Hopp til innhold

Derfor sto togene

Hele syv ganger i år har togene stått bom stille i hele eller store deler av landet. Fra 2009 til 2012 skjedde det bare to ganger tilsammen. Jernbaneverket lover bedre togtider.

Forsinkelser på Oslo S

Uvanlig mange togstanser har rammet togtrafikken i Norge dette året. Jernbaneverket lover færre slike feil i framtiden.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Torbjørn Berger - nettsjef i jernbaneverket

Torbjørn Berger, nettsjef i Jernbaneverket, lover færre feil i togtrafikken.

Foto: Øystein Grue / Jernbaneverket

– De type hendelser vi har hatt i år vil vi få færre av, lover Torbjørn Berger, nettsjef i Jernbaneverket.

Det er bare to uker siden togene i Sør-Norge stod to ganger i løpet av få dager av på grunn av feil på nødnettet.

Syv ganger hittil i år har togtrafikken stoppet opp i hele eller store deler av landet. I løpet av de fire årene fra og med 2009 til og med 2012 skjedde det bare to ganger tilsammen. Feilene skjer til tross for backup-løsninger.

Ekstremvær og baseproblemer

Uvær, menneskelig svikt og tekniske feil er årsakene til at togenes nødnett har blitt slått ut, og togene har blitt stående, med påfølgende forsinkelser.

– Fire av hendelsene kan vi koble sammen med problemer med basestasjonskontrollere, altså bindeleddene mellom basestasjoner ute langs sporene og sentralen. Vi har også hatt noen hendelser knyttet til ekstremvær. Vi har hatt rene tekniske feil, og ett tilfelle av ren menneskelig svikt, oppsummerer Berger.

Nå er feilen bak fire av syv togstanser funnet og rettet. Derfor mener Berger det vil bli bedring i 2014.

Samtidig bruker de 250 millioner kroner på en ny backup-sentral for nettet, og øker beredskapen ved uvær. I tillegg vurderer de å iverksette flere tiltak.

– Vi ser på muligheten til å øke batterilevetiden på basestasjonene, for å sikre at dersom strømmen forsvinner virker de lengre uten strømtilførsel. Vi ser også på muligheten til å plassere ut dieselgeneratorer, og vurderer ny teknologi som kan gjøre systemene mest mulig robuste, forteller Berger.

Frustrerte på vegne av kundene

Åge-Christoffer Lundeby

Åge-Christoffer Lundeby i NSB mener det har vært altfor mange store feil i år.

Foto: Bjørn Stuedal / NSB

–Det har vært altfor mange store feil i år. Vi er frustrerte på vegne av våre kunder. Folk blir fortvilet når de ikke vet om de får hentet i barnehagen, eller kommer seg på jobb, sier Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef i NSB.

Han understreker at det å bli transportert dit man skal i tide er viktig i folks hverdag. Samtidig mener han det er håp om en bedre tog-framtid.

– Vi i NSB gleder oss over de tiltakene Jernbaneverket har satt i gang, og at de får økt budsjettene sine til vedlikehold, sier Åge Christoffer Lundeby, informasjonssjef i NSB.

– Er dere redde for å miste kunder som følger av alle feilene?

– NSB har hatt en enorm økning i antall passasjerer dette året. Samtidig er det slik at de reisendes tillit må bygges slik at de vet at de kommer seg dit de skal hver eneste dag, sier Lundeby.

Endringer gir økt risiko

Men et feilfritt 2014 kan ikke Berger love, fordi arbeidet med å gjøre nødnettet mer stabilt gjør det sårbart for feil i starten.

– Endringene medfører økt risiko, men det går til en god sak. Vi bygger noe som blir mer robust. Vi har dessverre hatt noen feil nå som har påvirket livet til togpassasjerene, sier Berger.