NRK Meny
Normal

Flyplasser må fjerne gamle utslipp

En rekke flyplasser ligger an til å få krav om å fjerne kreftfremkallende miljøgifter. Først ut er Kjevik, Flesland og Evenes.

Kristiansand lufthavn Kjevik

Kristiansand lufthavn Kjevik (arkivfoto) er den første flyplassen som får pålegg. 42 andre flyplasser er til vurdering.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

43 Avinor-flyplasser er kartlagt i forhold til utslipp av PFOS, som tidligere ble brukt i brannskum.

Dette har rent ut i grunnen under jevnlige brannøvelser ved flyplassene.

Det er Avinor selv som har kartlagt forurensingen og meldt det inn til Miljødirektoratet, som nå fortløpende avgjør hvilke flyplasser som får pålegg.

Kjevik

Karter viser tre steder i sørenden av rullebanen på Kjevik, som ble brukt ved brannøvelser, der det har rent ut giftig skum.

Foto: Kart

Resultatene viser at grunnen er forurenset av miljøgiften PFOS i de fleste områdene.

Noen flyplasser blir friskmeldt, noen må undersøke mer og noen får strenge krav på seg.

Må rydde opp

Den første flyplassen som får pålegg er Kristiansand lufthavn Kjevik. Det er også den flyplassen som har fått utført de mest omfattende undersøkelsene.

Det er målt høye verdier av miljøgiften PFOS i jord, grunnvann og i fisk rundt flyplassen.

Det mest urovekkende funnet til nå er høye konsentrasjoner av PFOS i fisk og mus i naturen rundt Kjevik.

Miljødirektoratet

– Vi har funnet ganske høye konsentrasjoner av giften i fisk og mus i området. Derfor kan vi ikke utelukke at også andre dyr kan være påvirket, sier seksjonsleder Thomas Hartnik i Miljødirektoratet.

Thomas Hartnik

Seksjonssjef Thomas Hartnik i Miljødirektoratet sier at flere flyplasser kan få krav om å rydde opp i gamle utslipp.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Direktoratet pålegger nå Avinor å gjøre flere målinger og utarbeide en tiltaksplan for å fjerne og hindre videre utslipp av miljøgiften PFOS fra brannøvingsfeltene.

De neste på listen over flyplasser som får pålegg, er Flesland utenfor Bergen og Evenes mellom Narvik og Harstad.

Målet er å stanse utslippene helt innen 2020.

Kreftfremkallende

Topdalselva mot Kjevik

Kjevik ligger ved utløpet av Topdalselva ved badestranda Hamresanden på Tveit i Kristiansand.

Foto: Leif Dalen / NRK

PFOS er såkalte perfluorerte forbindelser, som står på myndighetenes verstingliste.

– Giften kan skade forplantningsevnen til dyr og planter. Noen studier viser også at den er kreftfremkallende, sier Hartnik og utdyper.

– Miljøgiften er ganske alvorlig fordi den kan binde seg med blod. Det vil si at den kan ramme mennesker og dyr.

Brannskummet som inneholdt PFOS-giften ble forbudt i 2007. Avinor startet frivillig utfasing allerede i 2002.

For dårlige målinger

Miljødirektoratet mener Avinor har gjennomført for få målinger til å få et godt og representativt bilde av forekomst og spredning av PFOS på Kjevik.

– Målinger av PFOS i vann og levende organismer indikerer sterkt at spredningen fra brannøvingsfeltene er større enn hva Avinor oppgir. Vi kan ikke utelukke skader på naturen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Derfor blir Avinor pålagt å lage en tiltaksplan innen 1. januar 2015, for hvordan de kan begrense utslippene ut i vassdragene rundt flyplassen.

Thomas Langeland

Lufthavnsjef på Kjevik Thomas Langeland, sier de har en lang og god dialog med miljømyndighetene for å få ryddet opp.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Tiltaksplanen skal vurdere alternative opprydningstiltak opp mot kostnader og hvor mye de reduserer utslipp av PFOS.

Det er altså enn så lenge et åpent spørsmål hva som skal gjøres, men målet er klart.

– Vi mener det er veldig viktig å rydde opp for at naturen rundt ikke skal få skader, sier Hartnik som leder direktoratets Seksjon for avfall og grunnforurensning.

– Det er flere år siden vi ble introdusert for problemet og vi jobber kontinuerlig med Miljødirektoratet for å redusere utslippene, sier lufthavnsjef på Kjevik Thomas Langeland til NRK.no

Miljøansvarlig i Avinor har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Sjekker flere steder

Miljødirektoratet og Fylkesmannen følger også opp andre steder der det tidligere har blitt brukt brannskum med PFOS.

Det gjelder et mindre antall flyplasser som Forsvaret har ansvaret for, samt noen opplæringssentre og enkelte industrivirksomheter som har brukt PFOS til brannøving.

Offshoreindustrien har vært en storforbruker, men har faset ut PFOS.