SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Eid:

Forretningsfamilien Totland

Den føretaksame Totland-familien på Bryggja har ætterøtene sine frå garden Berge i Stårheimsdalen.

Publisert 15.08.2006 14:21.

Medan syskenbarnet Ole M. Totland (sjå Pelsdyrpionér Ole M. Totland) vart ein pionér innan norsk pelsdyravl, reiste brørne Gabriel Totland og Mons Totland til Nordfjordeid og bygde opp kvar sine forretningar.
Gabriel Totland starta som dampskipsekspeditør på Nordfjordeid i 1892. Den gongen låg dampskipsekspedisjonen på Skårhaug litt ut med nordsida av Eidsfjorden, der det var bygd kai og pakkhus av Johannes W. Skaarhaug. I 1899 vart kai og pakkhus rasert av fjordisen, og etter denne hendinga vart det sett fart i planen om å mudre sandøyra og byggje ny kai i Bugen på nordre Osnes. Då Eids Damkipsbryggje AS opna den nye kaia i 1902, vart Gabriel Totland styrar. Sonen Gudmund Totland tok over som ekspeditør i 1942, og hans son Egil har frå kring 1970 vore styrar.

Bakeri og landhandel

I 1896 overtok brørne Mons og Gabriel Totland ei forretning i Eidsgata etter bakar Johan Abrahamsen Hundeide. Han hadde drive som bakar på Nordfjordeid sidan 1870-talet, og vart Gabriel Totland sin svigerfar. Då brørne Mons og Gabriel tok over, kalla dei forretninga J. Abrahamsens Eftf. – Bakeri og Conditori, Brødrene Totland. I nabobygget deiv dei vanleg landhandel.

Bokhandel

Då bakar Abrahamsen døydde i 1905, vart bakeriet lagt ned, og Gabriel Totland starta Totlands Bokhandel i dei ledige lokala. Ektemaken Anna var dagleg leiar. I 1929 tok sonen Erling Totland over bokhandelen og styrde den til han døydde i 1954. Nett då var forretninga under ombygging og utviding, og eldste dottera Anny Totland på 19 år fekk den krevjande oppgåva å styre butikken. Ho var styrar fram til broren Gunnar Totland tok over som dagleg leiar i 1963, og han gav roret over til sonen Erling Bjørn Totland i 2001.
I 1976 vart Totlands Bokhandel utvida med eit nybygg. Tidleg på 1950-talet dreiv Totlands Bokhandel også ein liten filial med bokutsal i butikklokala til Johans Lothe på Bryggja.

Tønnefabrikk og sementvarer

I 1902 starta Mons Totland Totlands Tøndefabrik i ein bygning som låg mellom Totland-butikkane i Eidsgata og fjorden. Mons dreiv også landhandelen oppe i gata til kring 1913, og i desse butikklokala, som Totland-folket tok over etter hattemakar Andreas K. Henden, dreiv dottera Magna Totland manufaktur- og hatteforretning heilt fram på 1970-talet.
Totlands Tøndefabrik var i drift til fram på 1950-talet. I 1958 starta Mons sin son, Olav Totland, Totlands Sementvarefabrikk AS i desse lokala. Olav hadde også bensinstasjon og drosje, der også ektemaken Aslaug tok sin tørn bak rattet.
I den tidlegare tønnefabrikken heldt sementvarefabrikken til heilt til den vart flytta til nye lokale i industrifeltet Øyane på 1970-talet. I 1971 starta fabrikken produksjon av ferdigbetong. Olav sin son Rune Totland er, i tillegg til å drive advokatpraksis, dagleg leiar av sementvarefabrikken.

MEIR OM EID 
Eid kommune

 
Aviser og media i Eid
Historia i Eid
Industri og næring i Eid
Kjende personar i Eid
Kommunehistoria i Eid
Krigshistoria i Eid
Kyrkjer i Eid
Samferdsle i Eid
Skular i Eid
Verd å sjå i Eid

 
Video frå Eid
Lyd frå Eid
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no