Hopp til innhold

Allsang på sparebluss

Rådmannen er krystallklar på at Halden kommune ikke kan fortsette å bruke penger som tidligere på Allsangen.

Allsang på grensen

MÅ STÅ PÅ EGNE BEN. Rådmannen er av den oppfatning at Allsang-arrangementet er meget positivt for Halden, men at Halden kommunes økonomiske bidrag må reduseres vesentlig for år 2014, for å så bortfalle i sin helhet.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Over noen tid har det vært kjent at rådmannen ville komme med en beskjed rundt hva hun mener er riktig å bruke av kommunale midler på Allsang på grensen.

Siden 2007 har kommunen selv arrangert forestillingene på Fredriksten festning.

For 2013-sesongen hadde Halden kommune en sponsordel-avtale med TV2 pålydende 1,6 millioner kroner eksklusive moms.

I tillegg kom en avtale mellom kommunen og TV2 om produksjonsstøtte, som for 2013 lyder på 4.4 millioner kroner eksklusive moms, ifølge tall fra rådmannskontoret.

Kommunens netto utgift for 2013 ser ut til å bli på 3,7 millioner kroner, samt lønn til prosjektlederstilling.

Men nå er millionforbruket historie, om rådmannen får bestemme.

- Halden kommune tildeler kroner 1.600.000,- i støtte til egnet aktør for gjennomføring av Allsang På Grensen 2014 i Halden, heter det fra rådmann Gudrun Haabeth Grindaker i dokumenter til formannskapet den 26.september i år.

Les også:

Sviktende billetinntekter

På inntektssiden er det i 2013 ikke oppnådd budsjett på billettinntekter. Differansen i forhold til budsjett er 1,35 millioner kroner, og det er salg av ordinære billetter som har sviktet.

I følge dokumentene fra rådmannen har det vært en økning i forhold til budsjett på Allsang-pakker med matservering, tribune og annet.

Grensearena AS, som fikk kontrakter til salg av annonser og reklame like før Allsang-sesongen strartet opp i år har fakturert for 400.000,- kroner for provisjoner på sponsorsalg.

I rådmannens dokumenter fremgår at for 2012 var kostnadsrammen på 10.482.000 inkl. mva. Samlede inntekter for dette året var kr. 7.887.000,-, og besto i hovedsak av billettsalg, sponsorer, standutleie, parkering og stolutleie.

Halden kommunes tilskudd i 2012 utgjorde om lag 2,6 mkr. For 2011 utgjorde tilskuddet ca kroner 3,7 mkr.

Les også:

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

IKKE LOVPÅLAGT. Rådmannen er av den oppfatning at Allsang på grensen er et meget positivt arrangement for Halden. Men arrangementet er ikke lovpålagt, og for en kommune med enormt oppsamlet underskudd må tilskuddet til Allsangen vekk etter 2014, sier rådmannen.

Foto: Privat

Doblet utgift til TV2 siden 2007

Avtaleforholdet mellom TV2 og Halden kommune har primært blitt regulert gjennom to avtaler, «avtale om programserien Allsang på grensen» (produksjonsstøtte), og «sponsoravtalen».

Avtalene har i hovedsak hatt lik ordlyd i årene 2007-2013, men det det totale bruttobeløpet i henhold til avtalene har økt fra kroner 3.300.000,- i 2007 til kroner 6.000.000,- eks. mva i 2013.

Halden kommune er den kommunen i Norge i dag som har størst oppsamlet underskudd. Ved nyttår var underskuddet på 214 millioner kroner.

I år ligger kommunen an til et driftsunderskudd på rundt 60 millioner kroner.

Det er varslet kraftige kutt, og rådmannen står for gjennomføringen. Derfor faller også øksa over Allsang-arrangementene.

- På bakgrunn av ubalansen i Halden kommunes økonomi, foretas det en gjennomgang av kommunens bruk av økonomisk støtte til oppgaver som ikke er lovpålagte. Det økonomiske bidraget til Allsang på Grensen faller innunder denne type oppgaver, heter det fra Haabeth Grindaker.

Les også:

Allsang på grensen Halden

DOBLET KOSTNAD SIDEN 2007. Avtalene med TV2 har i hovedsak hatt lik ordlyd i årene 2007-2013, men det det totale bruttobeløpet i henhold til avtalene har økt fra kroner 3.300.000,- i 2007 til kroner 6.000.000,- eks. mva i 2013.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Haster med beslutning

Da gruppelederne i kommunestyret på ordfører Thor Edquists invitasjon møttes i begynnelsen av uken, fikk de beskjed om både fra Edquist og fra selskapet GrenseArena as, at det haster å fatte en beslutning rundt Allsangen.

Venstres Geir HelgeSandsmark opplevde møtet som at GrenseArena as som forsøkte å utøve et utidig salgspress. Dette ble tilbakevist av GrenseArenas daglige leder Per Olav Andersen.

- Det var ikke snakk om noen ubehagelig offensivt salgsfremstøt fra vår side, men vi understreket ganske riktig behovet for en rask beslutning knyttet til Allsangen, sier han til NRK.

GrenseArena as har foreslått at selskapet overtar Allsang-arrangementene, og at de får underskuddsgaranti og markedsføringsbidrag fra Halden kommune. Det er også foreslått at kommunen kjøper seg opp i selskapet med 33 prosent, ved å overføre en tribunedel som er verdt en halv million kroner.

Men rådmannen trenger mer tid til å få gjennomgått saken.

- Rådmannen ønsker på bakgrunn av dette å se nærmere på de økonomiske og juridiske mulighetene for å benytte tribunen som tingsinnskudd.

I tillegg er det også behov for å utrede og å innhente ytterligere opplysninger for kunne se de mer langsiktige konsekvensene av et eventuelt samarbeide, innenfor både idrett og kultur, heter det fra Haabeth Grindaker.

