– Barna må bli hørt

Familievernkontorene jobber for at flere barn skal delta i meklinger når foreldrene skilles. Departementet har gitt føringer om at antallet må bli langt høyere enn i dag.

Skilsmisse

Barna må involveres, ikke bare bli med på lasset, mener leder for familievernkontoret i Drammen, Harald Holm Nilsen. (illustrasjonsfoto)

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

– Det er veldig få foreldre som benytter seg av tilbudet om å ta med barna i første meklingstime. Målet med meklingen er komme frem til gode avtaler om barna og barnas fremtid, sier leder for familievernkontoret i Drammen, Harald Holm Nilsen.

Leder for familievernkontoret i Drammen, Harald Holm Nilsen

Leder for familievernkontoret i Drammen, Harald Holm Nilsen.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Da er det slik at barna må bli hørt i den prosessen, legger han til.

– Kommer i klemma

Det at barna skal bli bedre hørt er en av årsakene til at Familiedepartementet ønsker at barna skal bli med i bruddprosessene.

– I mange tilfeller så kommer de i klemma mellom foreldrene. De ønsker å være lojale mot begge og de er like glad i begge. Men når det da er interessemotsetninger mellom foreldrene, så er det viktig med en arena der de kan snakke uten å kjenne altfor sterke pust i nakken fra den ene eller andre, forklarer Holm Nilsen.

Mye følelser

Johan Lindstrøm og kona har 3 barn sammen. De har vært til mekling, men som mange andre ektepar går de alene.

– Hadde det vært aktuelt å ha med den på sju år på mekling?

– Det hadde vært uaktuelt, svarer Lindstrøm.

– Hvorfor det?

– Det kan være både på godt og vondt å gå i mekling. Det kan være mye følelser, mye vondt, mye trist og mye vanskelige spørsmål man må ta stilling til. Og da syntes jeg ikke barn bør være til stede.

Leder for familievernkontoret i Drammen, Harald Holm Nilsen

Leder for familievernkontoret i Drammen, Harald Holm Nilsen, viser rundt på venteværelset der kun en liten diskre krok er avsatt til barna.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Får snakke fritt

I tillegg til at hele familien møtes sammen, får barna snakke fritt med mekleren.

– Det er foreldrene som selv bestemmer. Det at barna blir tilbudt en arena hvor de selv kan snakke fritt, og hvor de selv kan bestemme hva som skal formidles videre til foreldrene, det tror jeg er veldig viktig, sier Holm Nilsen.

– Jeg tror det er en ukjent situasjon for et barn. Og det er sannsynligvis, siden man har havnet i mekling, nok vanskelige situasjoner. Så jeg tror ikke barn har godt av å være med på mekling, sier Lindstrøm.

Oppfordrer foreldre

Familievernkontoret i Drammen behandler 2000 saker i året. Kun i 10 % av disse sakene er barna involvert direkte og får være med på kontoret.

– Der hvor det er hensiktsmessig, og det er i veldig mange tilfeller, så ønsker jeg å oppfordre foreldre til å ta med barna. Vi må tørre å trekke de med på en helt annen måte. Ikke tenke at de bare skal bli med på lasset, avslutter Holm Nilsen.