– Barnas stemme må også bli hørt

Flere barn får tilbud om å delta i første meklingstime med foreldrene ved en skilsmisse. Målet er at barna skal bli hørt i familiekonflikter.

Skilsmisse

BARNAS BESTE: Meklingen skal hjelpe foreldrene å inngå en avtale som er til barnas beste. (illustrasjonsbilde)

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

– De forholdene og beslutningene som angår barn må vi sørge for at barn får ta del i gjennom at deres stemme også blir hørt, sier tidligere barne- og familieminister Inga Marte Thorkildsen.

Inga Marte Thorkildsen

HØRER PÅ: Inga Marte Thorkildsen sier barn får med seg mer enn foreldre tror.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Barn i mekling startet som et utviklingsprosjekt, og ble etterhvert et forskningsprosjekt ved Universitetet i Tromsø.

I dag er det flere familievernkontorer som har valgt å prøve denne ordningen, for å gi barn i en samlivskonflikt muligheten til å bli hørt.

– Foreldre blir mindre opptatte av millimeterrettferdighet og seg selv. De blir mer opptatte av barna. Noen får en aha-opplevelse da de tror barna ikke får med seg hva som skjer, men så får de med seg mye mer enn hva de voksne tror og ønsker, sier Thorkildsen.

– Farlig for barn

Mekler og advokat, Erik Bryn Tvedt, mener at dette fører barnet inn i en alvorlig konflikt.

– Barna kan bli skadet på denne måten. De blir en brikke i et spill som de voksne driver, og som barn aldri har vært borti før, og ikke har erfaring med. Det er farlig, sier Bryn Tvedt.

Han mener også at meklingen skal hjelpe foreldrene til å inngå en avtale som er til barnas beste om samvær og daglig omsorg.

– Med en gang vi går videre og hører hva barna har å si, beveger vi oss inn på et annet plan. Da blir mekler plutselig en rådgiver og en som anbefaler løsninger. Det er farlig hvis en ikke har oversikt over saken og ikke får innhentet opplysninger fra andre, avslutter Bryn Tvedt.