Hopp til innhold
WHO sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus
Foto: AFP / AFP

Verdens helseorganisasjon WHO

 • WHO vil flytte Moskva-kontoret til København

  Det er flertall blant medlemslandene i Verdens helseorganisasjon (WHO) for å flytte organisasjonens kontor fra Moskva til København. 80 medlemsland stemte for, mens åtte land stemte mot sammen med Russland. Blant dem var Nord-Korea, Kina og Belarus. 52 land avsto fra å stemme. Det skriver The Guardian.

  Russlands deltagelse i FN-organisasjonen har vært kontroversiell siden landet invaderte Ukraina i februar 2022.

 • WHO fordømmer russiske angrep på Ukrainas helseinfrastruktur

  Verdens helseorganisasjon (WHO) fordømmer med stort flertall Russlands invasjon av Ukraina og angrep på landets helsesystem. Med 80 mot ni stemmer krevde medlemslandene onsdag at Russland straks slutter å angripe blant annet sykehus. Blant dem som stemte imot, var Kina, Nord-Korea, Cuba, Belarus, Syria og Algerie. 52 land avsto fra å stemme.

  I resolusjonen uttrykkes det sterk bekymring for helsekrisen i Ukraina og situasjonen i land som har tatt imot mange flyktninger. Det uttrykkes også bekymring for risikoen for biologiske, radiologiske og kjemiske konsekvenser av krigen, og for situasjonen for matsikkerhet i verden som følge av krigen.

  (NTB)

 • WHO sliter med å dekke økende behov for hjelp

  Stadig flere helsekriser i verden, fra covid-19-pandemien til kolerautbrudd, gjør at Verdens helseorganisasjon nå er overbelastet, sier rådgiver. Ifølge professor Walid Ammar, som leder en komité som overvåker WHOs kriseinnsats, mangler organisasjonen nå både penger og ansatte for å kunne dekke de økende behovene.

  I årets tre første måneder bisto WHO i 53 kriser, blant dem jordskjelvene i Tyrkia og Syria og flommen i Pakistan i en rapport. Klimaendringer har ført til mer ekstremvær, som ofte får til dels store helsemessige følger, påpekes det videre. Bare 53 prosent av WHOs budsjett for 2022 og 2023 er finansiert, og organisasjonen ber nå om mer stabil støtte fra medlemslandene. Mandag ble medlemslandene enige om å øke sine obligatoriske bidrag til WHO med 20 prosent.

  (NTB)

 • WHO: Arbeidet med å redusere mor-barn-dødelighet har stoppet opp

  Nær 4,5 millioner gravide, fødende eller nyfødte dør hvert år. Arbeidet for å redusere dødeligheten har stått stille siden 2015, ifølge WHO.

  Siden 2015 har årlig 290.000 gravide eller fødende kvinner dødd, det har vært 1,9 millioner dødfødsler og 2,3 millioner dødsfall blant nyfødte, viser Verdens helseorganisasjons (WHO) rapport.

  Årsakene til dødsfallene hadde stort sett vært mulige å forhindre eller behandle dersom den riktige helsehjelpen var til stede, opplyser WHO.

  I 2014 støttet over 190 land en plan for å få ned dødsfallene. Det ble utformet globale målsettinger som å redusere dødeligheten til under 70 per 100.000 fødsler innen 2030. Over 60 land vil trolig ikke nå disse målene.

  (NTB)

 • Forventar sjukdomsutbrot i Sudan

  Verdsorganisasjonen for helse (WHO) reknar med stigande dødstal i Sudan grunna sjukdomsutbrot og mangelen på fungerande helsehjelp.

  Generalsekretær Tedros Ghebreyesus seier onsdag at kring 16 prosent av helsetenestene i hovudstaden Khartoum er i drift.

  – På toppen av dødstala som fylgje av kampane forventar vi mange fleire dødsfall som fylgje av sjukdomsutbrot, lite fungerande helsehjelp, manglande vaksinering og dårleg tilgang på mat og drikke, seier han.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no