- Krever alle ishallsdokumenter fremlagt

Fungerende leder i kontrollutvalget i Halden kommune krever at administrasjonen finner fram alle ishallsdokumentene.

Halden ishall - montasje

VIL HA ALLE DOKUMENTER. Kontrollutvalget kommer ikke til å realitetsbehandle saken om Halden ishall i møtet den 21. november i år.

Foto: NRK/Scanpix

Kommunestyret i Halden vedtok den 18. oktober i år at den såkalte "Ishallsaken" skal granskes av kontrollutvalget.

I kommunestyrevedtaket pekes det på at, da kontrollutvalget hadde saken hos seg i september i år og lot være å realitetsbehandle ishallsaken, var det på grunn av manglende dokumenter.

Kommunestyret bestemte derfor i oktober i år at administrasjonen pålegges å fremskaffe alle sakens dokumenter, herunder interne og eksterne dokumenter, etter kontrollutvalgets ønske.

Les også:

Halden ishall

POLITISK TORPEDERING, BYGGEPROSJEKT UTE AV KONTROLL - ELLER BEGGE DELER? Kontrollutvalget i Halden kommune skal gre ut hva som skjedde knyttet til utbyggingen og ombyggingen av Halden ishall.

Foto: Thor-Ivar Engebretsen

Legger ut alle dokumenter på nettet

- Det jeg har gjort i denne sammenheng er å oversende en henvendelse til kontrollutvalget i henhold til vedtaket i kommunestyret, hvor vi blir bedt om å fremskaffe alle dokumenter etter kontrollutvalgets ønske, sier formannskapssekretær i Halden kommune, Martin Vik, til NRK.no.

Så langt han kjenner til sitter ikke Halden kommune på andre dokumenter enn de som ble lagt ut på kommunens nettsider i forbindelse med KPMG-granskingen, med unntak av enkelte dokumenter fra tidligere byggeleder i Halden ishall Thor Ivar Engebretsen, som ble sendt ut til kommunestyrets møte 01.03.2012.

- De dokumentene vi har i saken vil bli tilgjengeliggjort på våre nettsider, og all utvelgelse av dokumenter vil bli foretatt av kontrollutvalget, sier Martin Vik.

Les også:

- Håpløs oppgave

Men kontrollutvalgets fungerende leder, Jan Moen (H), sier til NRK.no at han langt i fra er fornøyd med at utvalget skal "ønske seg" dokumenter fra administrasjonen.

- Det er en håpløs oppgave for kontrollutvalget å finne ut hva vi skal ha av dokumenter, når vi ikke vet hva som finnes, sier Jan Moen til NRK.no.

Han har nå meddelt administrasjonen at han vil ha alle dokumenter på bordet knyttet til ishallsaken, uavhengig av administrasjonens vurdering og relevans.

- Det vi har bedt om å få, det har vi ikke fått. Utvalget sitter ikke med noe fasitsvar på hvilke dokumenter som finnes, og skal ha alt av dokumentasjon, sier Moen.

Når kontrollutvalget møtes i ettermiddag, vil ikke ishallsaken bli behandlet, selv om den står på sakslisten.

- Når vi ikke har fått alle sakspapirer, kommer vi ikke til å behandle saken, sier Jan Moen.

Les også:

Fram og tilbake

Et flertall i kommunestyret vedtok den 19. desember i 2009 at det skulle iverksettes gransking av disposisjoner foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS.

Granskingen skulle også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet, men politiske partier i opposisjon mente vedtaket om gransking var av en slik art, at det ikke var troverdig.

- Politikere er beskyldt for å ha spilt roller i ishallsaken. Både politikere, administrasjonen og andre aktører må granskes, sa Fremskrittspartiets daværende leder i Halden, Lars Petter Lie til nrk.no.

Før kommunevalget i 2011 ble det fra partiene i opposisjon ropt etter "åpen høring", der publikum og presse skulle få sitte ringside, mens det ble gjennomført en høring av ishallsaken.

Men KPMGs gransking var allerede igangsatt fra sensommeren 2011, og den ble avsluttet med en rapport i mars i år, og derfor var det uaktuelt for partiene i den nye posisjonen å arrangere noen åpen høring.

Kommunestyret besluttet i mars 2012, at Kontrollutvalget skulle se nærmere på ishallsaken, men etter et møte i Kontrollutvalget den 12.september i år, var det klart at utvalget ikke ville ta i den.

Begrunnelsen var at Kontrollutvalget mente ikke å ha tilstrekkelig dokumentasjon tilgjengelig.

Torsdag 18. oktober slo imidlertid kommunestyret i Halden fast at saken igjen skal til Kontrollutvalget, og det forventes at utvalget får all dokumentasjon fra administrasjonen.