Hopp til innhold

- Vil stevne alle involverte

Alle politikere og ansatte i Halden kommune, som har vært involvert i ishallsaken, stevnes i en eventuell erstatningssak med byggeleder som fikk sparken.

Politikere og ansatte i Halden kommune

SAMTLIGE STEVNES. Politikere og administrasjon i Halden kommune, som har vært involvert i ishall-saken, vil bli stevnet for retten som vitner i en eventuell rettsak med tidligere byggeleder Thor-Ivar Engebretsen. Øverst fra venstre Per-Kristian Dahl (Ap), Egil Lund Pettersen (Frp) og Roar Lund (H). Nede til venstre eks-rådmann Per Egil Pedersen, Svein Olaussen (Ap) og Åsmund Bråtekas (kommunalsjef teknisk etat).

Foto: NRK/Halden Dagblad

Tidligere byggeleder for Halden ishall, Thor Ivar Engebretsen, har varslet erstatningskrav mot Halden kommune på 3,3 millioner kroner.

Engebretsen er av ansatte og politikere i kommunen beskyldt for å ha sprengt budsjetter og bygget Halden ishall feil, da han hadde ansvaret på vegne av ISS for utvidelse og ombygging av ishallen.

Han ble sagt opp av ISS i 2009, blant annet som følge av beskyldningene, ifølge Engebretsen selv.

Fristen han har gitt Halden kommune til å svare på sitt rettslige varsel, er satt til 21. juni.

Les også:

Egil Lund Pettersen

PLASSERER ANSVAR HOS DEN FORRIGE POSISJONEN. - Det er Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti som sammen med administrasjonen er ansvarlige for å følge opp de vedtak som er gjort. Det gjorde de aldri i ishall-saken, har Frps Egil Lund Pettersen tidligere sagt til NRK. Han kan bli stevnet som vitne i en eventuell erstatningssak.

Foto: Halden Dagblad

- Vil stevne alle med tilknytning til saken

Revisjonsselskapet KPMG har tidligere laget en rapport fra ishallsaken på bestilling fra Halden kommune.

Granskingen ble initiert av det tidligere politiske flertallet i Halden (Ap, SV og Krf), og dokumentene ble håndplukket av en ansatt på rådhuset.

KPMG har gitt uttrykk for at de kunne ha kommet til et annet granskingsresultat, dersom de hadde fått annen dokumentasjon å vurdere.

Revisjonsselskapet har også intervjuet en rekke politikere og ansatte i Halden kommune, og mange av disse vil bli stevnet for retten i en eventuell erstatningssak med Thor-Ivar Engebretsen.

- Det er litt tidlig å avgjøre nøyaktig hvem som må vitne, da dette blant annet vil avhenge av hva dagens ledelse i kommunen mener om saken.

Men alle som har hatt med ishallsaken å gjøre vil kunne være aktuelle vitner, sier Truls Johannessen i advokatfirmaet Hammervoll & Co DA til NRK.no.

Les også:

Per Egil Pedersen

BYGGEPROSJEKT HELT UTE AV KONTROLL. Eks-rådmann Per Egil Pedersen har både skriftlig og muntlig slått fast at ishallprosjektet var ute av kontroll. Sammen med ISS har han kritisert gjennomføring av ishallutbygging og den sammenblandingen av roller flere involverte hadde under utbyggingen.

Foto: Kjetil Berg

Krever dokumentasjon lagt på bordet

Thor Ivar Engebretsen mistet jobben som avdelingsleder i ISS, og mener det skjedde blant annet som en følge av beskyldninger gjennom media fra kommunale politikere og ansatte på rådhuset.

Halden Arbeiderpartis daværende ordfører, Per Kristian Dahl, sa til NRK i september 2009;

"Her har de rotet seg inn i en forferdelig situasjon, både med den økonomiske situasjonen i klubben og med utbyggingen av hallen, som er tilnærmelsesvis en skandale. "

Daværende rådmann i Halden, Per Egil Pedersen, sa i forbindelse med en felles pressemelding fra ISS og Halden kommune i november 2010:

"- ISS har påtatt seg et meget stort ansvar for å ferdigstille et byggeprosjekt som var helt ute av kontroll, og som i tillegg har vært svært ressurskrevende for alle parter".

