Hopp til innhold
Små Enheter i Vollen i Asker
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vollen-drapet

Oppsummert

I oktober 2014 tok en 15 år gammel beboer livet av en nattvakt på en barnevernsinstitusjon i Asker. Retten mente 15-åringen var tilregnelig. Dommen ble 9 års forvaring. I 2022 ble saken gjenopptatt fordi nye sakkyndige mente den dømte var psykotisk.

 • Dom i Vollen-saken er klar

  23-åringen som i 2014 tok livet av en nattevakt på en barnevernsinstitusjon i Asker, blir overført til tvungent psykisk helsevern.

  Det har Eidsivating lagmannsrett nå avgjort.

  Kjennelsen er i tråd med både aktor og forsvarers påstand.

  Da drapet ble begått, var han en 15 år gammel jente, men siden den gang har han skiftet juridisk kjønn og omtales i dag som mann.

  Retten konkluderte i 2016 med at han var tilregnelig og han ble dømt til forvaring i ni år.

  Men tidligere i år ble saken gjenåpnet fordi nye sakkyndige mener han var psykotisk på drapstidspunktet.

  Lagmannsretten har nå konkludert med at han var for syk til å kunne straffes.

  23-åringens advokat, Cecilie Nakstad, er ikke overrasket.

  – Jeg stadfester at retten er enig med meg i at min klient sannsynligvis har vært schizofren syk siden 11 års alder, var det under drapet og er det fremdeles. I tillegg har retten lagt til grunn at det også er sannsynlig at min klient har blitt feilbehandlet i en årrekke og fortsatt blir det, sier hun til NRK.

  Statsadvokat Erik Førde mener dette er en sak til ettertanke.

  – Vi fikk klare råd fra sakkyndige i forrige runde. De fulgte både påtalemyndigheten og retten. Nå har vi fått noen andre råd. De har vi tatt til oss og følger dem. Slik at det er klart at det er blitt forskjellig resultat.

  – Men dette har vært en vanskelig sak for alle å håndtere. Ikke minst for de sakkyndige som skal gi påtalemyndigheten og retten veiledning, sier Førde.

  Amund Gillebo er bror til kvinnen som ble drept. Han sier dommen ble som forventet.

  – Retten la, som aktor la opp til, stor vekt på vurderingene fra de nye sakkyndige. Vi må nå stole på at helsevesenet gjør gode og trygge vurderinger overfor domfelte framover.

  Sosionom Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble kvalt og knivstukket til sammen 21 ganger da hun alene passet på 15-åringen natt til tirsdag 28. oktober 2014.

  Drapet skjedde på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Asker.

  Anna Kristin Gillebo Backlund (innfelt) ble drept på institusjonen Små Enheter i Asker i 2014
  Foto: Terje Pedersen / Privat / NTB scanpix
 • Vollen-drapet: Forsvarer mener klient er utsatt for justismord

  Den 15 år gamle jenta som tok livet av en nattevakt på en barnevernsinstitusjon i Asker i 2014, ble utsatt for justismord sist han ble dømt.

  Det mener forsvareren, Cecilie Nakstad.

  Sosionom Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept da hun passet på en 15 år gammel beboer på barneverninstitusjonen Små Enheter i Asker.

  Da drapet ble begått, var han en 15 år gammel jente. Siden den gang har han skiftet juridisk kjønn og omtales i dag som mann.

  Da saken var oppe for retten sist, mente de sakkyndige at han var tilregnelig og han ble dømt til forvaring i ni år.

  Tidligere i år gjennomførte nye sakkyndige en undersøkelse av mannen. De mener han var psykotisk da drapet ble begått. Det kan bety at han ikke kan straffes.

  Da den nye rettsaken ble avsluttet fredag, la både aktor og forsvarer ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

  Når Nakstad nå bruket ordet justismord, viser hun til at alle nå er enig om at den forrige dommen var feil.