Les også:

Thor Edquist (H)

ØNSKER GRENSEARENA VELKOMMEN. Ordfører Thor Edquist mener private bedre enn kommunen kan håndtere Allsang-arrangementene. Han mener også at tilbudet fra GrenseArena as vil gjøre Allsang rimeligere for kommunen på sikt.

Foto: Rainer Prang / NRK

Skjebnedøgn for Allsangen

I møtet med gruppelederne sist mandag ble det understreket at rask beslutning for hvordan Allsang-arrangementene skal håndteres for fremtiden var viktig.

Ordfører Thor Edquist er i Halden Arbeiderblad sitert på at man nå er kommet inn i "skjebnedøgn", når det gjelder Allsangen.

- Nå går vi inn i skjebnedøgn for allsangen og jeg håper vi kommer ut i andre enden med vedtak som sørger for at vi fortsatt kan ha den enorme reklamen for Halden som arrangementet er, sa ordføreren i følge Halden Arbeiderblad.

NRK har bedt ordfører utdype begrepet "skjebnedøgn" i sammenhengen.

- Men som nevnt tidligere har ikke jeg sagt dette med skjebnedøgn, men blitt stilt et spørsmål om det.

Men når jeg nå som ordfører registrerer hvilke krefter som er i sving for å ødelegge for at Halden fortsatt skal kunne ha Allsang, så er det nok en form for skjebnedøgn fram til kommunestyret den 10.10., ja, sier Edquist.

Les NRKs spørsmål og ordførers svar på bloggen Glad i Halden her

Sindre Martinsen og Erik Unaas

INGEN PLANER OM Å TRUE HALDEN. Verken ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje (tv) eller Eidsbergs ordfører Erik Unaas har planer om å gjøre fremstøt for å sikre seg Allsangen.

Foto: Sarpsborg kommune


Kort kø i Østfold

Det er hevdet at køen er lang,og at det er mange som ønsker å ta over et "Allsang på grensen"-lignende konsept, dersom det glipper i Halden.

I Halden Arbeiderblad siteres ordføreren på, at han håper å slippe å se at Allsang-programmene sendes fra en av nabokommunene.

- Jeg håper at vi torsdag kan komme fram til et enstemmig vedtak som sørger for at TV2 fortsatt sender fra Halden og ikke fra Sarpsborg eller Fredrikstad, sier han i ifølge Halden Artbeiderblad.

NRK Østfold tok en kontaktrunde med ordførerne i de fem øvrige bykommunene, for å få klarlagt hvor mange av kommunene som hadde gjort noe fremstøt for å overta Allsang-arrangementet.

- Ikke på nåværende tidspunkt, sa ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje (Ap)

Fra Fredrikstad var beskjeden fra ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap), at det hadde vært en kontakt til TV2 fra reiselivsorganisasjonen.

Reiselivskontorets Maya Nilsen bekrefter overfor NRK at kommunen har meldt interesse.

- Vi er misunnelige. Men slik jeg forstår det har dette programmet god forankring i Halden, sier hun.

Ordfører Tage Pettersen (H) i Moss svarte et kort "nei" på forespørselen, og heller ikke fra Askim har man meldt interesse.

- Nei, vi i Askim har ikke gjort noe fremstøt, sier ordfører Thor Hals (H).

I Eidsberg svarer Erik Unaas (H) med å markedsføre sitt lokale fort og slår fast at kommunen ikke har "prøvd seg på" Allsangen

- Nei. Vi har en fantastisk flott arena på Høytorp fort, landets største innlandsfestning og med plass til 10 000 tilskuere i et område som vi nå klargjør.

Men jeg ønsker ikke å utfordre Halden som vertsby. Håper de finner en positiv løsning der. Så ingen TV2-kontakt fra oss nå, sier Unaas til NRK.

Heller ikke Bård Eriksen, som er prosjektleder i TV2 for Allsangen kan avklare om det er kø, eller hvor lang køen er av interesserte til Allsang-konseptet.

- Jeg har ikke behov for å uttale meg om dette på det nåværende tidspunkt. Jeg forholder meg til at det foregår en prosess hvor dette behandles i Halden kommune, og jeg har ikke noe ønske om å blande meg i dette før det er trukket en konklusjon, sier Eriksen til NRK.

Ikke uproblematisk å gjøre avtale

Av rådmannens dokumenter slås det fast at det ikke er fritt fram for å inngå et samarbeide med GrenseArena as.

- Det er derfor behov for å vurdere om Halden kommune ved et eventuelt samarbeide, har anledning, uten å ha konkurranse, til å inngå kontrakt med GrenseArena for de skisserte områdene, heter det fra rådmannen.

Hun peker på at i forhold til regelverket om offentlig støtte, så er ikke - økonomisk aktivitet unntatt fra reglene.

Her regnes imidlertid proffidrett vanligvis som økonomisk aktivitet, mens amatørsport regnes som ikke-økonomisk aktivitet, og er unntatt. Dersom støttemottakeren opererer i et kommersielt marked taler dette for at tilfellet faller innunder regelverket om offentlig støtte.

Initiativet fra GrenseArena omhandler både tjenester rettet mot det kommersielle markedet (TV 2), og tjenester rettet mot det ikke kommersielle markedet (amatørsport), etter rådmannens vurdering.

- Rådmannen innhenter opplysninger, og foretar nærmere undersøkelser for å kunne gi en anbefaling om hvorvidt kommunen skal inngå et samarbeide med GrenseArena AS, sier Haabeth Grindaker.

Les dokumentene til formannskapsmøtet den 26.09.13 (Side 85 og nedover om GrenseArena og Allsang) her