De fire dømte i Orderud saken (f.v.): Veronica og Per Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød
Foto: PETTER SOMMER (NRK)/NTB SCANPIX/JAN JOHANNESSEN OG THOMAS BJØRNFLATEN(VG). VIDAR KVIEN (MONTASJE)

Livet etter Orderud-dommen: Dette gjør de i dag

To ønsker å leve en anonym tilværelse, mens de to andre kjemper for å få gjenopptatt dommen mot dem. Hvordan går man videre etter å ha sonet en dom for medvirkning til trippeldrap?

– Jeg har ikke hatt noen negative opplevelser. Føler bare jeg har blitt tatt godt imot, egentlig. Ingen sier noe. Det er ingen steder jeg ikke føler jeg kan bevege meg.

Slik beskriver Per Orderud hvordan livet etter å ha blitt løslatt fra soning har vært. I et lengre intervju med VG og NRK har han fortalt at han opplever at hverdagen er «nesten som før», og at det har gått overraskende bra å vende tilbake til gården.

Også hans fraskilte kone, Veronica Orderud, forteller at hun opplever få negative tilbakemeldinger fra samfunnet rundt seg etter at hun ble løslatt i 2015, selv om hun sier at trippeldrapsdommen gir dem et stigma.

Veronica og Per Orderud foran kårboligen på Orderud gård

KJEMPER: Per og Veronica Orderud har hele tiden hevdet at de er uskyldige. De jobber nå for å få saken sin gjenopptatt.

Foto: Helge Mikalsen / VG

De to ble sammen med Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød i 2002 dømt til fengselsstraffer på mellom 16 og 21 år for medvirkning til trippeldrap.

I dag har de fire sonet ferdig de lange fengselsstraffene de ble idømt den gang. Men blir man noen gang helt fri?

– Vanskelig å tilgi

Kriminologiprofessor Thomas Ugelvik ved Universitetet i Oslo mener at det man er dømt for ofte vil ha en betydning for hvordan man blir mottatt i samfunnet etter endt soning.

– Jeg tror det finnes en kapasitet for å tilgi hos det norske folk. Men det er noen former for kriminalitet som er vanskeligere å tilgi enn andre, for eksempel overgrep mot barn, som mange vil tenke er utilgivelig, sier han.

– Drap er også fryktelig alvorlig kriminalitet, men den medieskapte drapsmannen gir et bilde av en farlig person som man er redd for. Der passer ikke helt aktørene i Orderud-saken inn. De er nok ikke de drapsdømte som skaper frykt i gaten, legger han til.

Professor Thomas Ugelvik

KAN TILGIS: Professor Thomas Ugelvik mener kriminelle handlinger kan tilgis, men påpeker at noen former for kriminalitet er vanskeligere å forsones med enn andre

Foto: Pressebilde

Livet man levde før en straff er også av stor betydning for hvordan livet vil bli etter endt soning, mener Ugelvik.

– Det er stor forskjell på å løslates om du før soning var ung, uten jobb og med for eksempel et rusproblem. Da må du først få kontroll på rusmisbruket ditt og du må finne en indre motivasjon og et ønske om å leve på en helt annen måte. Om du har levd et normalt liv før er dette annerledes, sier han.

Selv om folkesjelen kan gi et inntrykk av en viss kapasitet til å legge alvorlige kriminelle handlinger bak seg, mener Ugelvik at det ikke nødvendigvis er slik i praksis.

– Vi prater og baksnakker selv om det utad kan se annerledes ut. Det vil nok også gjelde om de involverte i denne saken, sier han.

– Det kan være stor forskjell på å komme tilbake til en stor by og et lite sted. Det kan gå begge veier. Små steder kan også sette strek, og det kan være en voldsom ressurs.

– Klart seg desidert best

Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel for sin rolle i trippeldrapet på Orderud gård. Hun var den første av de fire dømte som ble løslatt, tidlig høst 2011. Hun hadde da sonet to tredjedeler av straffen sin på Bredtveit fengsel.

Hennes advokat Tor Kjærvik mener Kristin Kirkemo er den av hans klienter som har klart seg desidert best. Han mener dette skyldes at hun klarte å avfinne seg med dommen den gang og siden har gjort det beste ut av situasjonen sin. Det har vært avgjørende, mener han.

– Hun har jobbet hardt for å komme videre i livet. Det har aldri vært noe interesse for Kristin å forsøke å få gjenopptatt saken i det hele tatt.

Kristin Kirkemo

ØNSKER STILLHET: Kristin Kirkemo ønsker ikke oppmerksomhet rundt seg selv eller rundt Orderud-saken i dag. Dette bildet er tatt i forbindelse med lanseringen av sin selvbiografi «Fanget og fri» i 2009.

Foto: Arash A. Nejad / NTB scanpix

I fengselet utdannet hun seg til verktøymaker, og hadde fast jobb i en bedrift på Strømmen som ventet henne da hun slapp ut. Her jobber hun fremdeles i dag.

Nettopp dette trekker Ugelvik frem som sentralt for å få et godt liv etter endt soning.

– Dem som har jobb ved løslatelse har en bedre sjanse til å klare seg. Jobb er viktig, både fordi man tjener penger, men også fordi det er viktig å oppleve at noen stoler på deg og er villige til å ta en sjanse for deg.

Kirkemo har etter løslatelsen forsøkt å leve en så anonym tilværelse som mulig, og ønsker ikke å bidra i saker som omhandler Orderud-saken.

– Vi begynner helt ærlig å bli ganske lei av oppmerksomheten rundt saken. Kristin hadde håpet å få fred fra dette. Hun er i god jobb og ønsker å leve et stille og rolig familieliv, sier forsvarer Kjærvik.

Fikk avslag på gjenopptakelse

I april 2013 var også Lars Grønnerød en fri mann, etter å ha sonet ferdig straffen på 18 års fengsel.

I likhet med Orderud-paret, begjærte han også straffesaken gjenåpnet i 2006. Han fikk avslag fire år senere, fordi Gjenopptakelseskommisjonen mente det ikke fremkom nye eller avgjørende bevis som ville ha endret utfallet i en ny straffesak.

Kommisjonen hadde da blant annet foretatt en ny samlet analyse av beviskjeden som førte til den fellende dommen mot Grønnerød. Nye vitneavhør ble også tatt.

– Det er heller ikke kommet fram momenter som kan gi grunnlag for en vesentlig mildere straff, stod det i avslaget fra kommisjonen.

Grønnerød har levd en tilbaketrukket tilværelse etter at han kom ut fra fengselet. Hans forsvarer under trippeldrapssaken, Steinar Wiik Sørvik, forteller at Grønnerød i dag ikke ønsker oppmerksomhet.

Lars Grønnerød

TILBAKETRUKKET: Lars Grønnerød begjærte i 2006 saken sin gjenopptatt, men fikk avslag.

Foto: Thomas Bjørnflaten / VG

– Kan ikke forventes å angre

Professor Ugelvik mener at det å erkjenne årsaken til at man havnet i fengsel anses som et godt tegn, men understreker at dette gjelder kriminalomsorgens hovedgruppe og såkalte gjengangere.

– Om man begynner å omtale det tidligere livet i fortid, både i språk og tanke, ved at man forholder seg til at det er et «før» og et «nå», kan være bra.

Ingen av de fire dømte i Orderud-saken har derimot noen gang erkjent straffskyld for det de er dømt for.

– Det blir annerledes om man ikke er gjenganger eller har levd en kriminell livsstil. Det blir også annerledes om man mener man er uskyldig dømt. Generelt kan man vel ikke forventes å angre om man mener man er utsatt for et justismord, sier Ugelvik.

Veronica og Per Orderud hevder fremdeles de er uskyldig dømt, og kjemper for å få saken gjenopptatt.

– Dette er galt, og vi vil ikke godta dommen, sier Per Orderud.

ALT OM ORDERUD-SAKEN:

SISTE NYTT OM SAKEN:

Spørsmål og svar om Kristin Kirkemo:

Hei Marianne!Alt tyder på at Kristin Kirkemos forklaring om Molde-turen er korrekt. Politiet har funnet ut hvilke fly hun var på, vitner bekrefter at hun var i Molde på dette hotellet og det var mulig å komme seg på flyet med våpen - ingen eller dårlig kontroll. Dessuten hevder Kristin Kirkemo at hun parkerte bilen rett utenfor terminalbygget på Gardermoen da hun og B. Da hun kom tilbake var naturlig nok bilen tauet inn. Den hentet hun hos et bilbergerfirma på Dal, dette har politiet fått bekreftet.Så svare er ja - denne historien mener jeg både er troverdig og så godt som bekreftet. Ingen av partene, ei heller ekteparets forsvarere, har så vidt jeg vet bestridt den.

Øystein Milli
Journalist i VG

Hei Oda!

Det var andre familiemedlemmer i juleselskapet, men ifølge Kristin Kirkemo hadde de verken fremme våpen eller diskuterte drap mens det var andre der enn de fire som senere ble dømt. 

Per Øyvind Fange
Journalist i NRK

Hei Erik!

De ble tiltalt for bombe-attentatet (altså det første av de to), men ingen ble dømt. 

Etter månedene med dypdykk i denne saken, er jeg fortsatt enig med deg i at det virker sannsynlig at det var en sammenheng mellom attentatene og drapene. Sånn sett kan vi jo tenke at løsningen på drapene ligger i attentatene og motsatt. 

Per Øyvind Fange
Journalist i NRK

Spørsmål og svar om Lars Grønnerød:

Hei Peter!

Kristin Kirkemo sier hun tok med seg to pistoler fra Molde til Østlandet. Den ene var den som ble funnet hos Grønnerød, den andre antas å være drapsvåpenet og er ikke funnet igjen. Slik jeg har forstått det, var det ikke flere enn to magasiner totalt - det ene som ble funnet hos Grønnerød og et som i likhet med drapsvåpenet er forsvunnet. 

