Hopp til innhold

51.000 boliger bygd på kvikkleire – tror prisene blir påvirket etter Gjerdrum-skredet

Folk på boligjakt kommer til å bli flinkere til å sjekke grunnforholdene, mener sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Nejra Macic Prognosesenteret

Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret, tror noen boligkjøpere kan bli skremt bort fra å bo på kvikkleire etter skredet i Gjerdrum.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Denne hendelsen er så utrolig tragisk og dramatisk, så det er lite sannsynlig at den blir fort glemt. Jeg tror den kommer til å påvirke etterspørselen etter boliger i områder med kvikkleire, sier Macic til NRK.

51.793 boliger i Norge er bygd på kvikkleire, viser tall Prognosesenteret har hentet inn.

Tallene er basert på NVEs kartlegging over kvikkleireområder, som fortsatt pågår. Det reelle tallet er derfor trolig høyere.

Fare over stedet

Sjeføkonomen tror mange hittil ikke har vært gode på å undersøke grunnforholdene når de ser etter bolig.

– Jeg har inntrykk av at folk er veldig opptatt av overfladiske ting når de kjøper bolig, men ikke grunnforholdene. Det kan være i ferd med å endre seg, sier Macic.

Politihelikopter over leirskredet på Ask i Gjerdrum.

Kvikkleireskredet som rammet Gjerdrum natt til 30. desember beskrives som et av de største i nyere tid.

Foto: Fredrik Hagen

Det er lite data og kunnskap tilgjengelig om akkurat dette temaet, så det blir mye hypotetisk, understreker Macic.

Å ha kvikkleire under huset regnes ikke som et problem, så lenge grunnen får ligge i ro. Sjeføkonomen tror likevel boligkjøpere kan bli skremt bort fra kvikkleire-områder.

– Alle steder der det er fare for naturkatastrofer, er det lavere etterspørsel. Det er negativt for etterspørsel når det er en fare som henger over stedet, sier hun.

Tror eiendomsmeglere får flere spørsmål

Ved boligsalg legger eiendomsmeglere ved reguleringsplanen i prospektet. Det er i reguleringsplanen at boligkjøpere kan sjekke eventuell risiko for ras og skred.

Greving, NEF

Administrerende direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier skredet i Gjerdrum er en tragisk og ekstrem hendelse som berører mange.

Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven

Administrerende direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror eiendomsmeglere oftere vil få spørsmål om grunnforhold i tiden som kommer.

– Umiddelbart vil folk være mer opptatt av dette, men jeg tror vi må gi det litt tid før vi kan si hvordan dette vil påvirke på sikt, sier Geving.

Geving sier videre at eiendomsmeglerbransjen vil følge opp eventuelle nye regler og krav knyttet til dokumentasjon av rasfare.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har et kartverktøy hvor man kan sjekke områder med kvikkleire. Reguleringsplaner finner man også hos kommunene.

NVE: Generelt trygt

Kartlegging av kvikkleire i Norge pågår kontinuerlig, og hvert år opprettes det nye soner, ifølge NVE.

Dette oversiktsbildet viser hvor stort skredet i Gjerdrum var. Bildet er tatt mandag 4. januar 2021.

Dette oversiktsbildet viser hvor stort skredet i Gjerdrum var. Bildet er tatt mandag 4. januar 2021.

Foto: Tipser

De sier at det generelt er trygt å bo på kvikkleire.

Det er først når kvikkleiren overbelastes at den kan kollapse. Det må også være helning i terrenget for at leiren skal renne ut og bli et større skred.

Kvikkleireskred utløses ofte av grave- og fyllingsarbeider. Det kan også utløses av erosjon i elver og bekker.

Årsaken til skredet i Gjerdrum er ennå ikke kjent.