Hopp til innhold
Mann skutt og drept ved Vaterlandsparken på Grønland i Oslo
Foto: Javad Parsa / NTB

Kriminalstatistikk

Oppsummert

Politidirektoratet offentliggjør statistikk for anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling. I 2022 ble det registert nedgang i ungdomskriminaliteten i Oslo politidistrikt.

 • Innbruddene øker etter pandemien


  Vi er mindre på hjemmekontor etter at pandemien er over, samtidig som at grensene i Europa er åpnet for normal ferdsel. Den kombinasjonen får konsekvenser.

  Tall fra Finans Norge, som NRK har fått tilgang til, viser en kraftig økning i innbrudd, både i boliger og hytter. I 2021 ble det meldt 29.000 innbrudd i fjor økte tallet til 38.000.

  Folk opplever at både filleryer og vedstabler forsvinner, men det er de små, dyre gjenstandene som frister mest, forteller kommunikasjonssjef i If forsikring, Sigmund Clementz.

 • Nedgang i ungdomskriminaliteten i Oslo

  Talet på barn og unge mellom 10-17 år som blir melde for meir enn fire lovbrot i Oslo, Asker og Bærum held fram med å falle. Det viser Oslo politidistrikt sin 2022-statistikk som blei lagt fram i dag.

  – Det auka jamt og trutt fram mot pandemien, før det kom ein betydeleg nedgang. Det spesielle er at det no held fram med å falle, seier Rune Solberg Swahn, leiar av felles eining for førebygging.

  Politiet opplyser at det i toppåret 2019 var 224 ungdomar som blei melde til politiet for minst fire lovbrot. I 2022 sokk det til 134, ytterlegare ned 20 frå 2021.

  – Erfaringstal tilseier at nedgangen dei to siste åra utgjer 100 potensielle offer som har sloppe å bli utsett for alvorleg kriminalitet, seier Swahn.

  For 10-17-åringar var det i 2022 samanlikna med dei tre åra før pandemien prosentvis nedgang i talet på seksuallovbrot (-23,9), skadeverk (-23,7), vinningskriminalitet (-16,9), vald (-8,2) og narkotikasaker (-68,5). For to typar lovbrot har det vore auke: trafikklovbrot (71,3) og økonomisaker (48,6).

  Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) meiner utviklinga er positiv.

  – Ungdomane våre skal jo vere i skule eller jobb, og ikkje i kriminelle miljø. Om pilene byrjar å peike i riktig retning, så er det bra, seier han.

  I 2022 blei totalt 1662 ulike personar i alderen 10-17 år melde til politiet for lovbrot i Oslo politidistrikt. Det er ein nedgang på 5 prosent frå 2021.

  Presisering: I den opphavlege meldinga stod det at talet på melde lovbrot held fram med å søkke. Det riktige er at nedgangen som held fram etter pandemien er for barn og unge med meir enn fire lovbrot.

 • Stadig flere dyre sykler stjeles

  Det ble utbetalt erstatning for forsikringsmeldte sykkeltyverier for rekordsummen 155 millioner kroner i fjor. Det skyldes at flere dyre sykler blir stjålet.

  – Vi kan se av gjennomsnittserstatningene at tyvene går etter det aller beste. Erstatningene etter sykkeltyveri er snart like høye som erstatningene etter alt som har med biltyverier å gjøre, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge i en pressemelding.

  Økningen i utbetalte erstatninger tilsvarer 19 prosent sammenlignet med året før.

  Gjennomsnittserstatningen er på nesten 10.500 kroner og har ifølge Finans Norge aldri vært høyere. Det skyldes en standardheving av den norske sykkelparken. Det at stadig flere nordmenn skaffer seg elsykkel, trekker også opp erstatningene.

  – Samtidig er mørketallene store. For ikke alle melder sykkelen stjålet til politi eller forsikringsselskap, sier Neverdal. (NTB)

 • Én av tre nordmenn utsatt for lovbrudd

  En av tre nordmenn oppgir at de ble utsatt for et lovbrudd i 2020. Flesteparten av disse har opplevd tyveri, innbrudd eller ran.

  Tallene framkommer i Nasjonal trygghetsrapport som blir lagt fram torsdag.

  Unge var mer utsatte enn eldre. Nesten 60 prosent av personer yngre enn 20 år ble utsatt for minst én form for lovbrudd i 2020. Den samme andelen blant de over 65 var rett under 20 prosent.

  Menn var mer utsatt for tyveri, ran og innbrudd, mens kvinner var mer utsatt for seksuell vold og trusler.

  Andelen som oppgir at de ble utsatt for hatkriminalitet er 3,8 prosent. Dette er langt høyere enn det som er registrert anmeldt i offentlige registre. Trusler og trakassering er hatkriminaliteten flest oppga å ha blitt utsatt for.

  Hele 38 prosent av personer med innvandringsbakgrunn oppga at truslene og/eller trakasseringen var hatkriminalitet. Også personer med nedsatt funksjonsevne og homofile, lesbiske eller bifile

  Trygghetsrapporten viser også at befolkningen generelt sett har høy tillit til politiet, rettsvesenet, og helsevesenet.

 • Nedgang i anmeldte lovbrudd

  Ved utgangen av august var det anmeldt 182.076 lovbrudd.

  Det er en nedgang på 7,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser politiet.

  Andelen saker som ble oppklart i samme periode, ligger på 50 prosent, noe som er nærmest identisk sammenlignet med 2020, viser en rapport fra politiet.

Sending med pressekonferanse om kriminalitetsutviklingen 2017.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no