Får millionstøtte til opprydning

Halden kommune har sikret seg statlige millioner til gjennomgang av egen drift.

Halden kommune

STORE UTFORDRINGER. Halden kommune må låne penger av kassakreditten, for å holde hjulene i gang. Nå skal driften få eksternt fokus.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden er blant de fattigste av de norske kommunene, og er den kommunen som har størst oppsamlet underskudd.

Ved nyttår var det oppsamlede underskuddet på nærmere 300 millioner kroner.

I og med at Halden kommune er knyttet til Robek-systemet, der kommuner med økonomiske problemer er samlet, skal både driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet til lovlighetskontroll.

Nå får grensekommunen statlige midler til konsulentgjennomgang av driften for å komme ut av det økonomiske uføret.

Les også:

Bruker mer enn man får inn

Penger

BRUKER MER ENN MAN FÅR INN. Ekstrem kommunal gjeld og dyrere drift enn sammenlignbare kommuner, gjør at Halden kommune nå får drahjelp av Staten til å få ryddet opp.

Foto: /Montasje Rainer Prang / NRK

Fra dagens posisjonspartier (H, V, Sp og Krf) er det gitt uttrykk for at det er uakseptabelt at Halden kommune bruker mer penger enn man får inn, og det er varslet kutt av 80-100 årsverk.

De fire partiene har etter valget i 2011 kvittet seg med en rådmann og flere kommunalsjefer, samt startet skoleringen av rundt 100 ledere og mellomledere, for å få bevissthet rundt egen drift.

Det skal kuttes innen mange sektorer, og det er varslet at haldenserne vil merke omleggingen som kommer.

Halden kommune har nå fått statlig tilskudd til å kunne gjennomgå sin egen drift, og blant annet finne forklaring på hvorfor man i Halden bruker mer penger innen enkelte tjenester enn kommuner av sammenlignbar størrelse.

- Vi kan bekrefte at Halden kommune har fått 1,5 millioner kroner fra Staten. Pengene skal brukes til å analysere kommunens drift, sier fungerende rådmann i Halden kommune, Jane Short Aurlien, til NRK.

Les også:

Henter inn ekstern hjelp

Jane Short Aurlien

OPPSTART I AUGUST. Avtale om bruk av eksterne konsulenter er gjort med selskapet Agenda Kaupang etter anbudsrunde, forteller Jane Short Aurlien.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Mens politikerne i posisjon hevder å være i ferd med å få Halden kommune i riktig retning, og opposisjonen (Ap, SV, Frp og Pensjonistpartiet) etterlyser bedre styring og klarere vedtak, forsøker rådmannen å finne veien videre i forhandlinger med fagforeningene om nedbemanning.

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker skriver på kommunens egne hjemmesider, at det viktige fremover blir å ivareta innbyggernes behov for tjenester samtidig som man snur alle steiner for å bedre kommunens økonomi.

De statlige midlene til evaluering av den kommunale driften kommer godt med, og en anbudsrunde er allerede gjennomført for å finne samarbeidspartner.

- Midlene skal gå til å analysere kommunens drift og gjennomgang av tjenestene, samt kostnadsanalyse. Det hentes inn ekstern kompetanse til å bidra inn i dette arbeidet. Avtale er gjort med selskapet Agenda Kaupang etter anbudsrunde, forteller Jane Short Aurlien.

Halden kommune og Agenda Kaupang skal jobbe tett sammen i tiden framover, og oppstart for evalueringen blir den 6. august, ifølge Short Aurlien.

Les også:

Nedbemanningen starter i høst

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak om å redusere 80-100 årsverk har rådmannen hatt drøftinger med de tillitsvalgte, og det er konkludert med at det er behov for oppsigelser.

Fra Fagforbundet, som er det største av fagforbundene i Halden kommune, står man fast på at vikarbruk og vikarbyråer må kuttes først. Fagforbundet har varslet hard kamp for sine medlemmer.

Det opprettes et "Jobbsøkersenter", som skal være et tilbud til ansatte som blir sagt opp.

Av kommunens egne nettsider fremgår at arbeidet med å redusere bemanningen og kommunens lønnsutgifter fortsetter som planlagt.

- Nedbemanningsprosessen og vårt omstillingsarbeid fortsetter gjennom høsten og vinteren, sier fungerende rådmann i Halden kommune Jane Short Aurlien.