70 ganger høyere radioaktivitet i Fukushima

Etter tyfonherjinger i Japan på onsdag fryktet mange for en ny katastrofe ved det kriserammede atomkraftverket i Fukushima. Torsdag kom svaret.

Fukushima-anlegget i Japan

Dette bildet ble tatt den 26. september i år og viser lenser som samler sammen sedimenter i sjøen, det ble tidligere i høst funnet hull i dette systemet som kan ha ført til at radioaktive partikkler kan rent ut i Stillehavet. .

Foto: TEPCO / Afp

I et dike like ved anlegget og bare 150 meter fra Stillehavet ble det målt 1400 becquerel per liter radioaktivt materiale.

Det er hele 70 ganger høyere enn målingene som ble gjort dagen før tyfonen Wipha traff land like sør for Tokyo, og det er det høyeste siden man startet å måle radioaktivitet i vannet som stammer fra en tidligere lekkasje ved anlegget.

Nå frykter mange at vannet i diket skal lekke ut i havet.

Kan ha rent ut i havet

Tepco, som eier anlegget i Fukushima, kunne i dag fortelle at de hadde oppdaget høye konsentrasjoner av Strontium-90, en radioaktiv isotop, i diket.

Området har de siste dagene vært utsatt for et kraftig uvær og ekspertene mener nå at det kraftige regnværet kan ha ført til at forurenset jord har blitt løst opp og blandet seg med vannet i diket.

Dagen før tyfon ble radioaktivitetsnivået mål til 19 becquerel per liter. Et døgn senere var det oppe i 1400, ifølge Tepco.

Nå starter arbeidet med å tømme diket, men ingen vet ennå om noe av det sterkt forurensede vannet har rent ut i havet.

Store lekkasjer tidligere

For to uker siden innrømmet Tepco at fire tonn radioaktivt vann lekket ut da regnvann skulle pumpes fra et basseng og inn i en lagringstank. Dette vannet sivet ned i jordbunnen.

Men den alvorligste innrømmelsen kom i august i år da Tepco kunne fortelle at rundt 300 tonn radioaktivt grunnvann lekker ut i Stillehavet hver dag.

Årsaken er at grunnvann som kommer fra åsene bak trenger seg inn i sprekker i den ødelagte kjellermuren under verket hvor det så blir forurenset med radioaktivitet. Deretter lekker det ut igjen og renner til havet som ligger rett ved.

Den gangen hostet japanske myndigheter opp rundt tre milliarder kroner som ble øremerket oppryddingsarbeidet.

Krisetiltakene er å bygge en ugjennomtrengelig, frossen vegg under anlegget for å hindre grunnvannet i å blande seg med den forurensede kjølevæsken.
En slik installasjon vil trolig ikke stå ferdig før i mars 2015.

I mellomtiden vil myndighetene også få fart på et nytt rensesystem som skal kunne fjerne de fleste radioaktive stoffene fra vannet.

Innen den tid vil frykten for nye lekkasjer være ytterst reel.

Krever strengere tiltak

Lekkasjen 19. august var blant de ti farligste kjernefysiske hendelsene i verden siden Tsjernobyl i 1986.


Katastrofens omfang har ført til flere krav om at staten må ta over ansvaret med oppryddingsarbeidet, noe som er i ferd med å skje.

Kraftselskapet har lenge slitt med å få kontroll over de store vannmengdene ved anlegget. Etter at Fukushima-anlegget ble rammet av et jordskjelv og en tsunami i mars 2011, pøste mannskaper tusenvis av tonn med vann over løpske reaktorer for å kjøle dem ned.

Enorme mengder vann som kan være forurenset av radioaktivitet, holdes fortsatt lagret ved kraftverket rundt 220 kilometer nord for Tokyo, uten at Tepco har noen plan for hva som skal skje med dette vannet.

Slapp ut 40 tonn lavradioaktivt vann

Tyfonen Wipha som herjet området onsdag blir beskrevet som en av de kraftigste dette tiåret og tok livet av 17 mennesker, mens 50 fortsatt er savnet.

Det ble ikke rapportert om noen nye skader på det allerede ødelagte atomanlegget, men det kraftige regnfallet har ført til en høyere konsentrasjon av radioaktivt materiale enkelte steder.

Miljøvernorganisasjonen Bellona var blant dem som advarte om at hvis Wipha hadde truffet anlegget med full kraft, ville det kunne føre til nye store utslipp av radioaktivitet. Men onsdag formiddag norsk tid var det klart at noe slikt ikke hadde skjedd.

Driftsselskapet Tepco måtte riktignok slippe ut rundt 40 tonn lavradioaktivt vann etter at heftig regn hadde ført til stigende vannstand i beholderne. Men strålingen i vannet som ble sluppet ut, lå betydelig under grensen for det skadelige, het det i en kunngjøring fra Tepco.

SISTE NYTT

Siste nytt