Hopp til innhold

– Dette er snik-forbud mot tigging

SV er bekymret over at flere kommuner rundt Oslo innfører noe som partiet mener ligner lokale tiggerforbud.

Tiggere skal bort fra gata

SV peker på at Stortinget har vedtatt at det skal være lov å tigge. De ser tidsfristene som flere kommuner har innført som en klar innskrenkning av denne muligheten. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Berit Keilen / Scanpix

I Hurdal og Eidsvoll må tiggere melde fra til politiet flere dager før de skal tigge, og en tilsvarende regel er nå på høring i Lørenskog.

SV peker på at Stortinget har vedtatt at det skal være lov å tigge. De ser tidsfristene som en klar innskrenkning av denne muligheten.

Det vil ikke Politidirektoratet være med på.

– Innskringer tiggemulighetene

I flere kommuner i Akershus er det ikke lenger tillatt bare å sette seg på gaten med en kopp. Først må tiggeren gjennom en byråkratisk kvern.

Det virker som kommunene prøver å omgå en mulighet de ikke har, nemlig å forby tigging.

Skal man følge de nye reglene i Hurdal må tiggeren sende skriftlig melding til politiet minst sju virkedager før tiggingen skal skje. I Eidsvoll er kravet melding minst to virkedager i forkant.

Rannveig Kvifte Andresen

Stortingsrepresentant Rannveig Kvifte Andresen fra SV.

Foto: SV

Politidirektoratet som har akseptert endringene mener tidsfristene ikke innskrenker friheten til å tigge. Men det blir feil mener stortingsrepresentant Rannveig Kvifte Andresen fra SV.

– Dette innskrenker muligheten til å tigge, og gjør det vanskelig for dem som akutt må tigge. Først må det skrives en søknad, som er vanskelig nok for mange. Deretter må man vente på å få den behandlet.

NRK fortalte mandag at Lørenskog kommune har på høring en endring av de lokale politivedtektene, der forslaget er sju dagers meldeplikt.

I utgangspunktet ville det lokale lensmannskontoret ha forbud mot tigging, men det er ikke mulig å vedta lokalt ettersom Stortinget har bestemt at tigging er tillatt.

SV på Stortinget mener den nye varianten av meldeplikt er et forsøk på å lage lokale tiggerforbud.

– Det virker som kommunene prøver å omgå en mulighet de ikke har, nemlig å forby tigging. Med andre ord er det et forbud de egentlig ønsker seg.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Tigging er tillatt

Kommunene Bergen, Asker og Bærum var først ute med å innføre meldeplikt for tiggere etter ønske fra politiet om bedre oversikt over det organiserte tiggermiljøet.

I disse kommunene er det ikke krav om at tiggerne må registrere seg flere dager i forkant.

Seksjonssjef Steinar Talgø i Politidirektoratet avviser at den nye varianten med tidsfrister nærmest gjør tigging umulig.

– Tigging er tillatt i dag. Og det er ikke lov å innskrenke den retten. Hvis noen oppfatter dette på en annen måte, så må vi ta rev i seilene.

– Så du tror ikke lokale politivedtekter endres for å forhindre tigging i enkelte kommuner?

– Nei. De er kun for å få en oversikt over hvem som tigger.

Stortingsrepresentant Rannveig Kvifte Andresen fra SV tror effekten av tidsfristene gjør at kun de godt organiserte tiggerne vil klare seg.

– De mest ressurssterke og organiserte vil få til et system. De mest ressurssvake, som for eksempel narkomane som trenger penger med en gang, vil rammes hardt.

Se video: Tiggere i Oslo må ikke melde seg for politiet

Video Tiggere i Oslo må ikke melde seg for politiet

Oslo bystyre får ikke innføre meldeplikt kun for tiggere, og unnta andre former for pengeinnsamling.