Hopp til innhold

Bensin- og dieselbiler kan bli forbudt i Oslo

Et forbud mot bensin- og dieselbiler i store deler av byen kan komme allerede om seks år. Byrådet utreder hvordan området innenfor Ring 3 kan bli fossilfritt i 2024.

Dieselforbud i Oslo

FORBUD? Byrådet har bedt Klimaetaten finne ut hvordan området innenfor Ring 3 kan bli fossilfritt i 2024.

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Utredningen er ett av flere tiltak i en ny handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo, som byrådet legger fram i dag

Det er Miljødirektoratet som har pålagt Oslo kommune å revidere den gamle planen fra 2015 for å komme under grenseverdiene for helsefarlig NO2 innen 2020.

– I løpet av de siste to årene har byrådet levert på de fleste tiltakene i den gamle handlingsplanen, men selv om vi har gjort mye, viser de faglige utredningene at vi må gjøre mer for å få ned den farlige luftforurensningen, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Lan Marie Nguyen Berg i borggården

GJØR IKKE NOK: Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) varsler nye avgifter og restriksjoner rettet mot biltrafikken i Oslo.

Foto: Olav Juven / NRK

Målet om fossilfritt sentrum innenfor 2024 er også nedfelt i byrådserklæringen. Nå har byrådet bedt Klimaetaten utrede et veikart for å nå det ambisiøse målet.

Helsa viktigst

Berg svarer slik på om fossilfritt betyr forbud:

– Det vil utredningen vise. Virkemidlene på veien er miljødifferensiering og lavutslippssone, og så får vi se hva som vil være nødvendig.

– Det som er viktig for byrådet, og etter pålegg fra staten, er at vi ivaretar folks helse, sier hun.

Enorme problemer

– Hvis byrådet virkelig vurderer et totalforbud mot bensin- og dieselbiler innenfor ring 3, så er det et ytterliggående tiltak som vil skape enorme problemer i hverdagen for veldig mange, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg.

Han anbefaler byrådet å satse mindre på tvang og forbud og viser til at elbilene utgjorde 40 prosent av nybilsalget i Oslo i desember. Andelen er økende.

– Hvis vi fortsetter å legge til rette, vil alle nye biler i løpet av få år være nullutslippsbiler, sier Lae Solberg.

Eirik Lae Solberg

MER SLAGKRAFTIG: Høyre er kritiske til å forby bensin- og dieselbiler, men vil gjøre planen mer slagkraftig på andre områder. Eirik Lae Solberg vil blant annet ha tøffere tiltak mot utslipp fra cruiseskip og ferger på Oslo havn.

Foto: Olav Juven / NRK

Dyrere for dieselbiler

Ett annet tiltak er at neste vinter blir hele Oslo såkalt lavutslippssone, der tunge kjøretøyer unntatt de nyeste må betale ekstra avgifter.

I handlingsplanen vil byrådet se på hvordan også lette dieselbiler kan betale mer enn i dag. Det kan enten skje ved at det innføres lavutslippssone også for dem, eller ved økt miljødifferensiering.

– Mesteparten av luftforurensningen i Oslo kommer fra veitrafikken. Vi trenger å få ned utslippene både fra de tunge og lette kjøretøyene, sier miljøbyråden.

– Puslete

Tiltaksplanen inneholder ellers et bredt spekter av tiltak:

Høyre er imot bilrestriksjonene, men mener at mange av de andre tiltakene er for puslete.

– Planen burde vært tøffere og mer konkret i kravene til landstrøm i Oslo havn. Det burde vært varslet flere tiltak for å få ned piggdekkbruken og høyere tilskuddssatser for dem som vil skifte ut en gammel vedovn med en moderne, rentbrennende vedovn, sier Eirik Lae Solberg.

Kollektivtrafikk i Oslo.

KAN BLI ELEKTRISKE: I handlingsplanen vil byrådet vurdere å gjøre elsykler til en del av bysykkelordningen. Dette var også en del av den gamle handlingsplanen fra 2015.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix