SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Industri og næring i Balestrand

Balholm er kommune- og handelssenter i Balestrand. (Foto: NRK)
Balholm er kommune- og handelssenter i Balestrand. (Foto: NRK)
Omtalane er ordna etter oppstartsår:

Publisert 22.05.2002 14:44. Oppdatert 08.05.2006 10:40.

· Fabrikkar og verkstader i Balestrand

· Handels- og gjestgjevarstader i Balestrand

· Handel og gjestgjevarar på Kvamsøy
· Handel og gjestgjevarar på Tjugum og Holmen

· Landhandlar i Balestrand

· daglegvarebutikkar

· Reiselivsverksemder i Balestrand

· hotell · pensjonat · kaféar · suvenirbutikkar · museum m.m.

ENKELTOMTALER:

Balestrand Sparebank

grunnlagt 1847 som ein av dei første bankane i fylket, under namnet Tjugums Sparebank. Den heldt til på prestegarden på Lunde fram til kring 1910, då den flytta til eit hus i Holmen. I 1920 kjøpe sparebanken Hotell Balestrand, der banken heldt hus til den bygde nytt bygg i 1967. Banken vart i 1988 ein del av Sparebanken Sogn og Fjordane.

Balestrand Branntrygdelag

vart skipa i 1891.

Sogns Jægte-Assuranceforening

vart skipa i 1897 etter opptak av Frik Ellingson Kvamme (f. 1863) frå Kvamsøy. Laget trygda første året i alt 23 jekter, men voks til 125 trygdetakarar kring 1910. Men motoriseringa av frakteflåten gjorde at laget vart avvikla i 1915.

Handels og industrieventyret i Nessane

Utviklinga av industri- og handelsverksemda til Erling Nesse A/S i Nessane er kan hende ei av dei mest spesielle i heile landet.

Urmakar

Arne Thue bygde urmakarforretning ved kaia i Holmen i 1913. Sonen Peter Thue tok over urmakarbutikken i 1953. Då handelshuset Holmatunet vart bygd i 1988, vart den særmerkte, vesle urmarkarbutikken flytta til ny tomt ved sida av Cooper-huset.

"Majorstuen" i Balestrand. (Foto: A. Nybø, NRK)

Balestrand vassverk

vart bygd i 1914 etter opptak frå bergensaren Alfred Martens. (Han var lege og offiser, og bygde Villa "Majorstuen" i 1913 - sjå bilete).

Polarskuta frå Torsnes

- om den mest kjende båten frå båtbyggeriet på Torsnes i 1916.

Fotograf Tietz

Carl Tietz starta ca. 1919 som fotograf i Balestrand. Han kom først til Balestrand som hoff-fotograf for keisar Wilhelm II, og bygde seg hus der i 1905. Sonen tok over i 1934.

Frisør

Gudrun Handal starta frisørsalong i Balestrand i 1935, og frå 1939 og fram til 1942 dreiv ho også salong i Leikanger. Handal hadde 3 tilsette, og hadde mykje å gjere i turistsesongen. Salongen var ein av dei første i fylket som kjøpte inn "høgfjellssol". Det var like etter 2. verdskrig.

Ese-Bygg

Hans Grøneng starta på 1950-talet trelasthandel og byggjevareforretning i Esefjorden. Seinare overtok Ole-Bjørn Ese forretninga under namnet Ese-Bygg.

Bensinstasjon i Holmen

Bjørn Geithus starta bensinstasjon (Esso) i Holmen i 1965, og bygde vaskehall i 1968. I 1976 bygde han også utleigehytter i Habn.

Handelshuset Holmatunet

I tillegg til forretningar har m.a. tannklinikken, likningskontoret, trygdekontoret og div. kommunale kontor og turistkontoret tilhald i Holmatunet i 2002.

Sparebanken Sogn og Fjordane

frå 1988 - sjå Balestrand Sparebank øvst på sida.

MEIR OM BALESTRAND 
Balestrand kommune

 
Aviser og media i Balestrand
Historia i Balestrand
Industri og næring i Balestrand
Kjende personar i Balestrand
Kommunehistoria i Balestrand
Krigshistoria i Balestrand
Kyrkjer i Balestrand
Samferdsle i Balestrand
Skular i Balestrand
Verd å sjå i Balestrand

 
Lyd frå Balestrand
Video frå Balestrand
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no