NRK Meny
Normal

- Glad for at ikke saken ble lagt vekk

Tidligere byggeleder i Halden ishall er glad for at Halden kommunestyre vedtok videre gransking av ishallsaken.

Thor-Ivar Engebretsen

HAR DOKUMENTER Å VISE. - Jeg er veldig glad for at kommunestyret besluttet seg for å forfølge ishallsaken videre, sier Thor-Ivar Engebretsen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Thor-Ivar Engebretsen hadde roller både i Halden ishall Eiendom AS, Halden ishall AS, han satt i styret i Comet og var ansatt som byggeleder i ISS, selskapet som tok seg av utbyggingen av Halden ishall.

Ishallen skulle bygges om, slik at ishockeyforbundets krav om "Eliteserie-standard" ble oppfylt, og det skulle bygges til et curlinganlegg i ishallbygget.

Engebretsen fikk i 2009 sparken fra ISS, ble krevd for 13 millioner av selskapet, og ble ifølge seg selv, hengt ut i media av ISS, lokale politikere og folk fra administrasjonen i Halden kommune.

Nå setter han sin lit til at Kontrollutvalget går i dybden på ishallsaken.

Les også:

Halden ishall

STENGTE DØRER. Byggearbeidene stoppet opp, da ISS ikke fikk betalt. Det ble hevdet at hallen var brannfarlig og bygd på tvers av tegninger.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Det har vært forferdelig

Det har vært skrevet side opp og side ned om "ishall-saken" de siste fire årene, og mange i Halden er lei av hele saken.

KPMG gjennomførte en gransking av hva som skjedde, da ishallutbyggingen stoppet opp, hallen ble stengt og Comet gikk konkurs.

Rapporten fra KPMG inneholdt knusende kritikk mot Halden kommune, og også Engebretsens mange roller ble påtalt som uheldige.

Selv sier Thor-Ivar Engebretsen, at de mange rollene var kjent for alle involverte, og at dette - slik han forstod det - ble sett på som posistivt fra ISS og Halden kommunes sin side, for å få til en rimelig og rask bygging og ombygging av Halden ishall.

- Sett i ettertid skulle det ikke ha vært slik. Hadde jeg visst det jeg vet i dag hadde jeg nok ikke lagt ned så ekstremt mange dugnadstimer i ishallen, som jeg gjorde.

Men det verste med saken har vært å bli hengt ut som en tulling i media uten å få sjansen til å svare for meg. Det har vært forferdelig for familien og meg, sier Thor-Ivar Engebretsen til NRK.no.

Les også:

- Har dokumenter å vise

KPMG skriver i sin rapport, at de ville kunne ha fått et annet resultat av sin gransking enn det de presenterer i rapporten, dersom de hadde hatt flere eller andre dokumenter å forholde seg til.

KPMG gjennomgikk dokumentene, som var plukket ut til dem fra rådmannstaben, og gjennomførte intervjuer med ni personer knyttet til ishallprosjektet.

- Den dokumentasjonen jeg sitter med, viser klart og tydelig hva status var blant annet på kostnadssiden på det tidspunktet jeg ble bedt om å si opp i ISS sommeren 2009, sier Engebretsen.

Han mener det har vært en utidig sammenblanding av byggekostnader og driftsutgifter knyttet til ishallen i tallene Halden kommune og ISS har presentert, blant annet i en felles pressemelding høsten 2010.

Engebretsen regner med at Kontrollutvalget går i dybden på disse spørsmålene.

- Kontrollutvalget skal selvfølgelig få innsyn i alle mine dokumenter, og jeg forventer at utvalget bruker den tiden det tar å sette seg skikkelig inn i saken, sier han.

Les også:

Påstand mot påstand

I forbindelse med ishallsaken har det kommet påstander fra Thor-Ivar Engebretsen om at Halden Arbeiderparti bidro til at han fikk sparken, og at ishallprosjektet strandet.

ISS saksøkte Engebretsen i bakkant av at han fikk sparken, og selskapet krevde 13 millioner kroner av ham.

Engebretsen på sin side anmeldt ISS for falsk anmeldelse, og krevde iSS for rundt tre millioner i erstatning.

Politiet henla begge sakene.

Fra politikere i Høyre og Fremskrittspartiet har det vært sagt at det lå politisk maktmisbruk problemene i Halden ishall, noe Halden Arbeiderparti har avvist som absurde uttalelser.

Fra Halden Arbeiderparti er det sagt at ishallutbyggerne nærmest stod for en skandale, og at det ble bygget på tvers av tegninger.

Det er fra kommunens side hevdet at ishallutbyggingen ble dobbelt så dyrt som det skulle ha vært.

Når Halden Arena AS (tidligere Halden ishall AS) nå avvikles, fremkommer det ikke av tallene som presenteers, at ishallutbyggingen har blitt mye dyrere enn det den skulle, slik det er hevdet.

