Hopp til innhold

Ber om tvungent psykisk helsevern

Aktor har lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern for 23-åringen som tok livet av en nattevakt på en barnevernsinstitusjon i Asker i 2014.

Mannens forsvarer Cecilie Nakstad ber om det samme.

Sosionom Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept da hun passet på en 15 år gammel beboer.

Retten mente den gang at beboeren var tilregnelig og dommen ble forvaring i ni år.

Da drapet ble begått, var han en 15 år gammel jente. Siden den gang har han skiftet juridisk kjønn og omtales i dag som mann.

Tidligere i år gjennomførte nye sakkyndige en undersøkelse av mannen. De mener han var psykotisk da drapet ble begått. Da kan han være for syk til å kunne straffes.

På bakgrunn av rapporten bestemte Gjenopptakelseskommisjonen at saken skulle gjenåpnes. Den nye rettssaken har de siste tre dagene gått for Eidsivating lagmannsrett.