NRK Meny
Normal

Halden-budsjett kan bli forkastet

Posisjonens budsjett ble torsdag vedtatt i kommunestyret, men fylkesmannen kan komme til å gripe inn.

Fylkesmann i Østfold Anne Enger

ADVARTE . Fylkesmann Anne Enger advarte politikerne i Halden mot å endre på rådmannens budsjettforslag. Hun ble ikke hørt.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Det var tre budsjettforslag til avstemning i Halden kommunestyre torsdag.

Frps budsjett fikk 4 stemmer og falt. Opposisjonens budsjett fikk 23 stemmer og falt, mens posisjonens budsjett ble vedtatt med 26 stemmer.

Posisjonspartiene (Samarbeidspartiene) i Halden er Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Deres budsjettforslag fikk støtte av Miljøpartiet De Grønne.

Samarbeidspartienes budsjettforslag bygger på rådmannens forslag, framlagt den 7.november i år, og de fire partiene deler rådmannens syn på behovet for større strukturelle endringer for å kunne yte gode tjenester innen tilgjengelige rammer.

Les også:

Svein Olaussen, gruppeleder Halden Ap

FIKK IKKE SVAR. Svein Olaussen (Ap) gikk flere ganger på talerstolen, og bad rådmannen fortelle om hun hadde tro på Samarbeidspartienes budsjettforslag. Hun tok ikke imot invitasjonen.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Monopolpenge-snakk

Debatten rundt budsjettet for 2014 i Halden kommunestyre torsdag dreide seg også om de ulike budsjettenes troverdighet.

Arbeiderpartiets Svein Olaussen sa fra talerstolen, at han fryktet at neste års regnskap ville vise enda verre tall i 2014, enn det man nå se ut til å få for 2013.

Han hadde ingen tro på Samarbeidspartienes budsjett, og inviterte rådmann Gudrun Haabeth Grindaker til å komme på talerstolen, for at hun skulle si sin mening om Samarbeidspartienes budsjett, noe hun avstod fra.

Fra politikere i Samarbeidspartiene ble det pekt på at Halden Arbeiderpartis forslag heller ikke var troverdig.

Ordet "Monopol-penger" ble benyttet, for å dele ut karakteristikk av Halden Aps budsjett, som blant annet innebar 53 millioner kroner mer på inntektssiden enn Samarbeidspartienes budsjett.

Blant annet skal økte inntekter sikres i form av kommunale selskap, ifølge Aps forslag.

Les også:

Advarte politikerne

Før kommunestyremøtet var det et ekstraordinært formannskapsmøte.

Grunnen var at fylkesmann Anne Enger hadde takket ja til en invitasjon hun fikk av ordfører Thor Edquist (H) til å si noe om hva hun mente både om de politiske forholdene i Halden og om de mulighetene kommunen sitter med.

Det politiske flertallet og Fylkesmannen i Østfold er nylig kritisert i sterke ordelag av Halden Arbeiderparti i et brev, som er sendt Kommunaldepartementet knyttet til kommunens økonomi.

I sitt møte med politikerne gikk Anne Enger langt i å advare Halden-politikerne mot å fatte annet vedtak enn det rådmannen har foreslått.

Rådmann Gudbrun Haabeth Grindaker har blant annet foreslått å kutte 35 årsverk, redusere antallet sykehjemsplasser, sørge for mer effektive ansatte og økt eiendomsskatt.

- Det kan være fristende for politikere å la være å følge rådmannens anbefalinger. Det som ofte skjer, er at det blir salderinger med diffuse administrative innstramminger.

Slike innsparinger kan det være umulig å følge opp i praksis, advarte Enger i følge Kommunal Rapport.

Les også:

Kan bli forkastet

Budskapet til politikerne var klart og tydelig fra Fylkesmannen i Østfold i det esktraordinære formannskapsmøtet, men flertallet valgte å gå for et budsjett, som ikke tar opp i seg rådmannens innstilling om blant annet å øke inntektene fra eiendomsskatt.

Det vedtatte budsjettet for 2014 har driftsutgifter, som er rundt 10 millioner kroner lavere enn det rådmannen hadde i sitt forslag.

Halden kommune er den norske kommunen, som har størst akkumulert underskudd, og ved nyttår vil underskuddet være på nærmere 300 millioner kroner.

Anne Enger sier til Kommunal-Rapport.no at hun ikke kan foregripe fylkesmannens behandling av budsjettet.

Det er heller ikke hun som personlig foretar lovlighetskontrollen av 2014-budsjettet for Halden kommune.

I og med at Halden kommune er knyttet til Robek-systemet der kommuner med økonomiske problemer er samlet, skal nå både driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet til lovlighetskontroll.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Sjekker hygienen ved kiosker

  Steder som serverer hurtigmat, som bensinstasjoner og storkiosker, kan nå vente seg besøk av Mattilsynet i Østfold og Follo.

  Mattilsynet sjekker renhold, personlig hygiene og om maten oppbevares som den skal.

 • Skjebnemøte for sykehusdirektør

  Det er innkalt til ekstraordinært styremøte ved Sykehuset Østfold HF mandag. Eneste sak er direktørens fremtid. Det skriver Dagens medisin.

  Sykehuset har lenge slitt med et høyt antall korridorpasienter, og et akuttmottak som er for lite. Enkelte avdelinger sliter dessuten med kapasitetsproblemer. Dette, kombinert med Ebbesens lederstil, har ført til en stadig større misnøye med ham som sykehusdirektør, skriver Dagens medisin.

  Sykehusdirektør og ambulansepersonell står ved inngangen til akuttmottaket ved Sykehuset Østfold