SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Krigshistoria i Balestrand


Publisert 04.03.2002 11:03. Oppdatert 23.01.2007 11:17.
LYD OG VIDEO  Lyd Video

Offisersgardar i Balestrand

Ein av gardane på Tjugum vart disponert som "kapteinsgard" for kompanisjefen på slutten av 1600-talet. Seinare var det offisersgard på Flesje.

Ein krakilsk kaptein

Embetsmenn og offiserar som budde kringom på bygdene, kunne ofte vere vrange å ha med å gjere.

1.VERDSKRIG:

Keisar Wilhelm II sitt krigsskip Hohenzollern på Sognefjorden.
Ved utbrotet av første verdskrig låg Keisar Wilhelm II av Tyskland med keisarskipet Hohenzollern og ein stor krigsflåte i Esefjorden. Trass i den spente verdssituasjonen, hadde keisaren lagt ut på si årlege Noregs-reise.
Den 26. juli 1914 letta keisarskipet og dei andre tyske skipa brått anker og stima ut fjorden. To dagar seinare braut den 1. verdskrig ut.
Den tyske prinsen og tronarvingen var då på ferie i Olden (sjå "Krigshistoria i Gloppen"). Han vart i all hast køyrd til Vadheim, der han vart teken ombord i dei tyske krigsskipa før dei vende baugen heim mot Tyskland.
- Sjå elles "Spionar med attentatplanar mot keisaren".

2. VERDSKRIG:

Ved krigsutbrotet 9. april 1940 hadde det norske skipet "Ibis" og det svenske skipet "Liljewalk" søkt ly inst i Esefjorden. Her vart dei oppdaga av tyske fly og bomba. Ingen av skipa vart skadde. Det svenske skipet låg i Esefjorden til juni før det drog.

Defilering under eit stemne for Nasjonal Samling i Balestrand i 1942. (Foto © NRK/Norsk Film)

Kvikne's Hotell som krigshovudkvarter

Ved krigsutbrotet i 1940 vart Sognefjord Sjøforsvarsavsnitt under kommando av kommandørkaptein Evensen oppretta den 12. april med hovudkvarter på Kvikne's Hotell. Nokre veker seinare søkte norske soldatar på flukt tilhald i hotellet, der Marta Kvikne tok godt imot dei.

Bombinga i Esefjorden

Om dei tyske flyåtaka 20. og 26. april.

Soldatherberge på Kvikne's hotell

Dei norske styrkane heldt seg i Balestrand i omlag tre veker. Bygda såg lite til okkupasjonmakta det første krigsåret. I 1941 tilbaud tyskarane seg til å kjøpe Kvikne's Hotell, men Marta Kvikne nekta å gje hotellet frå seg.

Adolf Hitler vitja Sogn

Adolf Hitler (1889-1945) vitja aldri Noreg offisielt, men den 12. april 1934 vitja han Sogn ombord i det tyske krigsskipet "Deutschland".
Adolf Hitler på Sognefjorden i 1934. Balestrand i bakgrunnen. ©John Asmussen

Terboven-festen på Kvikne's

I september 1944 kom sjølvaste Reichskommissar Josef Terboven og politisjefen Rediess til Balestrand saman med ei stor gruppe Gestapo-sjefar for å halde fest på hotellet.

Flymeldepost på Nessane

På Nessane hadde tyskarane ein flymeldepost, som også skulle halde oppsyn med trafikken på Sognefjorden. Oberservasjonsposten var bemanna med 10-12 soldatar, og tyskarane bygde nokre få brakker i bygda. Desse vart seinare brukte til hytter.

Folk frå Balestrand i tysk fangenskap


MEIR OM BALESTRAND 
Balestrand kommune

 
Aviser og media i Balestrand
Historia i Balestrand
Industri og næring i Balestrand
Kjende personar i Balestrand
Kommunehistoria i Balestrand
Krigshistoria i Balestrand
Kyrkjer i Balestrand
Samferdsle i Balestrand
Skular i Balestrand
Verd å sjå i Balestrand

 
Lyd frå Balestrand
Video frå Balestrand
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no