Hopp til innhold

Arendal sier nei til bompenger: – Regjeringen må på banen

Arendal bystyre sa i dag nei til bomring i byen. Politikerne vil heller ikke ha veiprising eller økt skatt.

Nei til bomring i Arendal bystyre

Sju politikere stemte for bom i Arendal. 31 stemte mot.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Bystyret sender et klart signal på at nok er nok knyttet til bom og finansiering av veier. Vi må få nye løsninger. Regjeringen må på banen. Norge trenger en ny bom-politikk, sier ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli (Ap).

Arendal bystyre behandler i dag en areal – og transportplan som involverer de fire sørlandskommunene Arendal, Grimstad, Tvedestrand og Froland.

Med 31 mot sju stemmer vedtok bystyret å si nei til bomring i Arendal.

Robert C. Nordli

Robert Cornels Nordli, ordfører i Arendal, mener landet trenger en helt ny bom-politikk.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Demonstrasjoner og politikere som snur i saken

Det pågår et bompengeopprør over hele landet og flere steder har den voksende motstanden fått politikerne til å snu i synet på hvordan bompengene skal kreves inn.

Senest i går stemte Nedre Eiker kommune, som er én av fire kommuner som skal utgjøre nye Drammen kommune, nei til bompengefinansiering av nye vei- og kollektivløsninger. Dermed blir planene om det lagt på is.

Denne uken ble det også meldt at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ønsker å stramme inn på muligheten til å øke bompengene i byområdene med byvekstavtaler.

– Jeg forventer at det vi gjør nå gir bedre styring av prosjekter i bompengepakkene og at vi får stoppet en unødvendig videre vekst i bompengene, var Dales kommentar.

Ifølge Dale kan vedtatte bomringer bli skrotet flere steder. Forslag om det skal være på gang både i Tromsø, nedre deler av Glomma, Grenland og Kristiansand.

– Trenger en ny kurs

I Arendal var det følgende forslag fra Anders Kylland (Frp) som ble vedtatt:

« ... det forutsettes at de foreslåtte tiltak i planen ikke skal bompengefinansieres eller finansieres ved hjelp av andre lignende brukerbetalinger som lokale avgifter eller ved annen økt skatt».

Forslagsstiller Kylland mener bompenge-politikken trenger en helt ny kurs:

– Vi kan ikke sitte å se på at vi blir diktert til å innføre bomringer landet rundt. Nå er det vi lokalt som må begynne å diktere hva regjeringen skal gjøre. Er de ikke villige til å justerte kurs må vi heller evaluere hele regjeringsspørsmålet, sier han.

Trafikk Arendal

I dag er det ingen bommer i Aust-Agder. Det vil endre seg når den nye veien mellom Arendal og Tvedestrand åpnes i juli.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Venstre: – Ett defensivt forslag

Pål Koren Pedersen (V) stemte mot forslaget sammen med seks andre, deriblant to fra Høyre. Han mener vedtaket er defensivt.

– Det sier noe om hva man ikke vil, men lite om hva man faktisk vil. Vi står på stedet hvil. Dette slår beina under en god areal og transportplan, sier Pedersen.

Han mener det må åpnes for nye veiprisningsløsinger som er mer sosialt rettferdige.

Det bør prises ut fra hvor mye du bruker veien, ikke hvor du bruker veien, mener han.

Folk klarer seg ikke uten bil

Åshild Bruun-Gundersen (Frp) er bystyrerepresentant i Arendal og stortingsrepresentant for Agder. Hun mener prosjektet var latterlig fra begynnelsen av:

– Ap og Sp ønsket å gjøre Arendal til en bilfri by, men glemte at Arendal ikke er en storby. Folk bor spredt og klarer seg ikke uten bil, sier hun til NTB.

For at den nye areal og transportplanen skal videreføres er man avhengig av flertall i alle de fire kommunene som er involvert.

I dag er det ingen bomstasjoner i Aust-Agder. I juli åpnes den nye veistrekningen mellom Arendal og Tvedestrand.

Der er det foreslått en full pris på 44 kroner per passering.

Åshild Bruun-Gundersen på FrPs landsmøte.

Åshild Bruun-Gundersen (Frp) mener areal – og transportplanen i Arendal var latterlig fra begynnelsen av.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Her stjeler beveren ved 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,99 kr
Dyrest kl. 17 3,18 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,9 kr 25 min.
  • Dusje 8,9 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 1,1 kr En vask
  • Varmeovn 2,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %