Fisket ødelegges av radioaktive utslipp

FUKUSHIMA (NRK.no): I Japan har ingen kunnet fiske i Stillehavet utenfor det ødelagte atomkraftverket Fukushima Daiichi siden jordskjelv og tsunami rammet området for to og et halvt år siden.

I Fukushima i Japan er det fortsatt stor frykt for radioaktiv stråling. To og et halvt år etter den verste atomulykken etter Tsjernobyl kommer det fortsatt dårlige nyheter om svært høye stråleverdier ved atomkraftverket.

Video: Fiskebåten til Yoshinori Sato fra Fukushima pløyer bølgene. Men den kan ikke lenger brukes til kommersielt fiske, til det er det for mye radioaktiv forurensning i havet.

Fiskerne hadde håpet å komme i gang igjen denne måneden, men så kom det nye, dårlige nyheter fra kjernekraftverket.

Faren ikke over

Nye målinger – og ikke minst nye innrømmelser fra kraftverkets eiere – viser at problemene med radioaktive utslipp til omgivelsene langt fra var over.

I begynnelsen av september ble det målt så høye stråledoser enkelte steder på kraftverkstomten at et menneske ville ha blitt drept etter fire timer, dersom man hadde oppholdt seg der uten beskyttelsesutstyr.

Problemene er likevel ikke størst for folk, for ingen får lov til å nærme seg kraftverket med de nedsmeltede atomreaktorene uten vernedrakter og gassmasker.

Problemene er størst for havet utenfor verket og fisken som lever der.

– En måned etter atomulykken dro vi ut for å fiske, selv om både regjeringen og lokale myndigheter forsøkte å stanse oss. Vi fanget masse fisk. Men den var så radioaktiv at vi bare måtte slutte, forteller fiskeren Yoshinori Sato fra havnebyen Onahama i Fukushima-fylket til NRK.

Han tar oss med i båten sin nordover langs kysten. Etter halvannen time når vi fram til det ødelagte kraftverket Fukushima Daiichi. Vi må holde oss på 5 kilometers avstand fra land – det er sikkerhetssonen for all skipstrafikk i dette området. Få minutter etter at vi har lagt oss til der kommer en patruljebåt fra Japans kystvakt for å sjekke at vi holder oss utenfor sikkerhetssonen.

Yoshinori Sato ser lengselsfullt ut over havet, og vil gjerne kunne utøve yrket sitt slik han gjorde før ulykken:

– I to og et halvt år har vi ikke kunnet drive ordentlig fiske her. Det synes vi er ille. Vi vil gjerne komme i gang igjen så raskt som mulig.

På sensommeren i år trodde fiskerne at en tillatelse til å gjenoppta virksomheten var rett om hjørnet. Men så kom nye, dårlige nyheter.

Fryse ned jorda

I august måtte eieren Tepco (Tokyo Electric Power Company) innrømme at det hver eneste dag lekker 300 tonn radioaktivt vann ut i Stillehavet. Og at dette hadde pågått siden ulykken for to og et halvt år siden.

Årsaken er at grunnvann som kommer fra åsene bak trenger seg inn i sprekker i den ødelagte kjellermuren under verket hvor det så blir forurenset med radioaktivitet. Deretter lekker det ut igjen og renner til havet som ligger rett ved.

For å hindre grunnvannet fra å renne inn i kraftverkskjelleren planlegger myndighetene å lage en 1,4 kilometer lang «isvegg» rundt Fukushima Daiichi.

Man skal fryse ned jorda ved hjelp av kjølerør, slik at det blir permanent tele der og grunnvannet vil renne på siden av «isveggen». Problemet er at ingen har gjort noe slikt i en så stor skala tidligere, så man vet ennå ikke om det lar seg gjennomføre. Uansett vil denne veggen ikke løse alle problemene med forurenset vann fra kraftverket.

NRKs Asia-korrespondent Anders Magnus får ikke lov til å komme nærmere det ødelagte atomkraftverket i Fukushima enn 5 kilometer.

Video: Hit men ikke lenger: NRKs Asia-korrespondent Anders Magnus får ikke lov til å komme nærmere det ødelagte atomkraftverket i Fukushima enn 5 kilometer.

I tillegg til det radioaktive grunnvannet er det også registrert lekkasjer fra noen av de mer enn 1000 tankene på kraftverkstomten. De er fylt med vann som har vært brukt til å kjøle ned de ødelagte reaktorkjernene for å hindre brenselsstavene fra å bli overopphetet. Hver eneste dag trengs nye 400 tonn med vann til kjøling, og så langt er det lagret 335 000 tonn radioaktivt forurenset vann ved verket.

Tepco planlegger å øke antallet tanker så man kan lagre inntil 800 000 tonn i løpet av de neste tre årene. Men så vil det ikke være plass til flere lagringstanker. Hvor skal man da gjøre av det radioaktive vannet?

Rense det til akseptabelt strålingsnivå og så slippe det ut i havet, svarer Tepco. Problemet er at bare noen radioaktive partikler, som cesium, kan renses. Å fjerne strontium og tritium har man ingen teknikker for.

Spises rå

Av og til får fisker Sato og kollegene hans lov til å kaste ut trålen. Den dagen vi er med ham er det fangst av sardin-yngel som står på programmet.

– Se, den kan spises uten problemer, også rå, sier Sato og gafler i seg en håndfull av den ørsmå fiskeyngelen som kommer opp med den svært finmaskete trålposen.

Men han vet ikke om det er problemer med denne fisken. Det er det man skal finne ut. Sardin-yngelen og annen fisk som hentes opp i farvannene utenfor Fukushima er test-fangster som skal brukes til å måle det radioaktive innholdet – for å se om fisken etter hvert kan tillates brukt som mat for mennesker.

– Det vi fanger nå kan verken selges eller gis bort, forklarer Sato.

På et laboratorium i nærheten av Onahama undersøker forskningsleder Tsuneo Fujita og teamet hans den fisken som kommer inn.

– Dette er en Murasoi, sier Fujita og holder fram et svart eksemplar av noe som likner på en uer.

– En fisk som holder seg på samme sted i lang tid. Fortsatt måler vi høye strålingsverdier på dem.

En annen murasoi som ble fanget i havneområdet rett utenfor kraftverket i januar i år inneholdt stråleverdier 2500 ganger høyere enn dem som er tillatt av japanske myndigheter.

På vei ned?

Fukushima Marine Testsenter

Forskere skjærer ut innvollene i fisken som skal testes for radioaktivitet ved Fukushima Marine Testsenter.

Foto: Anders Magnus / NRK

Dagens prøvefangster viser ikke slike resultater. Etter at forskerne har skåret ut innvoller for særskilte undersøkelser, blir fiskekjøttet filetert, hakket opp og lagt i plastposer. Deretter settes prøven i en skanner som måler innholdet av radioaktivt cesium.

Resultatet er et strålingsnivå godt under den tillatte grensen.
Lederen ved Fukushima marine testsenter mener radioaktiviteten i sjøen er på vei ned:

– Rett etter ulykken var halvparten av fisken radioaktivt forurenset. Nå er det nede på mindre enn 5 prosent, forklarer Tsuneo Fujita.

Men andre forskere har fått andre resultater. I juli ble det funnet fisk hele 100 kilometer ute i havet som hadde et strålingsnivå på mer enn 10 ganger tillatt grenseverdi. Så langt vekk som på USAs vestkyst er det fanget tunfisk med radioaktivt innhold. Japans naboer er særlig bekymret for fangstene som er tatt i dette området, og både Russland, Kina og Sør-Korea har innført restriksjoner på import av fisk fra Japan.

Frykten for radioaktiv fisk kan være en vel så stor trussel som den reelle faren for å spise forurenset mat. Derfor tror Yoshinori Sato at det kan ta lang tid før det igjen blir tillatt for ham og de andre fiskerne i Fukushima å hente fangster som skal spises:

– Jeg er nå i femtiårene, og kan gjerne holde på med fiske i tjue år til. Men jeg er slett ikke sikker på hva som skjer først: At jeg pensjonerer meg eller at havet igjen blir rent, sier Sato.

– Det er virkelig trist at det menneskene skaper kan lage så store ødeleggelser på naturen.

SISTE NYTT

Siste nytt