SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Balestrand:

Herskap og hus i Balestrand

Balholm og Kvikne's hotell - kronjuvelen i norsk sveitsarstil. (Foto © Fylkesarkivet)
Balholm og Kvikne's hotell - kronjuvelen i norsk sveitsarstil. (Foto © Fylkesarkivet)

Publisert 31.05.2002 14:53. Oppdatert 17.12.2002 10:24.

Målsnes og Skåsheim som futegardar

Frå kring 1630 til 1650 budde futen i Sogn på Målsnes, og seinare på Skåsheim.

Fute- og offisersgarden Flesje

Ved ei lun bukt omlag 5 kilometer vest for Balestrand ligg eit staseleg herskapshus i to etasjar.

Sorenskrivar- og kapteinsgarden Sande

Dei mest kjende landemerka på garden er kunstmålar Dahls villa ved fjorden og Villa Lorna..

Futegarden Askelund

Den store trebygningen er rekna som ein av dei vakraste embetsmannsgardane på Vestlandet.

Kvikne's hotell

"Kronjuvelen" i norsk sveitserstil. Hotellet har ei spennande historie...

Villa Normann

Kunstmålar Eilert Adelsteen Normann bygde Villa Normann like vest for Balestrand sentrum i 1891, like ved Villa Balderslund.

Hotell Balestrand

- eit mangslunge hus.

Villa Lorna i drakestil.

Drakestilen som nasjonalsymbol

Ein stor del av dei prakfulle villaene som vart bygde i Balestrand kring 1900, er bygde i såkalla "dragestil" - ein norsk variant av "sveitsarstilen".

Villa Balderslund

Bygd i drakestil i 1907, ligg like ved den gamle futegarden Askelund.

Villa Solheim

Villaen ligg ved stranda på Bale.

Villa Kringsjå

Eigedomen er i nyare tid betre kjend som Kringsjå Hotell, og ligg på ei høgd over Balestrand sentrum.

Villa Strandheim

Villa Strandheim er ein av dei største villaene i drakestil i bygda. (Foto: Arild Nybø, NRK)


Villa Norlandheim

Bygd i 1905 av hoffotograf Carl Tietz frå Berlin.

Fleire hus og villaer:
· Sjølyst
· Villa Jotunheimen
· Villa Lorna
· Schiertzhuset
· Cooper-huset
· Bom Bom-huset
· Ungdomshuset i Balestrand
· Emma Pastor Normann-huset
· Kvammens hotell (Bøyum pensjonat)MEIR OM BALESTRAND 
Balestrand kommune

 
Aviser og media i Balestrand
Historia i Balestrand
Industri og næring i Balestrand
Kjende personar i Balestrand
Kommunehistoria i Balestrand
Krigshistoria i Balestrand
Kyrkjer i Balestrand
Samferdsle i Balestrand
Skular i Balestrand
Verd å sjå i Balestrand

 
Lyd frå Balestrand
Video frå Balestrand
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no