NRK Meny
Normal

Miljøgift fra flyplasser havner i fisk og vann

Miljøgifter som lekker ut fra Forsvarets flystasjoner, er påvist i planter, vannmasser og fisk. Miljødirektoratet vil undersøke og stanse spredningen av giftstoffene.

Brannøvelse

Brannskum brukt ved Forsvarets flystasjoner, inneholdt tidligere miljøfarlige stoffer som fortsatt lekker ut i miljøet. Miljødirektoratet ber Forsvarsbygg gjøre nye undersøkelser og ber om planer for å redusere forurensingen.

Foto: Avinor

Forurensingen ved åtte flyplasser brukt av Forsvaret stammer fra brannskum brukt under brannøvelser. Skummet inneholdt fluorholdige forbindelser, blant annet miljøgiften PFOS. Dette stoffet ble forbudt å bruke i 2007.

PFOS kan gi fosterskader, være kreftfremkallende og brytes ikke ned i naturen. Det er satt på den norske verstinglista over stoff som utgjør en trussel for helse og miljø.

En rapport fra Miljødirektoratet tar for seg forholdene ved Rygge, Evenes, Bodø, Andøya, Bardufoss, Kirkens, Lakselv og Ørland.

Spres med grunnvannet

Alle steder er det nødvendig med flere undersøkelser og Miljødirektoratet ønsker at Forsvarsbygg skal lage en plan for hvordan videre forurensing kan stoppes.

Ved Rygge og Evenes er det nødvendig å vurdere tiltak på grunn av høy miljørisiko.

Tidligere denne uken ble det kjent at flere flyplasser også ligger an til å få krav om å fjerne kreftfremkallende miljøgifter. Først ut er Kjevik, Flesland og Evenes.

Aller verst er situasjonen ved Rygge flystasjon. Her har Forsvarsbygg utviklet et renseanlegg for grunnvann som er forurenset med PFOS, men likevel er miljøgiften spredd til innsjøen Vansjø.

Kan påvirke miljøet

– Hvis man ser spesielt på prøvene av fisken i Vansjø, så tilsier de at man ikke kan utelukke at miljøet påvirkes, sier Thomas Hartnik seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Mengden av PFOS i fisken er likevel ikke så høy at Mattilsynet har gitt noen råd om begrensing på å spise fisk derfra. Drikkevann som hentes fra Vansjø blir renset og der er konsentrasjonen langt under det som er helseskadelig, men det er likevel så store mengder at det overskrider grensen for god vannkvalitet etter EU's vanndirektiv.

I fisk og planter

Forsvarsbygg mener det finnes mellom 2 og 7 kilo igjen i grunnen ved hvert av øvingsfeltene i dag, mest ved Rygge og minst ved Ørland og Bardufoss.

Miljødirektoratet er redd for at det kan være mer enn det Forsvarsbygg har avdekket.

Prøver viser at PFOS utgjør en risiko for levende organismer i nærheten av brannøvingsfeltene. Giften er funnet i fisk i Vansjø ved Rygge og Kjerkvatnet på Evenes. PFOS er også funnet i prøver fra plantene rødkløver og bygg.

Forsvarsbygg har allerede planer for undersøke forholdene på Rygge og andre flystasjoner.

– Vi kommer til å følge opp det som er anbefalt fra direktoratet, sier Thomas Getz miljøansvarlig i Forsvarsbygg utleie.

Moss Lufthavn Rygge september 2007

Områder ved Forsvarets flystasjoner som her ved Rygge, er forurenset av miljøgifter brukt i brannskum.

Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Luftforsvaret

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: