Norske pensjonspenger ut av Fukushima-kraftverket

Kommunal landspensjonskasse (KLP) trekker seg ut av selskapet som eier Fukushima-kraftverket. – Vi ønsker ikke å bidra til alvorlige miljøødeleggelser, sier Heidi Finskas i KLP.

Fukushima

Det er nå snart tre år siden kjernekraftverket Fukushima ble rammet av Tsunami. Fortsatt er det stor fare for utslipp av radioaktiv forurensning. Onsdag var det Det internasjonale energibyrået (IAEA) på inspeksjon ved Fukushima. Konklusjonen er at verken japanske myndigheter eller eierselskapet Tepco var godt nok rustet da bølgen traff.

Foto: TEPCO / Afp

Heidi Finskas

Heidi Finskas, rådgiver for ansvarlige investeringer i KLP, mener følgene av tsunamien kunne vært mindre dersom Tepco hadde hatt større oppmerksomhet på sikkerheten ved Fukushima-kraftverket.

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

– Vi setter spørsmålstegn ved om sikkerhet er høyt nok på agendaen i selskapet. Det handler dels om at man ikke har fått kontroll på situasjonen nå, tre å etterpå. Dels handler det om at man undervurderte risikoen for tsunamier i forkant av ulykken, sier Heidi Finskas, rådgiver for ansvarlige investeringer i KLP.

KLP har hatt investeringer i Tokyo Electric Power Company (Tepco) for 8,2 millioner kroner. Nå blir Tepco ett av sju selskaper som ekskluderes fra KLPs investeringsporteføljer.

I mars 2011 ble kjernekraftverket Fukushima Daiichi truffet av en 14 meter høy bølge. Kraftverket ligger i et jordskjelvområde, og var bygget for å tåle skjelv og tsunamier på opptil 5,7 meter.

– Burde vært bedre forberedt

KLP mener Tepco burde vært forberedt på enda høyere bølger.

– Ja, dessverre er det slik at de burde vært forberedt på det. IAEA konkluderte også etter ulykken med at både fagmiljøet og Tepco var kjent med risikoen for høyere bølger, men likevel hadde de ikke satt inn tiltak, sier Finskas.

Hun legger til at selskapet har stått oppe i en ekstrem situasjon helt siden katastrofen rammer, og at Tepco har jobbet intenst for å rydde opp og få kontroll over situasjonen.

– Burde dere ikke da hjelpe Tepco i stedet for å straffe dem ved å trekke dere ut?

– Vi ønsker ikke å straffe selskapet. I praksis er selskapet nasjonalisert og regjeringen har overtatt en stor del av ansvaret for opprydningsprosessen. Dette er en vurdering av vår investering. Vi ønsker ikke gjennom våre investeringer å bidra til alvorlige miljøødeleggelser, og vår vurdering er at risikoen for det fortsatt er for høy, sier Finskas.

– Også regjeringens skyld

Keisuke Sadamori er sjef for energimarkeder og sikkerhet i Det internasjonale energibyrået (IAEA). Da tsunamien rammet Japan i 2011, jobbet han for den japanske statsministeren.

Han mener regjeringen, inkludert ham selv, må være med og ta skylden for at beredskapen var for dårlig.

– Jeg tror ikke Tepco vil slippe unna kritikken om at de ikke har gjort en god nok jobb. Men dette gjelder ikke bare Tepco. Verken regjeringen i Japan eller landets energiindustri var godt nok forberedt til at Fukushima-katastrofen kunne vært unngått, sier Sadamori.

– Jeg var med i regjeringen, så dette slår også tilbake på meg, sier han til NRK.

Han forteller at det nå er dannet et nytt myndighetsorgan for sikkerhet på kjernekraftanlegg. Det er også laget nye sikkerhetsregler, som alle selskapene i energisektoren må rette seg etter.

Toyota inne i varmen igjen

Fra før har KLP trukket seg ut av store selskaper som Chevron og Total. Denne runden blir også WTK Berhad Holdings, Ta Ann Berhad Holdings, Zijin Holdings Mining Group, Volcan Compania Minera, Zuari Agro Chemicals og Sesa Sterlite ekskludert.

Bilprodusenten Toyota blir derimot tatt inn i varmen igjen, etter å ha vært svartelistet i flere år på grunn av problemer med fagforeningsfrihet.

– Nå er situasjonen løst, og vi er veldig glade for å kunne investere i Toyota igjen, sier Finskas.

Hun sier det er stadig flere internasjonale investorer som også ser på ansvarlighet og bærekraft når de investerer. Finskas er overbevist om at det nytter.

– Ja, det virker. Vi har nå jobbet med dette i over ti år, og vi ser stadig at vi kan ta inn igjen selskaper fordi de har forbedret seg. Vi ser også at selskapene er mer oppmerksomme på bærekraft i dag enn de var for ti år siden.