Vy tog
Foto: Roy Pettersen / NRK

Tog og jernbane

Oppsummert

I nær 200 år har togtrafikk på jernbane vært et viktig transportmiddel for mennesker og gods. Norges jernbanenett er på 4208 km (2017). Den samlede lengde av verdens jernbaner var i 2015 beregnet til drøyt 1 millioner km. (SNL)

 • Kort frist for Vålerenga-beboere

  Bane Nor utsetter bygging av nye togspor i Gamle Oslo i fem år. Likevel får beboerne i husene som må rives på Vålerenga bare tre ukers frist til å takke ja til tilbudet om kjøp.

  Flere beboere mener at dette er urimelig kort, blant annet fordi klagene fra dem som mener at byggevedtaket er ulovlig ennå ikke er behandlet av Statsforvalteren.

  – De burde i hvert fall ha ventet til vi vet om vedtaket er gyldig eller ikke, sier beboer Mirjam Berg Abrahamsen (bildet).

  Hun sier også at tilbudet er for dårlig og at det burde vært tid til å få en tredjepart til å vurdere det.

  Prosjektdirektør Bettina Sandvin i Bane Nor sier at tilbudet er et ekstratilbud og at det uansett blir en vanlig prosess med grunnerverv senere, altså at Bane Nor sikrer seg de arealene de trenger, trolig fra 2023.

  – Det er mange som ønsker en avklaring, og derfor har vi bestemt oss for å gi et tilbud nå, sier.

  Mirjam Abrahamsen, beboer på Hylla på Vålerenga
  Foto: Anders Fehn / NRK
 • Avlyser anbudet for togstrekninger

  Regjeringen varsler at anbudet for togstrekninger på Østlandet blir avlyst. Det åpner opp for at Vy kan få strekningene uten konkurranse, melder NTB.

  – Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle, og har som mål å gi passasjerene et bedre togtilbud slik at flere velger å reise miljøvennlig med jernbanen. Vi mener tydelig statlig styring vil være best for å utnytte den begrensede kapasiteten på jernbanen i hovedstadsområdet. Vi har derfor bedt Jernbanedirektoratet om å avlyse den pågående konkurransen om trafikkpakke 4 på Østlandet og ikke gå videre med trafikkpakke 5, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

  Mens resten av togstrekningene i Norge er konkurranseansatt, vil dette dermed ikke skje på Østlandet. Planen var en anbudskonkurranse i to deler om Vys strekninger, skriver NTB.

 • Regjeringa avlyser toganbud

  Regjeringa avlyser konkurransen om togtilbudet på Østlandet. Det melder regjeringa i en pressemelding.

  Dermed blir ikke persontrafikken på blant annet Østfoldbanen, Gjøvikbanen og InterCity lagt ut på anbud. På flere av strekningene var konkurransen alt i gang, men det avlyses.

  De eksisterende avtalene med Go-Ahead Nordic, SJ Norge og Vy Tog ligger fast, skriver de.

 • Vil møte regjeringen om togkonflikt

  Oslos byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) ber om et møte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) for å drøfte konflikten rundt jernbaneutbyggingen i Gamle Oslo.

  Marcussen viser til det hun kaller sjokkmeldingen fra Bane Nor om at utbyggingen av nye togspor er utsatt i fem år, til tross for at Bane Nor krevde hastebehandling av Oslo kommune.

  - Hastebehandlingen innebar lite rom for å søke løsninger som ivaretar sterkt berørte beboere og skolebarn i Bydel Gamle Oslo på best mulig måte, skriver Marcussen.

  Hun vil at Nygård, som er politisk ansvarlig for Bane Nor, bidrar til å få bedre løsninger på plass i venteperioden.

  Nytt dobbeltspor vil bedre togkapasiteten i Oslo-området, men gjøre at et verneverdig trehusmiljø på Vålerenga må rives. Nærmiljøet krever lokk over togsporene.

  Hylla, Enebakkveien, Vålerenga
  Foto: Anders Fehn / NRK

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no