  – Da mener jeg at det som skjedde den gangen, ikke bare var et justismord, men et forsettlig justismord, sier Nakstad.

  Aktor Erik Førde liker ikke begrepet justismord.

  – Jeg synes at justisfeil er et mye bedre begrep.

  – Det ligger jo noe i det når man begjærer gjenåpning fra begge parter, så mener man jo at den forrige dommen var feil og at den feilen er nå rettet opp, sier Førde.

  De pårørende etter Anna Kristin Gillebo Backlund reagerer kraftig på at forsvareren bruker ordet justismord.

  – At det brukes et billig og populistisk ord som justismord, det synes vi ikke passer i det hele tatt, sier avdødes bror Amund Gillebo.

  Han viser til at det ble gjort en grundig behandling av saken i forrige runde med dyktige sakkyndige og mener at det ikke ble begått et justismord.

  – Det har kun skjedd et mord i denne saken her og det er det tiltalte som har gjort.

 • Ber om tvungent psykisk helsevern

  Aktor har lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern for 23-åringen som tok livet av en nattevakt på en barnevernsinstitusjon i Asker i 2014.

  Mannens forsvarer Cecilie Nakstad ber om det samme.

  Sosionom Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept da hun passet på en 15 år gammel beboer.

  Retten mente den gang at beboeren var tilregnelig og dommen ble forvaring i ni år.

  Da drapet ble begått, var han en 15 år gammel jente. Siden den gang har han skiftet juridisk kjønn og omtales i dag som mann.

  Tidligere i år gjennomførte nye sakkyndige en undersøkelse av mannen. De mener han var psykotisk da drapet ble begått. Da kan han være for syk til å kunne straffes.

  På bakgrunn av rapporten bestemte Gjenopptakelseskommisjonen at saken skulle gjenåpnes. Den nye rettssaken har de siste tre dagene gått for Eidsivating lagmannsrett.

 • Vollen-drapet: Aktor varsler påstand om overføring til psykisk helsevern

  Det vil bli tatt forbehold om at det legges ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern for den tiltalte i Vollen-saken, varsler aktor.

  Åtte år etter at Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept på jobb i 2014 på en barnevernsinstitusjon i Asker, er det nå full enighet om at den da 15-årige jenta som gjorde det, må ha vært psykotisk og dermed ikke tilregnelig. Det er bakgrunnen for at den gjenopptatte saken nå er oppe for retten igjen.

  – Det vil bli tatt forbehold om at det legges ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern, sa aktor, statsadvokat Erik Førde, i begynnelsen av saken.

  Den gjenopptatte rettssaken startet onsdag i Eidsivating lagmannsrett, satt i Borgarting lagmannsretts lokaler i Oslo.

  Siden dommen i 2016 har tiltalte byttet juridisk kjønn og tiltales nå som en 23 år gammel mann. Aktoratet og forsvareren er samstemte om at påstanden i den tre dager lange saken vil være overføring til tvungent psykisk helsevern.

  Først åtte år etter drapet er det medisinsk slått fast at den da 15 år gamle jenta led av paranoid schizofreni, at hun hadde gjort det helt siden hun var 11 år, og at hun må ha vært psykotisk på tiden for drapet. Han er fremdeles svært syk og innlagt ved sikkerhetsavdelingen på Dikemark sykehus. (NTB)

 • Full enighet om utilregnelighet før Vollen-gjenåpning

  Åtte år etter at Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept på jobb i 2014, er det nå full enighet om at 15-åringen som gjorde det, må ha vært psykotisk.

  Onsdag starter den gjenåpnede rettssaken etter drapet på barnevernsinstitusjonen i Vollen i Asker. Siden dommen i 2016 har tiltalte byttet juridisk kjønn og tiltales nå som en 23 år gammel mann. Aktoratet og forsvareren er samstemte om at påstanden i den tre dager lange saken vil være overføring til tvungent psykisk helsevern. (NTB)

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no