NRK Meny
Normal

La inn et godt ord for GrenseArena

Halden-ordfører bekrefter å ha anbefalt GrenseArena as til Allsang-prosjektet overfor rådmannen.

Allsang på grensen

HVEM SKAL DRIVE SUKSESSARRANGEMENT VIDERE? 'Allsang på grensen' har vært en suksess for TV2 og Halden siden 2007.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

I forbindelse med at Halden kommune har vedtatt å trappe ned sitt økonomiske engasjement rundt "Allsang på grensen" har selskapet GrenseArena as kommet i fokus.

Selskapet fikk seg tidligere i år tildelt kontrakt på salg av reklame til allsangen i strid med kommunens egne regler.

I våres sponset ordføreren i Halden selskapet med 20.000 kroner av egen lomme, noe han nylig trakk tilbake.

Mandag hadde ordfører invitert gruppelederne til å høre hva GrenseArena as kunne tilby kommunen i forbindelse med Allsang på grensen.

Les mer:

Ordfører Thor Edquist (H)

LA INN ET GODT ORD. ordfører Thor Edquist (H) sponset i våres GrenseArena as med 20.000 kroner av egen lomme. Han bekrefter at han har lagt inn et godt ord hos rådmannen for selskapet.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

- Har ikke instruert

På forespørsel fra NRK om han overfor noen person i administrasjonen i kommunen på noe tidspunkt har bragt på bane at GrenseArena as er et godt alternativ å koble seg opp mot i den fremtidige Allsang-organisasjonen, svarer Edquist at det har han.

- Jeg har nok sagt til rådmannen at det kan være en god ide, men ikke på noen måte instruert. Vi har da også en rådmann som sikkert ikke lar seg instruere.

Jeg vet at GrenseArena ba om et møte selv med administrasjonen, og på det møtet møtte Håvard Tafjord. Jeg er like spent som mange andre på hvilken innstilling om GrenseArena som kommer fra administrasjonens sin side, sier Edquist.

Bekrefter samtaler

Han bekrefter videre at han har hatt kontakt med personer knyttet til GrenseArena as i flere sammenheng.

- Ja, jeg var tilstede på presentasjonen av firmaet da det var nytt. Jeg har også møtt en eller flere representanter i forskjellige sammenhenger i Halden. Det er ikke mulig for meg å unngå det i en liten by.

En av eierne er for eksempel Berg Sparebank, som tilhører den gruppen som jeg har jevnlige møter med. En annen er for eksempel Communicate og Ole Christian Sørlie, hvor jeg var tilstede og åpnet to nye forretninger i hans gårder på Torget, sier ordføreren.

Hvor mange ganger har dere møttes?

- Det kan jeg ikke gi noe eksakt svar på. 3-4 ganger, kanskje i forskjellige sammenhenger, sier han.

Les også:

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

IKKE NOE POLITISK TRYKK. Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker bekrefter at det er kommet innspill om GrenseArena as. Det er mange, som kommer med innspill til henne og kommunen om saker som engasjerer i lokalsamfunnet, forteller hun.

Foto: Privat

Har fått innspill om GrenseArena as

Rådmann Gudrun Haabet Grindaker bekrefter overfor NRK at det er kommet innspill til henne om selskapet GrenseArena as.

Hun sier ingentig om hvor innspillene kommer fra.

- Det ligger ikke noe politisk trykk på administrasjonen for å tilrettelegge noe for GrenseArena as, men det er kommet innspill om at GrenseArena kanskje kan være en aktør i fremtidig arrangement av "Allsang på Grensen".

Vi jobber med å finne fakta, utrede alternativer og vi jobber profesjonelt, sier hun.

Organiseringen av «Allsang på grensen» må reorganiseres, på grunn av kommunens anstrengte økonomiske situasjon.

Halden kommune har hatt hånd om de økonomiske forholdene til og med 2013, og det er besluttet at det må komme endringer, som gjør at arrangementet koster kommunen mindre.

Les mer:

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

REGNER MED AT RÅDMANNEN VERNER SEG. Geir Helge Sandsmark (V) sier samarbeidspartiene etterstreber ryddighet i forholdet politikere og administrasjon.

Foto: Kjetil A. Berg

- Kan være uheldig

Samarbeidspartiene (Høyre, Venstre, Krf og Senterpartiet) gikk til valg på åpenhet og ryddighet i saksbehandlingen.

Geir Helge Sandsmark, som er gruppeleder for Venstre i kommunestyret, vil ikke si at det er galt av ordfører å snakke med rådmann om konkrete forhold han har kunnskap om.

