Dyrere og dårligere busstilbud uten bomring

Det vil bli dyrere bussbilletter, sjeldnere bussavganger og færre elbusser. Det er konsekvensen av at bomringen i Drammen faller, mener busselskapet Brakar.

Buss på Bragernes torg

Bomringen i Drammen falt i kommunestyret i Nedre Eiker i går, det vil gå ut over framtidas busstilbud, hevder Brakar.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Vi er lei oss for at vi nå ikke kan tilby det busstilbudet vi har gledet oss til å tilby, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i busselskapet Brakar.

Bypakken som i går ble skrotet i Drammen skulle styrke busstilbudet, bedre veinettet og gjøre det tryggere for befolkningen å sykle og gå.

Uten bypakken mister nå kommunen en finansieringsavtale på 14 milliarder kroner, en konsekvens Brakar vil kjenne på.

– Med Buskerudbypakke 2 skulle vi nær doble produksjonen. Det vil nå ikke skje. Det betyr at det blir færre bussavganger enn planlagt og det blir dårligere tilbud på kveld og helger, sier Sundfjord.

Drammen busstasjon

Uten bomring blir det både dyrere og dårligere busstilbud, hevder Brakar.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Store deler av lokalbefolkningen er også bekymret for hvordan skrinleggelsen av bypakken vil påvirke busstilbudet.

– Busstilbudet er dårlig nok som det er, sier Anne-Beth, som sitter og venter på bussen til Svelvik.

– Jeg er helt avhengig av bussen. Jeg syns jo også at bompenger er urettferdig, så det beste er om de finner en annen måte å finansiere det på, sier Signe.

30 prosent står på spill

Terje Sundfjord

Terje Sundfjord er direktør i Brakar.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Det er stor usikkerhet rundt belønningsavtalen til Brakar. Selskapet må ifølge direktøren ha 60 millioner kroner i belønningsmidler neste år for å opprettholde den samme produksjonen som i dag.

– I dag har vi ikke oversikt over om vi får belønningsavtale, og det betyr at vi må planlegge et betydelig produksjonskutt neste år. Det er 30 prosent av busstrafikken i Drammen som står på spill, sier Sundfjord.

Ordningen for hvordan samferdselsutviklingen i nye Drammen skal finansieres er ennå ikke avgjort. Samferdselsminister Jon Georg Dale sa i dag til Politisk kvarter at det finnes mange viktige prosjekter i bypakkene som staten er opptatt av å få realisert, på tross av bypakkene faller i flere deler av landet.

Jon Georg Dale

Samferdselsminister Jon Georg Dale.

Foto: Erik Waage

– Bypakkene er et tilbud om økonomisk hjelp for å finansiere nødvendig infrastruktur. Og hvis Drammen finner andre måter å finansiere dette på enn med bompenger så får de gjerne gjøre det, sier Dale.

Kommunen må derfor tenke nytt. Innføring av bompenger var en forutsetning for at staten skulle kunne bidra med penger til riksveiprosjekter, og nødvendig for at kommunene og fylkeskommunen skulle ha nok finansieringskraft.

Dyrere billetter

Brakar hadde en plan for innfasing av en mengde nye elbusser. Nå er det usikkert om det blir penger til å kjøpe slike busser i det omfang som har vært planlagt. Samtidig var billigere billetter og et mer fleksibelt billettsystem sammen med NSB og Ruter en del av Buskerudbypakke 2.

Hybridbuss Drammen

Brakar har en plan om å kjøpe 35 ny elbusser. Nå er det usikkert om det blir noe av.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Disse fordelene forsvant med kommunestyrevedtaket i Nedre Eiker i går, sier Sundfjord.

Fra 1. januar 2020 vil Svelvik, Nedre Eiker og Drammen utgjøre nye Drammen kommune. At Nedre Eiker stemte ned bypakken gjør at den ikke lenger er aktuell å stemme over i de andre kommunene.