Dømt for forsettlig drap på 10 uker gammel baby

En 31 år gammel far er i Borgarting lagmannsrett dømt til 16 års fengsel for forsettlig drap på sin 10 uker gamle sønn. Gutten døde av alvorlige hodeskader.

Borgarting lagmannsrett

LAGMANNSRETTEN: Begge foreldrene nektet straffskyld, og forsvarerne deres la ned påstand om frifinnelse. Nå er faren dømt til 16 års fengsel i lagmannsretten, mens mor til barnet er frikjent.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Mishandlingen skjedde gjentatte ganger over flere uker i desember 2014.

Gutten hadde flere ribbeinsbrudd, netthinneløsning, brudd på hodeskallen og flere blødninger til hjernen.

Den ti uker gamle babyen døde til slutt av hodeskader. Det er minst to voldshendelser som påførte gutten skader, ifølge dommen.

Påtalemyndigheten mener den 31 år gamle faren brukte så mye kraft ved å riste, dunke og holde i barnet, at det er å anse som drap.

Fikk noe lavere straff

Da saken gikk for Oslo tingrett i desember ble faren dømt til 17 års fengsel.

Mannen anket dommen, og er nå dømt til 16 års fengsel i lagmannsretten.

Retten mener at drapet skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter.

Mor frikjent og får erstatning

Moren (32) ble frikjent, men skal ha vært til stede ved flere av hendelsene.

Hun sa i sin forklaring at hun ba mannen om å stoppe, og at hun var redd for at han kunne skade barnet.

Sakkyndige har slått fast at hendelsene hun var vitne til, ikke skadet barnet. Retten mener derfor at volden som skadet og til slutt kostet gutten livet, skjedde mens moren sov eller ikke var til stede.

Faren er i lagmannsretten dømt til å betale oppreisning til mor på 200.000 kroner.

– Et mareritt

Foreldreparet kom til A-hus med den alvorlig skadde sønnen den 15. desember i 2014. Gutten døde fem dager senere på Rikshospitalet.

Funn i obduksjonsrapporten etter dødsfallet førte til at foreldrene deretter ble pågrepet og siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge.

– Det var som et mareritt, forklarte faren om da sønnen lå på Rikshospitalet.

I tiden før sykehusinnleggelsen forklarer faren i retten at sønnen hadde vært syk og at de hadde oppsøkt lege. Babyen spiste dårlig og var dehydrert.

Samme morgen som innleggelsen spant gutten seg, hylskrek og kollapset, forklarte han.

Lignende sak nylig i retten

Saken er den andre ankesaken i Borgarting på kort tid der foreldre står tiltalt for grov vold mot babyer.

Nylig ble en far i 20-årene, som var tiltalt for å ha påført sin nyfødte sønn 19 ribbeinsbrudd, frifunnet i Borgarting lagmannsrett.

Et flertall av dommerne fant det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at det var faren som hadde påført barnet de alvorlige skadene.

Både moren og faren ble imidlertid funnet skyldige i å ha unnlatt å sørge for at babyen fikk umiddelbar legehjelp.