NRK har spurt ISS om å få se regnskap og bilag fra byggeaktiviteten i ishallen, som kan underbygge påstandene om budsjettsprekk og feilbygging Engebretsen skal ha stått for, men er nektet dette.

- Kommunen har tidligere fremmet en rekke udokumenterte påstander mot Engebretsen, blant annet om budsjettsprekk og feil bygging.

Disse påstandene har vært fullstendig feil, og hvis kommunen skulle fastholde dette nå, så må kommunen være forberedt på å dokumentere dette, sier Truls Johannessen.

Les også:

IK Comet, ishockey

ELITESERIELAG UTEN ARENA. For at Comet skulle få spille i Eliteserien på hjemmebane i Halden, måtte laget ha forbedrede hallforhold, ifølge ishockeyforbundet. Men veien fram til utvidelse av ishallen ble tung for klubben, som ble stengt ute av ishallen, slått konkurs i 2009 og deretter kastet ut av hockeyens øverste divisjon.

Foto: www.ikcomet.no

- Hengt ut som syndebukk

Halden kommune oppfylte aldri sitt politiske vedtak, som forpliktet kommunen til å skjøte over ishall-eiendommen, slik at Halden Ishall Eiendom AS alternativt kunne søke endelig finansiering av byggekostnadene eksternt.

Ei heller utvidet kommunen garantirammen opp til 23 millioner kroner eks moms, slik det forelå kommunestyrevedtak om, før etter at byggearbeidene hadde gått i stå, Engebretsen var sparket, hallen ble stengt for trening og spill og eliteserielaget Comet gikk konkurs.

Truls Johannessen skriver i det rettslige varselet til Halden kommune, at Engebretsen har blitt hengt ut som syndebukk av både kommunen og ISS, og Johannessen hevder begge disse har vært klar over at det var kommunens opptreden som veltet og fordyret hele prosjektet.

Les også:

- Grunnløse krav

Da Engebretsen var blitt presset til å si opp, kom det en politianmeldelse fra hans tidligere arbeidsgiver ISS mot ham for økonomisk utroskap. Til anmeldelsen hørte også et krav fra ISS på 13 millioner kroner.

Engebretsen gikk til motanmeldelse mot ISS for falsk anmeldelse og fremsatte krav om erstatning. Politiet henla begge sakene.

- Underveis har dette vært svært tungt for både Engebretsen og hans familie. Det har blitt fremmet krav mot Engebretsen på mange millioner kroner, og han har blitt politianmeldt.

Thor-Ivar Engebretsen har også blitt påført økonomiske tap som følge av saken. Bare belastningen ved å bli utsatt for en slik prosess er stor, og kunne vært nok til å knekke selv den sterkeste, sier Johannessen til NRK.no.

Han mener kravene mot Engebretsen har vært grunnløse.

- Politianmeldelsen mot ham har blitt henlagt, og erstatningskravene har ikke blitt forfulgt videre av ISS.

Heldigvis har mye av sannheten kommet frem til slutt. Den nåværende politiske ledelsen i kommunen har bidratt til dette. Det er derfor et håp om at kommunen nå tar sitt ansvar fullt ut og rydder opp, sier Truls Johannessen.

- Skal rekke fristen

Høyres ordfører i Halden, Thor Edquist, sa til NRK tidligere i uka, da det ble kjent at kommunen hadde fått et rettslig varsel fra Thor-Ivar Engebretsen, at han så svært alvorlig på saken, og at kravet om et svar per 21. juni skulle overholdes fra kommunens side.

-Fristen er kort, men vi skal greie å få avgitt et svar, slik det bes om, sier han.

Edquist vil ikke forskuttere hva han kommer til å svare, og minner om at saken av et enstemmig kommunestyre er besluttet sendt Kontrollutvalget.

Kommunestyret vedtok i mars, at Kontrollutvalget i Halden kommune skulle oversendes saken til videre vurdering.

Men sommel på rådhuset har ført til at ishallsaken først ble sendt Kontrollutvalget i forrige uke.

Utvalget har ingen flere møter på denne siden av sommerferien.