flere sykmeldte ut i aktivitet i Hedmark, slår Lien fast.

Spart 82 millioner kroner

Men det har også spart NAV for enorme utbetalinger. Riset bak speilet for dem som ikke følger de nye kravene, er at de mister sykepengene. Hver uke det siste året har NAV i Hedmark stanset utbetaling av sykepenger til mellom 50 og 80 brukere.

– Vi har redusert antall sykemeldte, og vi har redusert utbetalingene av sykepenger med 82 millioner kroner på ett år. Nye brukere som går på arbeidsavklaringspenger er også redusert med 20 prosent. Ingen andre fylker er i nærheten av de tallene Hedmark kan vise til på disse to områdene, sier Bjørn Lien.

Bjørn Lien

SPARER: Ifølge NAV-direktør i Hedmark, Bjørn Lien, har de spart 82 millioner kroner i sykepengeutbetalinger på ett år på skjerpede krav til brukerne.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

Må søke flere jobber lenger unna

Nå er også kravene til de arbeidsledige skjerpet. Det betyr blant annet at de må være villige til å søke på flere jobber, også jobber de ikke har erfaring fra, og de må søke i et større område, utenfor sin egen region.

– Dette har vi ikke vært tydelige nok på tidligere, innrømmer NAV-direktøren.

Reglene er klare: Arbeidsledige skal i utgangspunktet søke jobb i hele landet.

Dessuten innskjerper NAV at brukere må komme seg opp om morgenen, og møte til avtalte møter og aktiviteter som NAV legger opp til. Brukere som lar være å følge opp, vil miste dagpengene.

Måtte søke deltid i Tromsø

Tore Estensmo i Åsnes i Hedmark var en av de første som fikk merke de skjerpede kravene. Da han mistet jobben på vindusfabrikken til Nordan, ble han bedt om blant annet å søke deltidsjobb som pizzabud i Tromsø.

Tore Estensmo

Tore Estensmo fra Åsnes ble bedt om å søke deltidsjobb som pizzabud i Tromsø. Likevel forstår han at NAV skjerper kravene til de arbeidsledige.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

– Jeg synes egentlig det var helt på trynet å be en kar som nærmer seg pensjonsalderen om å bryte opp fra alt han har i Hedmark for en deltidsstilling der oppe, samtidig som det var flere hundre arbeidssøkere i Tromsø, sier Estensmo.

NAV-direktør Lien understreker at for de aller fleste i Hedmark som vil ha ny jobb, er det gode muligheter på Østlandet.

Bra med skjerpede krav

Estensmo gjorde som han ble bedt om, søkte jobben, men fikk aldri noe svar. I stedet tok han kurs og skaffet seg jobb som bussjåfør i Åsnes, uten hjelp fra NAV. Likevel forstår han at NAV skjerper krava.

– Jeg synes egentlig det er bra. Men det må være en individuell behandling. Det er forskjell på en som nærmer seg pensjonsalder og en ungdom som ikke har hus, lån og forpliktelser, synes Estensmo.

– For en familiefar med et par unger på skolen er det ikke bare å bryte opp. Men for de yngre, såkalte NAV-ere, er det helt greit at det blir stilt noen krav, mener han.

Pendler gjerne til jobb

Morten Viken på Austmarka i Kongsvinger gikk arbeidsledig i ett og et halvt år før NAV stilte krav, og tok han med ut av regionen for å finne jobb. Nå pendler han nesten ti mil hver veg til Gardermoen, til ny jobb på Coop-lageret.

– De nye krava fra NAV har ikke hele æren, men var en stor del av årsaken til at jeg fikk ny jobb, sier Viken.

Han synes det er greit at NAV stiller krav til brukerne.

– Det synes jeg bare er helt fint. Selvfølgelig kan det diskuteres hvilke krav som stilles til hvilke personer. Men for meg var det egentlig greit at de stilte de krava de gjorde. NAV skal faktisk ha ære for at de har begynt å tenke såpass nytt.

Resten av landet kommer etter

– Vi har fått mange positive reaksjoner. Fra brukerutvalget vårt har vi fått en entydig og klar tilbakemelding på at NAV bør bli tydeligere på hvilke plikter og rettigheter brukerne har, forteller NAV-direktør Bjørn Lien.

Han tror flere fylker vil lære av Hedmark, og snart vil skjerpe kravene til brukerne på samme måte.

– Vi jobber nå intenst med å redegjøre for resten av landet hvordan vi jobbet med sykepenge-oppfølgingen vår. Når vi også snart får erfaring med arbeidet med arbeidsavklaringspenger og dagpenger, så er jeg ganske trygg på at dette er noe resten av landet vil se til, sier NAV-direktør i Hedmark, Bjørn Lien.