NRK Meny
Normal

Ansatte bidrar til økonomibedring

Halden kommune kutter ned på merforbruket. De ansattes bidrag gir uttelling.

Halden kommune rådhuset

LYS I TUNNELEN. Økonomien i bedring i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

ROBEK-kommunen Halden ser ut til å være "på bedringens vei", selv om det er svært langt igjen til at kommunen går i null eller i overskudd.

Økonomirapporten (prognosen) i begynnelsen av 2012 viste et forventet underskudd for året på rundt 110 millioner kroner.

Rapporten per mars i år viser en prognose for merforbruket i 2013 på minus 49 millioner kroner.

Les også:

Hjemmesykepleien

GODE BIDRAG FRA ANSATTE. Kommunalt ansatte bidrar til kostnadskutt og økonomiforbedring i Halden kommune.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

- Ansatte bidrar til kostnadskutt

- Når prognosen per mars 2013 viser et forventet merforbruk på 49 millioner kroner for 2013 er det en forbedring på rundt sju millioner kroner fra forrige måned, sier konstituert økonomisjef i Halden kommune, Elin C. Hagen-Tafjord, til NRK.no.

Hun sier det er flere årsaker til forbedringen.

- Det har dessverre vært en økning i sykefraværet de siste månedene. Dette gir imidlertid utslag i høyere refusjoner enn hva som har vært beregnet i tidligere prognoser.

Ellers er forbedringen et resultat av ansatte som kontinuerlig jobber med å holde igjen på kostnadene der det er mulig uten at det går ut over tjenestene, sier Hagen-Tafjord.

Ifølge henne ligger det ingen strukturelle endringer bak forbedringen fra februar til mars i år.

Les også:

Tiltak for 20 millioner

Rådmannen foreslår imidlertid tiltak for ytterligere 20 millioner kroner, som skal behandles i formannskapet førstkommende torsdag og i kommunestyret den 2. mai i år.

- Gjennomføringen av de vedtakene som fattes i kommunestyret, blir en svært viktig oppgave for rådmannen og vil selvfølgelig påvirke prognosen fremover.

Det er en krevende prosess å tilpasse driftsnivået til inntektene og omstillingsprosessen vil pågå i lang tid, sier Hagen-Tafjord.

Hun sier videre at det samtidig med gjennomføringen av de første vedtakene, kommer rådmannen til å ha fokus på å finne nye kostnadsreduserende tiltak, som vil legges frem til politisk behandling i løpet av året.

Halverte minustall

Det foreløpige resultatet for 2012 viste et regnskapsmessig merforbruk på 71 millioner kroner, het det i en pressemelding fra Halden kommune i februar i år.

Dette var andre året på rad med merforbruk.

Merforbruket i 2011 viste 143 millioner kroner og 2012-resultatet var dermed 72 millioner kroner bedre enn i 2011.

Driftsinntektene ble 1 866 millioner kroner mot 1 730 millioner i 2011. Driftsinntektene ble 28 millioner høyere enn budsjettert i 2012, og økningen kom hovedsakelig av økte rammeoverføringer.

Driftsutgiftene ble på 1 907 millioner kroner mot 1 847 millioner i 2011.

Driftsutgiftene ble 112 millioner høyere enn budsjettert i 2012, og økningen kommer hovedsakelig av økte lønnskostnader på 73 millioner, og øvrige driftsutgifter på 39 millioner kroner.

Brutto driftsresultat ble minus 41 millioner i 2012 mot minus 116 millioner i 2011.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.