Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto barnevern
Foto: Scanpix/Illustrasjonsfoto / SCANPIX

Barnevern

Oppsummert

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har 15 ganger felt norske myndigheter for brudd på menneskerettighetene i en barnevernssak. Siden 2015 har EMD tatt inn over 40 barnevernssaker mot Norge,

 • Flere lovbrudd avdekket etter tilsyn av barnevern i Bodø og Tromsø

  I to ferske tilsynsrapporter konkluderer Statsforvalteren at barnevernstjenesten i Bodø og og i Tromsø ikke følger opp barn i fosterhjem godt nok.
  Tilsyn er utført for barnevernstjenesten for Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Rødøy, Røst, Steigen, Værøy og Tromsø kommune.

  «Barneverntjenesten besøker ikke fosterhjemmene så ofte som nødvendig, med den følge at fosterbarn under omsorg ikke sikres nødvendig oppfølging og hjelp, også i kritiske faser», heter det i konklusjonen til Statsforvalteren i Nordland.

  Videre påpekes det mangler i dokumentasjon og internkontroll, og at barneverntjenesten ikke har sikre tall for hvor mange fosterbarn de har ansvar for.

  Samlet skriver statsforvalteren at barneverntjenesten i Bodø kommune har brutt barnevernsloven § 8-3 og § 1-7 og kommuneloven § 25-1.

  Det samme påpekes av Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som har ført tilsyn i Tromsø kommune.

  «Barneverntjenesten har ikke gjennomført det antall oppfølgingsbesøk i alle fosterhjemmene som kreves etter lov og forskrift», står det i rapporten.

  Dette er, ifølge rapporten, brudd på barnevernsloven §§ 1-4, 1-7, 8-3 fjerde ledd, 12-4, forskrift om medvirkning og tillitsperson §§ 7 og 12, forskrift om fosterhjem § 7 tredje ledd og kommuneloven § 25-1.

 • Statsforvalteren åpner tilsyn i barnevernssak i Steinkjer

  Statsforvalteren i Trøndelag åpner tilsynssak etter at ansatte i barnevernstjenesten i Steinkjer chattet om en families journalopplysninger på Messenger-appen.

  Chattingen skjedde fra oktober 2022 til mai 2023, skriver Steinkjer24.

  De ansatte i barnevernstjenesten skrev på Facebooks Messenger-app om en familie som var under barnevernstiltak. I meldingene kom det fram detaljerte og sensitive opplysninger, og de ansatte diskuterte både foreldrenes og barnas helse, atferd og handlinger.

  Statsforvalteren har bedt barnevernstjenesten om en redegjørelse.

  Oppvekstsjef Kenneth Arntzen i Steinkjer kommune skriver i en epost til Steinkjer24 at på generelt grunnlag skal ikke Facebook/Messenger benyttes som kommunikasjonsplattform i enkeltsaker. Hvis kommunen får opplysninger om dette så skal de undersøke og håndtere saken, skriver han.

  (NTB)

 • – Sammenslåing innen barnevern er bra

  Det har vært en fordel med sammenslåing av barnevernstjenesten i Gausdal og Øyer.

  Det sier barnevernsleder Nina Hjelmstad til Gudbrandsdølen Dagningen.

  1. januar 2021 ble barnevernstjenesten i de to kommunen slått sammen.

  Hjelmstad sier at det er blitt et større faglig fellesskap og mindre utskiftninger i staben enn det som er vanlig ellers i barnevernet.

  Samtidig peker hun også på utfordringen med at det er et større geografisk område med to kommuner.

 • Barnevernsbarn som ble utsatt for meldingssvikt risikerer langsiktige konsekvenser

  I en rapport fra Barne- og familiedirektoratet kommer det fram at barna som ble utsatt for meldingssvikt fra barnevernet, risikerer langsiktige konsekvenser.

  I mai ble det avdekket en teknisk feil som førte til at bekymringsmeldinger i noen tilfeller ikke ble registrert riktig og dermed ikke ble fanget opp av den kommunale barnevernstjenesten.

  22 kommuner er berørt, og 63 bekymringsmeldinger er registrert tapt.

  Kommunene har lyktes med å gjenfinne informasjon fra flere av meldingene, men ikke alle.

  Det er særlig barnevernstjenesten i Kristiansand-regionen og i Bergen som skiller seg ut med mange meldinger som ikke ble registrert.

  (NTB)

 • Ny tilsynssak etter at 18-åring døydde på barnevernsinstitusjon

  Statsforvaltaren i Vestland har oppretta tilsynssak mot fleire avdelingar i Helse Bergen etter at Jennifer Kjoberg (18) døydde på ein barnevernsinstitusjon i august.

  Ein del av granskinga er kva slags oppfølging Kjoberg fekk av helsetenestene i kommunen før ho døydde, fortel assisterande fylkeslege Jana Midelfart-Hoff til NRK.

  – Dette er ei djupt tragisk sak. Derfor er det viktig for oss og også for samfunnet, tenker eg, at vi går grundig inn i den og prøvar å jobbe så samvitsfullt som vi kan.

  Kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander, seier at dei forstår at ein ønsker eit breitt tilsyn i saka.

  – Vi vil gjennomgå alle fakta og gjere dei tilgjengelege for Statsforvaltaren.

  Det finst allereie tilsynssaker mot institusjonen der dødsfallet skjedde i Bergen, og mot Hardanger barnevern. Sistnemnde er det kommunale barnevernet i Kjoberg si heimkommune.

  Det er ifølge politiet ikkje noko mistanke om at den avdøde har blitt utsett for noko kriminelt, men Vest politidistrikt har oppretta ei undersøkingssak etter at dødsfallet skjedde. Saka blir også etterforska av Bergen sør politidistrikt.

  Det var BA som meldte om utviklinga først.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no