Alle dokumenter skal på bordet

Kommunestyret i Halden ber administrasjonen om å levere alle dokumenter i ishallsaken til Kontrollutvalget.

Halden ishall

NY RUNDE I KONTROLLUTVALGET. Kontrollutvalget får saken for ny gjennomgang inkludert de manglende dokumentene, mens høringen er skrinlagt.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kommunestyret i Halden behandlet torsdag 18. oktober 2012 den såkalte "ishallsaken".

Saken er behandlet flere ganger i årenes løp, og kommunestyret besluttet i mars i år, at ishallsaken skulle granskes av Kontrollutvalget.

Men den turbulente saken om hva som skjedde, da ishallen fra 1987 skulle bygges ut til "Eliteserie-standard" og få curlingbaner i tillegg, ble liggende i flere måneder på rådhuset, uten å bli videresendt til Kontrollutvalget.

Først i september i år behandlet Kontrollutvalget saken. Da ble det besluttet å sende den tilbake til kommunestyret fordi utvalget mente de ikke hadde nok dokumentasjon.

I går bestemte kommunestyret atter en gang, at det er Kontrollutvalget som er rette stedet for behandling av saken.

Les også:

Mer dokumentasjon og innspill

Kontrollutvalget får saken for ny gjennomgang inkludert de manglende dokumentene, mens en høring av saken nå er skrinlagt.

Flere partier mente før valget i 2011, at det eneste riktige ville være at det ble en åpen høring av "ishallsaken".

Meningen med en åpen høring var at at publikum og presse kunne få ta del i hva som skjedde, da ishallen ble stengt, Comet gikk konkurs, og en svært heftig politisk debatt ble virvlet opp, der beskyldninger om "politisk torpedering" og maktmisbruk ble fremsatt.

Nå blir det altså ingen åpen høring, men mer gransking - utført av Kontrollutvalget.

Revisorselskapet KPMG

SKAL FÅ FLERE DOKUMENTER OG INNSPILL. I rapporten fra KPMG står å lese, at selskapets gransking kunne ha gitt et annet resultat, dersom de hadde hatt annen dokumentasjon tilgjengelig. Nå skal Kontrollutvalget få mer dokumentasjon enn det KPMG fikk, for å kunne få belyst ishallsaken.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Gransket av KPMG

KPMG gjennomførte i 2011 og frem til mars 2012 en gransking av ishallsaken finansiert av kommunale midler.

Granskingen KPMG utførte kostet 300.000,- kroner.

Rapporten refser mange involverte, herunder Halden kommune.

KPMG sier selv i sin rapport at de ville kunne ha fått et helt annet resultat, dersom de hadde fått seg forelagt andre/flere dokumenter knyttet til "Ishall-saken", enn det som var plukket ut til dem fra rådmannsstaben.

Les også:

Vedtaket i kommunestyret 18. oktober 2012 ble:

"Kommunestyret tar kontrollutvalgets observasjoner om behovet for å bedre kommunens rutiner til etterretning.

I kontrollutvalgets saksfremlegg fremkommer det at kontrollutvalget ikke er gitt tilgang til alle sakens dokumenter.

Administrasjonen pålegges å fremskaffe alle sakens dokumenter, herunder interne og eksterne dokumenter, etter kontrollutvalgets ønske. Samtlige dokumenter oversendes kontrollutvalget for ny vurdering av saken."

Vedtaket ble fattet mot 19 stemmer (AP+SV+Pp) og støttet av H, V, SP, KrF, MDG og FrP.

Venstres forslag, som ble nedstemt, lød på at Kommunestyret ber Kontrollutvalget om også å ta med eksterne innspill til ishallsaken, KPMG-rapporten og behandlingen av denne i sin videre behandling av saken.

Venstre ønsket at fristen for å komme med slike innspill skulle settes til 15. november 2012 og kunngjøres på Halden kommunes nettsider, men dette var det ikke flertall for.

Les også:

Betent politisk sak

Den såkalte "ishallsaken" er en av de mest betente politiske sakene i Halden i nyere tid.

Ishallen ble stengt høsten 2009, og som en direkte følge av at ishockeyklubben Comet ikke lenger hadde noe sted å trene og spille gikk klubben konkurs.

Saken har vakt betydelig politisk furore, og blant annet er Halden Arbeiderparti beskyldt for å ha torpedert ishallprosjektet, og det er hevdet at det lokale Ap stod bak politisk maktmisbruk.

Motsatt er det hevdet at de som stod bak utbyggingen hadde mistet kontrollen med prosjektet, og at de ikke etterlevde avtaler. Dermed kunne ikke kommunen verken overdra skjøtet til ishallen, eller realisere bankgarantien.