- Det kan være uheldig dersom rådmannen oppfatter det som instruks.

Men jeg går ut i fra at hun kan verne seg og sitt revir. Det hadde verre om ordfører hadde snakket med en saksbehandler i administrasjonen, sier han.

Sandsmark understreker at samarbeidspartiene etterstreber ryddighet i forholdet mellom politikere og administrasjon.

- Rådmannen er det offisielle leddet mellom politikere og administrasjonen, sier Sandsmark til NRK.


Følger reglene denne gangen

Allsang på grensen Halden

ÅPNE KORT. Rådmannen lover full åpenhet om alle forhold rundt Allsang for grensen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tidligere i år ble det kjent at GrenseArena as var tildelt kontrakter for reklamesalg til "Allsang på grensen" for 2013 uten at det var utlyst noen anbudsrunde på forhånd.

Fra oppstart i 2007 og i årene fram til og med 2010, la kommunen ut salg av reklameplakater til en privat aktør uten anbud, der selskapet med oppdraget inkasserte rundt 1,5 millioner i provisjon på fire år.

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker innrømmet tidligere i år, at kommunen før 2013-sesongen hadde brutt egne regler.

Begrunnelsen for å løse reklamesalget for årets allsang-sesong via GrenseArena as, var ifølge rådmannen at det hastet med å finne løsninger, fordi en ansatt i kommunen sluttet i avdelingen som solgte reklameplakater.

En slik "haste-løsning" kommer ikke til å bli valgt på ny.

- "Allsang på grensen" må reorganiseres, på grunn av kommunens økonomiske situasjon, og i den sammenheng skal alle beslutninger tas i det åpne rom, sier hun.

Hun forteller at administrasjonen nå lager en sak, som skal til politisk behandling i formannskapet den 26. september i år, og i oktober behandles saken i kommunestyret.

- Vi har veldig stor oppmerksomhet på åpenhet, og vi skal følge reglene. Beslutninger skal foretas i det åpne rom, sier hun.

- Ubehagelig møte

Under møtet for gruppelederne i kommunestyret mandag ble politikerne konfrontert med at Halden kunne miste allsang-arrangementet, dersom de ikke raskt bestemte seg for å finne en løsning.

Av Venstres Geir Helge Sandsmark ble GrenseArena as deltakelse i møtet beskrevet som ubehagelig, og et forsøk på utidig salgpress.

- Det dreide seg om et offensivt salg, der det ble lagt tidspress på kommunen om å ta en avgjørelse, sier Venstre-lederen.

Verken Frp, Ap, SV eller Senterpartiets representanter i møtet oppfattet GrenseArenas fremstilling som "ubehagelig salgsfremstøt", og daglig leder i selskapet, Per Olav Andersen, tilbakeviser Sandsmarks påstander.

- Det var ikke snakk om noen ubehagelig offensivt salgsfremstøt fra vår side, men vi understreket ganske riktig behovet for en rask beslutning knyttet til allsangen, sier han.

- Inhabil i forhold til GrenseArena as

- Høyre i Halden kan ha skaffet seg et habilitetsproblem med sine nære forbindelser til eventselskapet GrenseArena as. Det sier Oddvar Overå, ekspert på kommunalrett og habiltet.

Overå er medforfatter av boka Kommunalrett - utgitt i 2002, og oppfattes som en ressurs på området.

Han mener ordførers sponsing av GrenseArena as er over grensen for hva han kan tillate seg og fortsatt betegnes som "habil".

- Man kan også si, at når en person er opplagt inhabil, er det litt smakløst at vedkommende skal være med i behandlingen av saken i partigruppemøtene.

Jeg synes når du begynner å sponse av egen lomme, da er du over grensen, sier Overå til NRK.

Trakk pengene tilbake

Edquist mente sist fredag selv at han er habil i forhold til GrenseArena as, men valgte senere samme dag å trekke tilbake de 20.000 han hadde sponset selskapet med.

- Vi har blitt enige om at de 20.000 kronene, som jeg ga GrenseArena AS fordi jeg syntes at det å skaffe idrettslag i Halden en potensiell inntektskilde var bedre enn direkte sponsing, tilbakeføres til meg. Så finner jeg et annet godt formål for de pengene.

Samtidig må jeg nevne at det ikke er noen hemmelighet at vi skal diskutere fremtidig driftsform for Allsang, siden dette er annonsert på kommunens hjemmesider.

At jeg opprinnelig ga gaven er heller ingen hemmelighet, da jeg opplyste HA, som skrev om det i våres, skriver Edquist til NRK fredag.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.