Koblingen mellom tomhylsene på åstedet og magasinet hos Grønnerød er et aldri så lite mysterium. En eller annen slags tabbe eller forveksling slik du skisserer ville forklart en hel del, og logisk sett støttet opp under Kripos-rapporten som kobler tomhylsene fra åstedet til magasinet funnet hos Grønnerød. Forklaringen om tabbe/forveksling forutsetter likevel at Grønnerød eller andre i hans nettverk har hatt drapsvåpenet/magasinet etter drapene, og det er det ingen som verken har innrømmet eller er dømt for. Tvert imot legger retten til grunn at Grønnerød hadde alibi for drapsnatta og ikke har hatt en slik rolle. 

Per Øyvind Fange
Journalist i NRK

Hei Erik!

De ble tiltalt for bombe-attentatet (altså det første av de to), men ingen ble dømt. 

Etter månedene med dypdykk i denne saken, er jeg fortsatt enig med deg i at det virker sannsynlig at det var en sammenheng mellom attentatene og drapene. Sånn sett kan vi jo tenke at løsningen på drapene ligger i attentatene og motsatt. 

Per Øyvind Fange
Journalist i NRK

Hei Ingeborg!

Per og Veronica Orderud slapp ut av fengsel i 2015, og det gikk ikke lang tid før de varslet at de skulle skilles. Forholdet mellom Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo tok slutt våren 1999, og de har lite eller ingen kontakt i dag. Kristin Kirkemo og Veronica Orderud har ingen kontakt.

Per Øyvind Fange
Journalist i NRK

Spørsmål og svar om Veronica Orderud:

Hei Ingunn!1) Etter mitt skjønn er det ikke mulig å slå fast at de var et hovedmål. De ble skutt først. Hvorfor vet vi ikke. Det kan være at Anne var et hovedmål, men at gjerningspersonene ikke var godt orientert om hvem som var hvor i kårboligen, for eksempel. Frem til drapene ble begått, er det etter min mening ingen tvil om at det er Anne noen er ute etter.2) Ingenting knytter Per og Veronica Orderud til attentatene, de har aldri vært mistenkt eller siktet. Den manglende linken mellom attentatforsøk og drap er et viktig argument for ekteparets forsvarerne.Vi vet ikke hvorfor Anne tok de valgene hun gjorde. Noen har pekt på muligheten for at hun ikke kunne flykte ut hoveddøra fordi det var vakthold utenfor. Andre har tatt til orde for at hun i farten ikke koblet lydene i etasjen over med den faren hun sto overfor. 

Øystein Milli
Journalist i VG

Hei!Deres privatetterforsker Tore Sandberg mener Kristin Kirkemo har hatt en sentral rolle. Dette avviser hennes forsvarer, som mener Per og Veronica Orderud forsøker å legge skylden på Kristin Kirkemo for å slippe unna selv.

Øystein Milli
Journalist i VG

Hei Ingeborg!

Per og Veronica Orderud slapp ut av fengsel i 2015, og det gikk ikke lang tid før de varslet at de skulle skilles. Forholdet mellom Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo tok slutt våren 1999, og de har lite eller ingen kontakt i dag. Kristin Kirkemo og Veronica Orderud har ingen kontakt.

Per Øyvind Fange
Journalist i NRK

Spørsmål og svar om Per Orderud:

Hei Ingunn!1) Etter mitt skjønn er det ikke mulig å slå fast at de var et hovedmål. De ble skutt først. Hvorfor vet vi ikke. Det kan være at Anne var et hovedmål, men at gjerningspersonene ikke var godt orientert om hvem som var hvor i kårboligen, for eksempel. Frem til drapene ble begått, er det etter min mening ingen tvil om at det er Anne noen er ute etter.2) Ingenting knytter Per og Veronica Orderud til attentatene, de har aldri vært mistenkt eller siktet. Den manglende linken mellom attentatforsøk og drap er et viktig argument for ekteparets forsvarerne.Vi vet ikke hvorfor Anne tok de valgene hun gjorde. Noen har pekt på muligheten for at hun ikke kunne flykte ut hoveddøra fordi det var vakthold utenfor. Andre har tatt til orde for at hun i farten ikke koblet lydene i etasjen over med den faren hun sto overfor. 

Øystein Milli
Journalist i VG

Hei!Deres privatetterforsker Tore Sandberg mener Kristin Kirkemo har hatt en sentral rolle. Dette avviser hennes forsvarer, som mener Per og Veronica Orderud forsøker å legge skylden på Kristin Kirkemo for å slippe unna selv.

Øystein Milli
Journalist i VG

Hei Jusstudent!

Han ble fradømt arven, men ikke odelsretten (hvis du er inni jussen skjønner du sikkert logikken i dette bedre enn meg). I 2004 kjøpte han derfor gården tilbake med odelsretten. 

Per Øyvind Fange
Journalist i NRK

Artikkelen er laget som del av samarbeidet mellom NRK og VG, i forbindelse med dokumentarserien «Gåten Orderud» (produsert av Monster for NRK).