Hopp til innhold

Nye regiontog kan bli toetasjes – men det vil ta tid

Tog med to etasjer kan være løsningen på overfylte tog på Østlandet. Pendlerforening mener det haster å få fortgang i prosjektet.

SJ regionaltåg, en solig vårdag

Sverige har hatt dobbeltdekkere siden 2005. Innen 2031 kan tog med to etasjer også bli en realitet i Norge.

Foto: Stefan Nilsson/SJ

Forsinkelser, lange køer og fulle tog. Det har ikke vært enkelt å pendle med tog på Østlandet de siste årene.

For å bedre kapasiteten er toetasjes tog blitt sett på som en mulig løsning. Togene har plass til langt flere passasjerer, og vil gi ca. 40 prosent flere seter i vognene.

Men det er lettere sagt enn gjort, skal vi tolke uttalelser fra Norske tog.

Tidligst om syv år

Tog med to etasjer ligger nå inne i forslaget til Nasjonal transportplan.

Regjeringen vil bruke 5,9 milliarder kroner på toetasjes tog for å øke kapasiteten på regiontogene på Østlandet.

Det er plass til langt flere passasjerer i toetasjes tog. I Sverige ser togene med to etasjer ut slik.

Det er plass til langt flere passasjerer i toetasjes tog. I Tyskland ser togene med to etasjer ut slik.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Kjell-Arthur Abrahamsen sier det vil ta tid selv om forslaget blir vedtatt. Han er Materielldirektør i Norske tog.

– Det er bestandig en lang vei å gå for å anskaffe tog. Vi setter pris på at dette blir avklart så raskt som mulig, sånn at vi kommer i gang. Skal vi anskaffe nye toetasjes tog, så er det viktig å starte raskt, sier Abrahamsen.

NORSKE TOG; materielldirektør i Norske Tog, Kjell-Arthur Abrahamsen

Materielldirektør i Norske tog, Kjell-Arthur Abrahamsen.

Foto: Norske Tog

Han anslår at dobbeltdekkere tidligst kan være på plass om sju år, men da må alt gå på skinner.

De aktuelle områdene som vurderes for toetasjes tog er alle regiontog på Østlandet.

Det vil si alle linjene som har en R foran linjenummer. Klikk her for en høyoppløselig versjon av kartet:

Illustrasjonen viser jernbanenettet i Osloregionen.
Illustrasjon: Bane Nor

Ingen tid å miste, mener pendlerforening

Én av de som har sett seg lei av fulle tog er leder av Pendlerforeningen i Indre Østfold, Ronny Aukrust. Han viser til erfaringer fra Sverige og andre Europeiske land med toetasjes tog.

– Tilbakemeldinger derfra er at de reisende er veldig fornøyd med den type løsning. Det er flere sitteplasser og bedre utnyttelse. Det går også relativt raskt å både tømme og fylle tog.

Han mener det har vært mye snakk og lite handling for å få toetasjes tog i drift.

Ronny Aukrust. Leder av Pendlerforeningen i Indre Østfold 
Han er også leder av Indre Østfold Arbeiderparti

Ronny Aukrust er selv pendler, og leder av Pendlerforeningen i Indre Østfold.

Foto: privat

– Det må være mulig å få litt fortgang i dette. Vi har egentlig ingen tid å miste. Vi trenger den økte kapasiteten allerede i dag, slik at man kan komme fort i gang med å få dette gjennomført og innført, og bestilt – ikke minst, sier Aukrust.

For ordens skyld: Aukrust er togpendler, men også leder av Indre Østfold Arbeiderparti.

Les også Åpning av dobbeltspor gjennom Moss utsettes til 2030

Dobbelspor jernbane Moss

Hva gir best tilbud til de reisende?

Det er Norske tog som anskaffer, eier og forvalter persontogmateriell i Norge. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet.

Men når det gjelder jernbane er rekken av aktører ganske så lang.

Høsten 2023 ble det kjent at Jernbanedirektoratet anbefaler toetasjes tog på Østlandet.

I juni leverte de et notat til Samferdselsdepartementet som underbygger datagrunnlaget for anbefalingen. Deretter er det opp til regjering og storting å ta den videre beslutning om veien videre.

Vestby stasjon

Togkaos er noe reisende på Østlandet stadig opplever.

Foto: Marie Peyre

Norske tog mener det er viktig å bruke noe mer tid på å avklare om det er toetasjes tog som er det beste alternativet.

– Vi i Norske tog er mest opptatt av å løse selve oppdraget, og det er at vi ønsker økt kapasitet på Østlandet. For vi ser at det blir flere og flere passasjerer, sier Abrahamsen.

Han skisserer flere punkter som må avklares.

  • Hva slags ruteplan skal togene kjøre.
  • Hvordan passer dette inn med akselerasjon og bremseeffekt.
  • Hvor fort kan passasjerene komme seg av og på tog med to etasjer.

Les også Stappfulle tog – pendlarar meiner at Vy må skjerpe seg

Halvt togsett

Skal uansett kjøpe inn nye tog

Det er flere kjøretøy som skal utrangeres i perioden 2031–2035.

Når disse skal erstattes kan dobbeltdekkere være aktuelt.

Nå er toetasjes tog i fasen konseptutvalgutredning (KVU).

Materielldirektør i Norske tog mener utredningen vil gi dem kontroll på alle infrastrukturtiltak og et svar på om tog med to etasjer faktisk løser problemene for pendlerne på Østlandet.

– Er svaret toetasjes tog, så vil jo det gå videre i forprosjektfasen, sier Abrahamsen.

Et toetasjes tog fra SJ avbildet i sommerlandskap.

Regiontogene på Østlandet vurderes for toetasjes tog

Foto: SJ, Statens Järnvägar