ISS har på forespørsel fra NRK nektet å vise regniger og bilag fra sitt arbeid i ishallen.

Les også:

Fram og tilbake

Et flertall i kommunestyret vedtok den 19. desember i 2009 at det skulle iverksettes gransking av disposisjoner foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS.

Granskingen skulle også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet, men politiske partier i opposisjon mente vedtaket om gransking var av en slik art, at det ikke var troverdig.

- Politikere er beskyldt for å ha spilt roller i ishallsaken. Både politikere, administrasjonen og andre aktører må granskes, sa Fremskrittspartiets daværende leder i Halden, Lars Petter Lie til nrk.no.

Før kommunevalget i 2011 ble det fra partiene i opposisjon ropt etter "åpen høring", der publikum og presse skulle få sitte ringside, mens det ble gjennomført en høring av ishallsaken.

Men KPMGs gransking var allerede igangsatt fra sensommeren 2011, og den ble avsluttet med en rapport i mars i år, og derfor var det uaktuelt for partiene i den nye posisjonen å arrangere noen åpen høring.

Kommunestyret besluttet besluttet i mars i år, at Kontrollutvalget skulle se nærmere på ishallsaken, men etter et møte i Kontrollutvalget den 12.september i år, var det klart at utvalget ikke ville ta i den.

Begrunnelsen var at Kontrollutvalget mente ikke å ha tilstrekkelig dokumentasjon tilgjengelig.

Torsdag 18. oktober slo imidlertid kommunestyret i Halden fast at saken igjen skal til Kontrollutvalget, og det forventes at utvalget får all dokumentasjon fra administrasjonen.

Det åpnes også for innspill til Kontrollutvalget.

Fristen for slike innspill settes til 15. november 2012 og kunngjøres på Halden kommunes nettsider.

Kommunestyrets vedtak 18. oktober 2012

"Kommunestyret tar kontrollutvalgets observasjoner om behovet for å bedre kommunens rutiner til etterretning.

I kontrollutvalgets saksfremlegg fremkommer det at kontrollutvalget ikke er gitt tilgang til alle sakens dokumenter.

Administrasjonen pålegges å fremskaffe alle sakens dokumenter, herunder interne og eksterne dokumenter, etter kontrollutvalgets ønske. Samtlige dokumenter oversendes kontrollutvalget for ny vurdering av saken."

Vedtaket ble fattet mot 19 stemmer (AP+SV+Pp) og støttet av H, V, SP, KrF, MDG og FrP.

Venstres forslag, som ble nedstemt, lød på at Kommunestyret ber Kontrollutvalget om også å ta med eksterne innspill til ishallsaken, KPMG-rapporten og behandlingen av denne i sin videre behandling av saken.

Venstre ønsket at fristen for å komme med slike innspill skulle settes til 15. november 2012 og kunngjøres på Halden kommunes nettsider, men dette var det ikke flertall for.

Rettet erstatningskrav mot kommunen

Paralellt med at kommunsetyret nå har vedtatt at ishallsaken skal granskes videre, har Thor-Ivar Engebretsen presentert et mulig erstatningssøksmål mot Halden kommune.

Engebretsen har varslet et erstatningskrav mot Halden kommune på 3,3 millioner kroner.

Slik Engebretsen oppfatter det ble han av ansatte og politikere i kommunen feilaktig beskyldt for å ha sprengt budsjetter og bygget Halden ishall feil, da han hadde ansvaret på vegne av ISS for utvidelse og ombygging av ishallen.

Han mener at han som en følge av det han opplever som urettmessige og udokumenterte påstander fra kommunalt hold ble sagt opp av ISS i 2009.

Thor-Ivar Engebretsen har etter samtaler og korrespondanse med den nye politiske ledelsen i Halden kommune for å finne en løsning, ikke kommet noen vei.

Halden kommune har avvist hans krav, og pekt på at han var ansatt hos ISS, og at kommunen dermed ikke har noe ansvar for å gi ham erstatning.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ikke meldt om flere uhell

    Det er ikke meldt om nye hendelser på veiene i indre Østfold de siste timene. Det sier operasjonsleder Pål-Andre Thorsby, i Follo politidistrikt. en person ble sendt til sjekk på grunn av nakkesmerter etter sammenstøt mellom to biler på Slituveien i 10-tiden, det er det eneste som er meldt inn av personskader etter at det var svært glatt på flere veier i indre Østfold i morges og i formiddag.

  • Drevne irer avslutter Månefestival

    Irske Waterboys skal avslutte Månefestivalen neste år. Bandet ble startet av Mike Scott i 1983, og har i en årrekke vært en festivalfavoritt i Norge. – Vi er superfornøyde med å ønske Waterboys velkomne til Gamlebyen, sier daglig leder Torill Frydenlund i Gamlebyen Festivaldrift AS.

    Mike Scott, The Waterboys, Kongsberg Jazzfestival 08.07.17
    Foto: Anders Nielsen / NRK