Hopp til innhold

Små Enheter får bot etter Vollen-drapet

Statsadvokaten har ilagt Små Enheter en foretaksbot på 200.000 kroner etter drapet på miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund i 2014. Familien er svært skuffet.

Kvinne drept i Asker

Små Enheter skulle hatt en egen skriftlig instruks for nattevaktens arbeid, mener statsadvokaten.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Det var natt til tirsdag 28. oktober 2014, at en 15 år gammel jente tok livet av Gillebo Backlund (30) på barnevernsinstitusjonen på Vollen i Asker. Backlund var alene med den 15 år gamle jenta da drapet skjedde. Jenta ble kjent tilregnelig i retten, og dømt til ni års forvaring for drapet.

Både Arbeidstilsynet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, samt tingretten og lagmannsretten i straffesaken, har påpekt brudd på arbeidsmiljøloven hos Små Enheter.

Først i april 2017 ble etterforskningen mot institusjonen oversendt statsadvokaten for påtalemessig avgjørelse.

Henlagt deler av siktelsen

Statsadvokaten mener Små Enheter har gjort det arbeidsmiljøloven krever for å forebygge vold fra beboerens side, gjennom en tverrfaglig kartlegging av risiko for vold og gjennom tiltak Små Enheter iverksatte.

Denne delen av siktelsen er derfor henlagt.

Imidlertid har statsadvokaten kommet fram til at virksomheten skulle hatt en egen skriftlig instruks for nattevaktens arbeid, og mener det derfor bør gis et forelegg for denne unnlatelsen.

Vedtar boten

Siden drapet har selskapet Små Enheter blitt kjøpt av den internasjonale aktøren Unicare. Konsernsjef Tom Tidemann i Unicare sier Små Enheter vil vedta boten og at avvikene som ble funnet er blitt rettet opp i.

– Lærdommen fra dette er delt med både offentlige og private aktører. Vi har også lagt ned den aktuelle avdelingen i Vollen og flyttet den til et bedre geografisk sted, med lokaler vi ser som bedre egnet, sier Tidemann.

Familien er veldig skuffet

Amund Gillebo

Amund Gillebo, broren til drepte Anna Kristin Gillebo Backlund, mener at det lovbruddet statsadvokaten viser til ikke er dekkende for hele saken.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

– Vi hadde en klar forventning om at Små Enheter skulle få en reaksjon for lovbrudd, men avgjørelsen og størrelsen på denne boten er vi på ingen måte fornøyd med, sier Amund Gillebo, broren til drepte Anna Kristin Gillebo Backlund.

Han mener det er flere brudd som politiet har pekt på, som kom frem under drapssaken. Dette burde fått en konsekvens for avgjørelsen og straffereaksjonen mot Små Enheter.

– Vi mener Små Enheter kunne og burde gjort mer for å forhindre at dette kunne skje, og en reaksjon på 200 tusen er så godt som ingenting føler vi, sier Amund Gillebo.

Nå skal familien sammen med sin bistandsadvokat vurdere om de vil klage avgjørelsen inn til Riksadvokaten.

Anna Kristin Gillebo Backlund

Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept av den 15 år gamle jenta hun behandlet på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Asker 28. oktober 2014.

Foto: Kristine Hirsti/Privat / NRK/