Hopp til innhold

Bekymret for miljøgift i Tyrifjorden

Fagmiljøer og fiskeforening er sterkt bekymret for høye konsentrasjoner av den forbudte miljøgiften PFOS i Tyrifjorden. Ingen vet hvor giften kommer fra.

Tyrifjorden

Det er oppdaget PFOS i abbor i Tyrifjorden.

Foto: Modum kommune

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Dette kommer frem i en ny rapport fra Miljødirektoratet. Dette stoffet har vært brukt i impregnering, brannskum, impregnering av sportstøy og glider på ski.

Forbudt i Norge og Europa

Eirik Fjeld i Norsk institutt for vannforskning har vært med på å lage rapporten. De har tatt prøver av 25 abborer ved Storøya i Hole kommune.

Resultatene viser at PFOS-verdiene i Tyrifjorden er så høye, at de kan sammenlignes med abbor i Vannsjø i Østfold som er langt mindre, og har hatt tilsig av PFOS fra skum brukt i brannslukking på Rygge Flyplass.

Forsker Eirik Fjeld, NIVA

Eirik Fjeld er forsker hos NIVA. Han fraråder ikke folk å spise abbor fra Tyrifjorden. Han mener giftnivået i fisken ligger under grensen for å være miljøskadelig.

Foto: Irina Tjelle / NRK

– PFOS er blant de miljøstoffene som vi har fokus på nasjonalt og internasjonalt. Vi skal forby videre bruk av stoffet. Det skal altså ikke brukes i Norge i dag og heller ikke i Europa. Det er betenkelig at en så stor innsjø som Tyrifjorden har så høye konsentrasjoner av stoffet, sier forskeren.

Et mysterium

For hvor miljøgiften kommer fra, er ennå uklart.

– Vi skal lete etter kilden til denne forurensningen. Miljødirektoratet skal lede et prosjekt, og Fylkesmannen skal bistå direktoratet med vår lokalkunnskap, sier Hilde Sundt Skålevåg hos Fylkesmannen i Buskerud.

Kan virke kreftfremkallende

PFOS har en rekke forskjellige egenskaper, og mange av dem er langt fra positive. Derfor er det viktig å finne ut hvor utslippet har kommet fra.

– Det kan virke kreftfremkallende. Det kan også virke forstyrrende på noen hormoner og stoffskifte. Det har vist utviklingsforstyrrelser hos barn, så man skal være forsiktig med det, sier Fjeld.

Urolige fiskere

Formann i Steinsfjorden fiskeforening, Truls Kristensen, er sjokkert over funnene som er gjort i Norges 5. største innsjø.

Truls Kristensen i Steinsfjorden fiskeforening

Truls Kristensen er formann i Steinsfjorden fiskeforening. Her er han ute på én av sine mange fisketurer ute på Steinsfjorden.

Foto: Truls Kristensen

– Vi har ikke vært klar over at vi har så høye verdier av denne giften i Tyrifjorden. Det kom som en overraskelse, sier Kristensen.

– Det er urovekkende at vi i Tyrifjorden har en miljøgift som er forbudt i Norge. Det blir spennende å se hvor giften kommer fra. PFOS slippes jo ikke ut lenger, men det ligger tydeligvis og lekker ut til vassdraget et eller annet sted, sier Kristensen.