Hopp til innhold

Rognlien åpner for å spre OL-øvelser

Idretten kan være med på å spre OL-øvelser for å gjøre Oslo-OL 2022 billigere og for å utfordre IOC, sier idrettspresidenten.

Børre Rognlien

Børre Rognlien advarte tidligere mot å endre den kvalitetssikrede OL-søknaden. Nå mener han at søkerkomiteen kan peke på mulige endringer som Stortinget kan vedta hvis politikerne ønsker det.

Foto: Olav Juven / NRK

– Idrettens opprinnelige konsept vedtatt på idrettstinget i 2012, var å inkludere Hedmark, Oppland, Buskerud, Oslo og Akershus i en OL-søknad. Så i utgangspunktet har vi ikke noe prinsipielt i mot å se på et forslag om å spre øvelsene, sier idrettspresident Børre Rognlien.

Fredag ble det kjent at søkerkomiteen til Oslo-OL 2022 ønsker å spare fem til ti milliarder kroner av OL-konseptet.

Kan spare ved å spre

Noe av innsparingen kan oppnås ved å flytte flere anlegg og grener som er planlagt i Oslo, til andre byer på Østlandet.

Blant annet vurderes det å flytte skiskyting til Lillehammer, hopp til Vikersund og å bygge en ishall til Drammen. I tillegg kan det bli aktuelt med ishaller i Østfold.

– Hvilke øvelser mener du det er naturlig å flytte ut av Oslo ved et OL?

– Det ville være feil av meg å si noe om det nå. Vi skal diskutere det med særforbundene for vinteridrettene til uka, så skal vi jobbe med et forslag etter å ha fått innspillene, sier Rognlien.

Han tror ikke det er store innsparingsmuligheter bare ved å bygge anleggene i andre byer. Den store innsparingsmuligheten ligger i å bruke eksisterende anlegg, mener han.

Les også: Frp-lederen advarer mot Oslo-OL

Kan endre holdninger

– Det er et klart flertall mot at staten skal garantere for utgiftene til et Oslo-OL. Tror du folk blir mer positive til en OL-søknad hvis kostnadene kuttes og øvelser flyttes ut av Oslo?

– I spørreundersøkelser har folk sagt de er negative til OL i Oslo av to hovedårsaker, fordi det blir for dyrt og på grunn av holdningene til IOC, den internasjonale olympiske komité. Denne løsningen vil gjøre noe med begge deler. Den peker på muligheter for å gjøre OL billigere og den utfordrer IOC´s manualer, sier Rognlien.

I manualene ligger det mange krav, blant annet som at øvelsene ikke kan arrangeres mer enn 50 km fra delttagerlandsbyen. Rognlien sier at han ikke er redd for å utfordre IOC på det selv om han i mars advarte mot å rokke ved den kvalitetssikrede OL-søknaden.

Har dårlig tid

Han er mer bekymret for tidsplanen og om det er tid til å kvalitetssikre forslagene til endringer. Han mener søkekomiteen bare kan vise noen muligheter som regjeringen og Stortinget kan gå inn for hvis de ønsker å endre søknaden.

Kulturminister Thorhild Widvey (H) er også positiv til å kutte kostnader. I en kommentar skriver hun.

"Det er positivt at søkerkomiteen ser på muligheten for å redusere kostnadene. Vi har ikke mottatt noen formell henvendelse om dette og må derfor forholde oss til den søknaden vi har til behandling. Det er denne søknaden som er kvalitetssikret.

Jeg registrerer at søkerkomiteen har fått signaler fra IOC om at det er mulig å fravike punkter i manualen for OL, det er positivt."

Norges Idrettsforbund skal diskutere saken neste uke og søkerkomiteen skal behandle en oversikt over mulige endringstiltak i et møte onsdag.