Hopp til innhold

Vold og trusler er dagligdags i Osloskolen

Hver skoledag blir fire ansatte i Osloskolen utsatt for vold eller trusler, viser en oversikt fra Utdanningsetaten. Totalt ble det rapportert inn 802 tilfeller av trussel- og voldsepisoder i 2014.

Illustrasjonsfoto av klasserom

Lærere og assistenter i Osloskolen opplever daglig vold og trakassering fra elever.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Det typiske eksemplet er en seks-sju år gammel gutt som ikke klarer å styre impulsene sine, og som slår, sparker og spytter. Det fører til uro i elevflokken, og det virker krenkende på de ansatte, sier Einar Osnes, hovedverneombud i Osloskolen.

En oversikt fra Utdanningsetaten i Oslo kommune viser at det ble rapportert inn 802 tilfeller av vold og trusler mot ansatte i Osloskolen i fjor.

Einar Osnes

BEKYMRET: - Vi kan ikke ha det slik at folk gruer seg til å gå på jobb, sier Einar Osnes, hovedverneombud i Osloskolen.

Foto: Sarah Pierstorff / NRK

– Det er et høyt tall, og det er all grunn til å ta det alvorlig. For det er en alvorlig hendelse når ansatte opplever trusler eller vold, sier Osnes.

Oftest i spesialskoler

64 prosent av tilfellene skjedde på spesialskoler eller i grunnskoler med spesialgrupper.

– I spesialskoler og -grupper er det mer påregnelig at du får litt juling. Det er ikke bra det heller, men da er man forberedt. En vanlig lærer som har en vanlig lærerutdanning er jo ikke forberedt på at dette er en del av jobben, mener Einar Osnes.

– Det er en stor psykisk belastning, og det er en stor belastning å grue seg til å gå på jobb dagen etter.

– Gode rutiner

Utdanningsbyråd Anniken Hauglie (H) mener Oslo kommune har gode rutiner og prosedyrer når det gjelder vold og trusler mot ansatte i Osloskolen:

– Det er jo alvorlig at man utsettes for vold og trusler. Det er også bakgrunnen for at vi har klare prosedyrer for hvordan vi skal håndtere uønskede hendelser i skolen. Både med oppfølging overfor den ansatte som har vært utsatt for det, og overfor eleven som har utført det. I tillegg har vi en rekke forebyggende tiltak.

Anniken Hauglie

FØLGES OPP: - Både oppfølging og forebygging av vold er viktig for oss, sier utdanningsbyråd Anniken Hauglie.

Foto: Dina Johnsen / NRK

Hauglie sier det er viktig for kommunen å sikre at ansatte har et trygt arbeidsmiljø.

– Det er også viktig at de elevene som gjør dette blir møtt på en skikkelig måte, og at de får den hjelpen de trenger. Vi vet at en stor del av disse elevene har ganske mange utfordringer, på mange plan, og de trenger støtte og hjelp.

Etterlyser tiltak

– I Osloskolen handler det mye om karakterer og prestasjoner. Jeg håper at innsatsen mot vold og trusler kan få større oppmerksomhet, sier hovedverneombud Einar Osnes.

Han etterlyser flere tiltak, som kompetanseheving blant de ansatte og bedre informasjon til skolene om hvordan de kan få hjelp når hendelser oppstår.

– Ofte tar det også for lang tid fra skolene rapporterer om hendelser, til de får relevant hjelp.

Utdanningsbyråd Anniken Hauglie sier det alltid er rom for forbedring, men understreker at kommunen er opptatt av å sikre lærerens psykososiale støttefunksjoner, og at de vil styrke hjelpen til elever som har spesielle behov.