Hopp til innhold

– Enorm økning i anmeldte overgrep

Hver tredje anmeldelse for seksuallovbrudd i fjor gjaldt seksuelle overgrep mot barn, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Odd Reidar Humlegård

Politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Politidirektoratet offentliggjør onsdag statistikken for anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling i 2017.

Tallene viser at hver tredje anmeldelse i kategorien seksuallovbrudd gjelder seksuelle overgrep mot barn, totalt cirka 8000 anmeldelser.

– Det er en enorm økning. Det skyldes delvis avdekning av mørketall, og fordi det har en større spredning, særlig i nettrelaterte saker. De involverer mange personer og har pågått i mange år, sier Humlegård.

Han viser blant annet til Tysfjordsaken og Dark Room-saken, som økte gradvis i omfang.

I Vest politidistrikt har anmeldelser for overgrep mot barn under 14 år økt med 132 prosent fra 2016 til 2017.

På landsbasis har antall anmeldelser for overgrep mot barn i alderen 14-16 år økt med 182,3 prosent siden 2013. Anmeldelser av overgrep mot barn under 14 år har økt med 73,1 prosent i samme periode.

Nedgang i annen kriminalitet

Den totale nedgangen i antall anmeldte lovbrudd fortsetter nedgangen for femte år på rad.

– Fra 2013 til i fjor er det nedgang i registrert kriminalitet på 70.000 saker. Det er veldig mye. Tendensen ser vi også i andre land vi sammenligner oss med. Det er vinningskriminaliteten som særlig går ned, sier Humlegård.

Hver fjerde straffesak i Norge tilhører Oslo politidistrikt.

Humlegård trekker frem grovt tyveri fra boliger og ran som kategorier som har gått kraftig ned de siste årene, henholdsvis 40 og 55 prosent siden 2013.

SSB kunne i 2016 melde om det laveste kriminalitetsnivået på 24 år, med 336.500 anmeldte lovbrudd.

I 2017 ble 52,6 prosent av alle påtaleavgjorte lovbrudd oppklart. Det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra 2016, men en økning på 2,2 prosentpoeng sammenlignet med 2013.

Økt tillit

For tredje år på rad stiger tilliten til politiet. Andelen som sier de har høy tillit til politiet har økt fra 81 prosent i 2016 til 83 prosent i fjor.

– Det er høy tillit sammenliknet med samme land. Her ligger det mye hardt arbeid bak, sier Humlegård.

95 prosent sier de føler seg trygge der de bor og ferdes.

– Der de ikke føler seg trygge, er på nettet. Det er mye nettkriminalitet, og det øker sterkt. Da må politiet følge med. Svindel, bedrageri, trusler, mobbing. Der er det en stor økning i antall saker, sier Humlegård.

Det er også der politiet har lavest tillit til politiet i å etterforske slike saker.

Kripos får senter for nettkriminalitet

I løpet av året starter etableringen av et nasjonalt cyberkriminalitetssenter hos Kripos. Ifølge Humlegård skal man innen 3-4 år ha et nasjonalt senter med 200 medarbeidere som skal bistå politidistriktene.

– Dette kommer ikke til å gå over. Det blir mer komplekst og vanskeligere, sier han.

– Kriminaliteten går ned, og politiet er kraftig styrket de siste årene. Vi er bedre rustet til å håndtere kriminaliteten som er. Likevel går vi inn i en fremtid der kriminaliteten flytter seg fra gata til data. Vi er nødt til å tenke nytt for å ta de kriminelle, sier justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger