SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Årdal:

Helsestell i Årdal

Årdal vart skild frå Lærdal som eigen kommune i 1860, men først i 1895 fekk den felles distriktslegen faste kontordagar annankvar veke i Årdal. Både næraste lege og sjukehus var i Lærdal, og med stengde fjellvegar og lang sjøreise kunne det ofte stå om liv.

Publisert 17.12.2001 17:59. Oppdatert 26.08.2002 12:12.
LYD OG VIDEO  Lyd Video

A/S Tyinfaldene

fekk i 1916 pålegg om å tilsetje eigen lege ved anlegga sine, men det einaste dei sørgde for, var ein sjukepleiar i to år frå 1918. Selskapet heldt kurs i førstehjelp for oppsynsmennene.

Helsekontroll i skulen

vart innført frå 1932. Helsesøster Dagny Høgalmen hadde i over 30 år etter 2. verdskrig helsekontroll på Årdals-skulane.

Skuletannrøkta

Etter initiativ frå dei nyskipa helselaga i Tangen og Øvre, vart det innført skuletannrøkt for dei yngste skuleborna i 1936. Frå 1951 fekk alle skuleborn frå 6 til 16 år fri tannpleie.

Mjølkekort

Frå 1974 vart det ordna mjølkeutdeling ved skulane ved at borna kjøpte "mjølkekort".

Nordag

tilsette eigen lege under krigen, og dreiv sjukestover både på Tangen og i Øvre Årdal. I tillegg etablerte ein privatpraktiserande lege seg i bygda.

ÅSV

tilsette eigen bedriftslege i 1947, og starta sjukestove i Øvre i 1948.

Fødestove

Kommunen starta fødestove i 1949, som var kombinert med ein pleieheim for eldre i 1959.

Helsetun

Årdal Helselag starta helsehus med landets første helsetun i den gamle barneskulen på Tangen i 1955, og på 1960-talet vart det reist helsehus i Øvre Årdal. I helsetunet er det også sjukeheim.

Distriktslege

Årdal fekk eigen distriktslege i 1960.

Årdal Apotek

vart skipa 1972 som filial under Lærdal Apotek.

MEIR OM ÅRDAL 
Årdal kommune

 
Aviser og media i Årdal
Historia i Årdal
Industri og næring i Årdal
Kjende personar i Årdal
Kommunehistoria i Årdal
Krigshistoria i Årdal
Kyrkjer i Årdal
Samferdsle i Årdal
Skular i Årdal
Verd å sjå i Årdal

 
Lyd frå Årdal
Video frå Årdal
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no