Hopp til innhold

Avlyser konkurranse om ettertraktede steinmasser

Jernbaneverket mener de fikk for dårlige tilbud på massene i Follotunnelen og avlyste anbudskonkurransen. – Utrolig uprofesjonelt av Jernbaneverket, tordner mosseordføreren.

Follobanen

Follobanen skal gå i tunnel gjennom Ekebergåsen. Jernbaneverket har nå avlyst anbudskonkurransen om steinmassene som skal utvinnes.

Foto: Jernbaneverket

Mosseordfører Tage Pettersen på besøk på brannstasjonen i Motherwell

Mosseordfører Tage Pettersen er skuffet over Jernbaneverket.

Foto: TV-aksjonen / NRK

Moss kommune var en av dem som la inn bud på steinmassene som skal utvinnes når landets lengste jernbanetunnel skal bygges.

Jernbaneverket hadde lagt ut 10 millioner tonn steinmasse på anbud og Moss kommune hadde planlagt å bruke steinmassene til å utvide havna i Moss.

– Jeg synes dette er et tegn på at Jernbaneverket jobber utrolig uprofesjonelt når det gjelder Follobanen-prosjektet. Dette er ikke første gangen, sier ordfører i Moss, Tage Pettersen (H),

LES OGSÅ:

– For mange gikk sammen

Jernbaneverket mener at anbudene ikke holder mål og avlyste derfor anbudskonkurransen.

– Vi så oss nødt til å avlyse den fordi de tilbudene vi har fått ikke tilfredsstiller det som var målet. Det går på kapasitet, transportsikkerhet, miljø, trygghet for levering og riktig pris, bekrefter Kommunikasjonsleder Kathrine Kjelland i Jernbaneverket.

– Det vi har sett ved noen av tilbudene er at det kan bli for høye kostnader. Vi har også sett at markedet ikke har fungert slik vi har tenkt. Det vil si at enkelte av interessentene slo seg sammen slik at vi ikke fikk konkurranse om pris, legger Kjelland til.

Mosseordføreren mener at det å få steinmassen til havna i Moss er det mest miljøvennlige – og det beste samfunnsmessig. Han har derfor ikke gitt opp kampen.

– Nei, vi har ikke gitt opp. I tillegg jobber vi med flere andre aktører som har steinmasser, så plutselig sitter Follobanen eventuelt igjen med svarteper.

LES OGSÅ:

Kan komme ny anbudskonkurranse

– Vi har flere muligheter så vi ser at vi kan komme i mål fortsatt. De første massene skal tas ut av anleggsområdet på Åsland i 2015, og de helt store massene kommer ikke ut før enda senere enn der.

Hun mener at flere av partene har forståelse for at jernbaneverket avlyser anbudskonkurransen og det kan bli aktuelt å åpne en ny anbudskonkurranse.

– Vi har flere samtaler på gang. Det har vært åpnet for å lyse ut en konkurranse som gjør det enklere på pris, men nå vil vi først ha noen samtaler på nyåret, så kommer vi tilbake til dette senere, sier Kielland.

– Vår oppgave er å få til en samfunnsnytte til riktig pris og vi ser at markedet ikke har fungert.

Et annet forslag som ble lansert var å bygge en kunstig øy i Oslofjorden

– En kunstig øy i Bunnefjorden kan løse noe av boligmangelen i Oslo-området, mente Oslo Havn, som innhentet arkitektforslag for hvordan øya kan bebygges.