Hopp til innhold

Åpning av dobbeltspor gjennom Moss utsettes til 2030

Kvikkleire har ført til at prosjektet ikke lenger bare handler om jernbane, sier Bane Nor. Nå må en hel bydel sikres.

Dobbelspor jernbane Moss

UTSETTES: Bane Nor opplyser onsdag om at åpningen av nytt dobbeltspor i Moss ikke vil skje før i 2030.

Illustrasjon: Bane Nor

– Jeg er mer bekymret som beboer enn som pendler, sier Roar Lyby.

Han er en av svært mange pendlere som bruker tog mellom Østfold og Oslo daglig.

De fire første månedene i år reiste 970.000 passasjer på Østfoldbanens vestre linje mellom Halden og Oslo, og på lokaltoget fra Moss.

Roar Lyby

Roar Lyby er mossing og pendler. Utsettelsen av åpningen av ny jernbane skaper bekymring.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Lyby har de siste årene opplevd en rekke innstillinger og forsinkelser. Men nå er han ikke mest bekymret for pendlertilværelsen.

Han er selv bosatt i Moss, hvor byggingen av dobbeltsporet pågår.

Hele den traseen som skal bygges mellom tunnelløp under byen og til fjellet ved Kleberget er leire, så man har vel grunn til bekymring når man skal bygge dette her i rød kvikkleiresone, sier Lyby.

Mest frustrasjon er det for at man kjører på til tross for advarsler om kvikkleire og overskridelser.

Må få bydel på trygg grunn

Dobbeltsporet skulle ha åpnet i 2024, men ble først utsatt til 2026. Men nå er den altså utsatt ytterligere fire år.

I 2021 ble utbyggingen av dobbeltsporet stoppet av Bane Nor fordi det ble oppdaget store mengder kvikkleire.

Samme år ble kostnadsrammen for prosjektet økt fra 10,5 til 17,9 milliarder kroner.

Person går på perrongen ved Moss togstasjon.

Pendlerne i Moss må smøre seg med tålmodighet i vente på det nye dobbeltsporet til Oslo.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

Denne gangen peker Bane Nor på at det er oppdaget større forekomst av kvikkleire enn ventet.

– Prosjektet handler ikke lenger bare om et nytt dobbeltspor, men om å få en hel bydel i Moss sentrum på trygg grunn. Utbyggingen har blitt mer enn et jernbaneprosjekt, skriver prosjektsjef Eirik Harding Hansen på Bane Nors nettsider.

Bane Nor sier området hvor byggearbeidene pågår er trygge.

– Det tiltaket vi skal gjennomføre er å etablere betongsøyler i grunnen fra berget og opp i dagen, og lage en ribbevegg av betongsøyler gjennom området for å stabilisere det. I tillegg skal steinhauger på plass for å motvirke tyngdekraften, sier Hansen til NRK.

– Den kompetansen som har vært med på å planlegge dette er den beste, så dette er trygt.

Omfattende tiltak

Byggingen av 10 kilometer jernbane gjennom Moss startet i november 2019. Det viste seg raskt at kvikkleiren i sentrumsområdet er mer ustabil enn først antatt.

Men det er ikke bare i Moss ustabile grunnmasser har skapt problemer. Dobbeltsporet skulle gått fra Oslo og hele veien til Halden.

Men da Bane Nor undersøkte grunnforholdene mellom Sarpsborg og Fredrikstad, økte prisen med en milliard kroner per kilometer.

Til slutt var det planlagte prosjektet så dyrt at Samferdselsdepartementet sa nei til spor fra Moss til Halden.

Intercity utbyggingen i Moss

Slik har Bane Nor tidligere illustrert hvordan området rundt togstasjonen i Moss skal bli.

Illustrasjon: BANE NOR

Bane Nor opplyser om at de nå har fått nødvendig oversikt over hvordan sentrumsarbeidene i Moss må gjennomføres. Dermed kan de si mer om konsekvensene av den nye kunnskapen om grunnforholdene.

– Omfattende tiltak må på plass for å stabilisere grunnen i området, både for å kunne bygge jernbane – men også for å skape bedre sikkerhet for en hel bydel, skriver Bane Nor.

Samferdselsdepartementet vil på bakgrunn av vurderinger fra Bane Nor og Jernbanedirektoratet fremme forslag om ny kostnadsramme til Stortinget.

Dette vil vi gjøre så snart vi er så trygge som vi kan være på at vi vet hva prosjektet vil koste og når det skal være ferdig, sier statssekretær Cecilie Knibe Kroglund.

Byggeindustrien og Teknisk Ukeblad omtalte saken først.

Konsekvenser for Østfold

Det å si at man ikke vet at det er dårlig grunnforhold i Østfold, er som å si at man ikke vet at det er fjell på Dovre, sier Atle Ottesen.

Han er Ap-politiker og leder i interesseorganisasjon Jernbaneforum Øst.

Ottesen mener det synd at prosjektet igjen blir utsatt.

– Det er irriterende at ting tar så lang tid. Vi skjønner at det er krevende grunnforhold og at det kan dukke opp ting, men det er likevel irriterende for alle som venter på å få dette her på plass, sier Ottesen

Han håper forsinkelsene i Moss ikke vil få negative konsekvenser for planene i resten av Østfold.

– Jeg har en klar forventning om at selv om det tar lengre tid i Moss, at det ikke forsinker prosessen videre sørover fra Moss og mot Fredrikstad.

Ordfører i Moss, Hanne Tollerud.

Ordfører Hanne Tollerud i Moss mener utsettelsen er lei, men sier at byen blir sikrere når alt er på plass.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

Moss kommune er tydelige på at sikkerheten er det viktigste.

– Vi er ikke noe glad for at det trekker ut så lang tid. Samtidig er det viktig at vi har sikkerheten i første rekke. Så får vi sørge for å gjøre det beste for innbyggerne våre som skal leve med dette i så mange år, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap) til NRK.

Moss først i landet med leksefri grunnskole Pernilla (14) er fornøyd, men politikerne er uenige

Pernilla Nordhagen er 14 år gammel. Hun går på Rygge ungdomsskole og er glad for at det ikke er lekser i Moss.

Les også Milliardsprekk og utsettelser etter kvikkleirefunn i Moss

Intercity utbygging i Moss