Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto barnevern
Foto: Scanpix/Illustrasjonsfoto / SCANPIX

Barnevern

Oppsummert

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har 15 ganger felt norske myndigheter for brudd på menneskerettighetene i en barnevernssak. Siden 2015 har EMD tatt inn over 40 barnevernssaker mot Norge,

 • Barneombudet krever færre flyttinger i barnevernet

  Barneombud Inga Bejer Engh sier at altfor mange barn får ustabil omsorg i fosterhjem og på institusjon med mange og gjentatte flyttinger. – Det er veldig alvorlig, sier hun.

  Engh mener det må til en endring i barnevernet. Ifølge barnevernloven har barn under offentlig omsorg krav på en stabil og trygg barndom. Hun sier det er helt avgjørende at det første fosterhjemmet et barn kommer til, får den aller beste hjelpa og veiledninga fra barnevernet.

  – I de få tilfellene hvor man må flytte barnet, så må man sørge for at det er siste utvei. Alt annet må være prøvd. Det er ikke tilfellet i dag, sier barneombudet.

 • Brot i forhandlingane i barne- og ungdomsvernetenesta

  NHO og Parat braut forhandlingane om «536-avtalen» måndag kveld. Avtalen omfattar fleire private omsorgsverksemder, inkludert barnevern, rusomsorg og psykiatri.

  Kjernen i konflikten handlar om at NHO ikkje vil likestille private og offentlege omsorgsverksemder når det kjem til ulempebetaling.

  Parat seier til NTB at dei no vurderer å gå til streik for å få gjennomslag for kravet om likestilling av verksemdene.

 • Barn kan ha fått i seg narko

  Like før helga ble to små barn fraktet til legevakta i Trondheim med febersymptomer. Senere prøver viser at i alle fall den ene av de to har fått i seg et narkotikum - mest sannsynlig kokain. Det var foreldrene som fraktet barna til St.Olavs, og en av dem har status som mistenkt i saken. Vedkommendes bolig er ransaket, og det ble funnet stoff som nå er til undersøkelse for å sjekke om det virkelig er narkotika. Barnevernet er koblet inn i saken, skriver Nidaros.

  Legevakta Trondheim
  Foto: Bertil Lernæs
 • Lite forbedring av dokumentasjonen i barnevernet

  I 2017 startet Barne- og familiedepartement arbeidet for å forbedre kompetansen i det kommunale barnevernet.

  – Vår nye undersøkelse viser lite forbedring når det kommer til dokumentasjon av barnevernets vurderinger og begrunnelser, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

  Det varierer om barneverntjenestene har tilstrekkelig internkontroll. Ved mangelfull internkontroll vil det være vanskelig å avdekke feil og mangler i dokumentasjonen, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.

  – Barne- og familiedepartementet har ikke sikret at tiltakene har ført til større forbedringer så langt. Departementet har ikke hatt nok oppmerksomhet på hvordan kunnskapen skal tas i bruk ute i barnevernstjenestene. Det er kritikkverdig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

 • Dom i Vollen-saken er klar

  23-åringen som i 2014 tok livet av en nattevakt på en barnevernsinstitusjon i Asker, blir overført til tvungent psykisk helsevern.

  Det har Eidsivating lagmannsrett nå avgjort.

  Kjennelsen er i tråd med både aktor og forsvarers påstand.

  Da drapet ble begått, var han en 15 år gammel jente, men siden den gang har han skiftet juridisk kjønn og omtales i dag som mann.

  Retten konkluderte i 2016 med at han var tilregnelig og han ble dømt til forvaring i ni år.

  Men tidligere i år ble saken gjenåpnet fordi nye sakkyndige mener han var psykotisk på drapstidspunktet.

  Lagmannsretten har nå konkludert med at han var for syk til å kunne straffes.

  23-åringens advokat, Cecilie Nakstad, er ikke overrasket.

  – Jeg stadfester at retten er enig med meg i at min klient sannsynligvis har vært schizofren syk siden 11 års alder, var det under drapet og er det fremdeles. I tillegg har retten lagt til grunn at det også er sannsynlig at min klient har blitt feilbehandlet i en årrekke og fortsatt blir det, sier hun til NRK.

  Statsadvokat Erik Førde mener dette er en sak til ettertanke.

  – Vi fikk klare råd fra sakkyndige i forrige runde. De fulgte både påtalemyndigheten og retten. Nå har vi fått noen andre råd. De har vi tatt til oss og følger dem. Slik at det er klart at det er blitt forskjellig resultat.

  – Men dette har vært en vanskelig sak for alle å håndtere. Ikke minst for de sakkyndige som skal gi påtalemyndigheten og retten veiledning, sier Førde.

  Amund Gillebo er bror til kvinnen som ble drept. Han sier dommen ble som forventet.

  – Retten la, som aktor la opp til, stor vekt på vurderingene fra de nye sakkyndige. Vi må nå stole på at helsevesenet gjør gode og trygge vurderinger overfor domfelte framover.

  Sosionom Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble kvalt og knivstukket til sammen 21 ganger da hun alene passet på 15-åringen natt til tirsdag 28. oktober 2014.

  Drapet skjedde på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Asker.

  Anna Kristin Gillebo Backlund (innfelt) ble drept på institusjonen Små Enheter i Asker i 2014
  Foto: Terje Pedersen / Privat / NTB scanpix

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no