Disse blomstene berger biene

Ny oversikt skal hjelpe både hageeiere og gartnere med å velge blomster som utrydningstruede bier trenger for å overleve.

Bie

HVA SKAL DET VÆRE TIL LUNSJ? Engknoppurt, selje, vårlyng og blåknapp er blant blomstene som kan hjelpe bier, humler og andre innsekter som lever av pollen.

Foto: Bård Øyvind Bredesen, Bymiljøetaten i Oslo

Klimaendringer, insektmidler i jordbruket og introduserte fremmede arter i norsk natur er hovedårsakene til at vi får stadig færre pollinerende insekter. I Norge er 12 av våre 206 biearter antageligvis blitt borte for godt, ifølge Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA).

Sigrid-Ann Mortensen

Sigrid-Ann Mortensen i det urbane birøkterlaget ByBi.

Foto: Erik Engen / NRK

Svært mye av maten vi spiser er pollinert – befruktet – av bier. Dersom de forsvant, ville vi vært tilbake til enkel steinalderkost.

Nå har flere organisasjoner og institusjoner gått sammen om å lage en liste over pollinatorvennlige planter, en «Blomstermeny» for bier og andre pollinerende insekter. Listen består av nesten 200 blomster, busker og planter.

– Vi har rett og slett laget et forslag til matfat for bier, sier Sigrid-Ann Mortensen i det urbane birøkterlaget ByBi.

Variasjon er viktig

Oversikten skal hjelpe både hageeiere, landskapsplanleggere og gartnere med å velge blomster som bier og andre pollinerende insekter liker, og som samtidig er godt tilpasset den norske floraen.

Alle vi som har jobbet med denne menyen får mye spørsmål fra publikum om hvilke blomster som er rike på nekter og pollen og som dermed er viktig for biene. Nå har vi samlet disse på ett sted, sier botaniker Kristina Bjureke.

Blant blomstene på listen finner du alt fra blåklokke, smørbukk og prestekrage til de kanskje litt mindre kjente kjempeverbena og pyntekorg.

Arbeidet med å sette sammen oversikten har pågått i nærmere ett. Blomstermenyen ble lørdag tilgjengelig på nett.

– Vi håper også dette vil vekke folks interesse for å være mer bevisst på hva de planter i hagen.

Plantevalget på listen er spesielt tilpasset østlandsområdet, og inkluderer både hageplanter og ville planter.

– Om man vil lage en liten eng med ville blomster i hagen, så er det viktig å tenke på variasjon. Velg pollen- og nektarrike planter som blomstrer fra tidlig vår og utover høsten, slik at pollinatorene har tilgang på mat hele sesongen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Botaniker Kristina Bjureke

Botaniker Kristina Bjureke har vært med å lage oversikten som skal hjelpe folk å velge blomster som bier og andre pollinerende insekter liker.

Foto: Erik Engen / NRK

Pollinering er en helt avgjørende del av økosystemet vårt, men de siste årene har vi sett at det blir stadig færre pollinerende insekter i Norge.

– Uten pollinering kan vi legge oss ned å dø. Det blir ingen epler i Hardanger eller plommer i mormors hage uten pollinerende insekter. De er med andre ord livsviktig for oss mennesker også. Derfor er det viktig at vi serverer dem god mat, sier Bjureke til NRK.

Mange blomster på listen

Bie

Pollinering er en helt avgjørende del av økosystemet vårt.

Foto: Bård Øyvind Bredesen, Bymiljøetaten i Oslo

Alle plantene på listen er grundig gjennomgått med tanke på spredningsrisiko, for å unngå svartelistede arter som kan gi problemer i omgivelsene, som for eksempel hagelupin.

– Utvelgelsen har foregått over en periode på nærmere et år. Planter er blitt foreslått og forkastet i fellesskap. Det er ikke så ofte at såpass mange organisasjoner samarbeider så tett om et slikt konkret prosjekt, sier Agnes Lyche Melvær i ByBi.

Den endelige Blomstermenyen består av rundt 60–70 ville planter – inkludert engplanter, busker og trær –, og i overkant av etthundre hageplanter, busker og trær.